article placeholder

Dumky Podvečerné 2014 (PR)

  Internetový portál pre začínajúcich autorov Storywritersinc vyhlasuje III. ročník amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2014“, ktorý spoluorganizuje s organizátormi...