article placeholder

Šeptání I

Ó, básníče, ty blázne z předměstí! Cožpak si myslíš, že pro tebe Bůh Stvořen byl a ty sám jsi jeho dítětem? Či snad čiré a...
article placeholder

Rituál

Plaje oheň Pálí žár Padá popel Mizí zmar Spálil jsem emoce Spočinuly v hrobě Spálil jsem emoce K Tobě Oheň...