Posledný Boj

Bola pokojná noc. Na nebi svietil Mesiac a spoza jemných oblakov hviezdy. Do korún stromov vanul vietor, ktorý sa pohrával s ich listami....