Daniel Clark a kol. – Descent: Výpravy do temnot, 2. edice (recenze)

Město Arhynn je v nebezpečí. Ze stínů povstal nový Temný pán a jeho stvůry začínají plenit...

Pokračovat