Preview Říše příšer

Královno Gimeldo, přísaháme Vám věrnost. Dokud budeme dýchat, dokud i jediný bojovník bude stát na nohou, Vaše Citadela nepadne! Již za pár dní přinesou REXhry na naše stoly nový a slibný...