Na Emetta Farmera, zdánlivě obyčejného syna farmáře, čeká jednoho dne dopis. Vazačka knih Seredith si ho zvolila za svého učně. Vazačství samo je povolání, které budí strach, je opředené řadou oprávněných pověr, ale zároveň ho není možné jen tak odmítnout. Emett je připravený vyrábět krásné svazky a po nějaké době zjistí, že knihvazačství je ve skutečnosti způsob, jak mezi stránkami uchovávat nechtěné, bolestné a křehké vzpomínky a zbavit se tak trýznivé minulosti. Všechny knihy, které Seredith svázala, uchovává v trezoru, kam ani Emett nemá přístup. Jednoho však mladý vazač zjistí, že existuje kniha, která nese jeho jméno.

Bridget Collinsová vystudovala anglický jazyk a literaturu, poté i herectví. Je autorkou sedmi uznávaných knih v žánru young adult. Vazač vzpomínek se její první knihou pro dospělé a také první knihou, která vychází v češtině.

Vazač knih zcela jistě upoutá obálkou, které navozuje dojem starých zaprášených svazků i historických románů. Odklání se od původní předlohy a musím říct, že v českém vydání je mnohem povedenější.

Mysteriózní román je pocitově zasazený do dob dávno minulých, začátku či konce devatenáctého století, čemuž by napovídal styl vyprávění, jaký autorka zvolila. Vybroušená jazyková stránka se podobá stylu sester Brönteových. A stejně jako nemůžete v románech Na větrné hůrce nebo Jane Eyerová čekat klid anglického venkova a dávku romantiku, nenajdete ji ani ve Vazači vzpomínek. Kniha Bridget Collinsové je sice příběh o lásce, ta však musí překonat zlobu, nenávist i společenské předsudky, i touhu vzpomenout si na minulost, která může zabolet.

Ústřední téma, vazačství knih, je podané opravdu brilantně. Svět, ve kterém knihy představují vzpomínky skutečných lidí, odejmuté, svázané, aby se s nimi mohlo kupčit na trzích, je díky sugestivním popisům naprosto reálný. Líbila se mi zmínka o vymyšlených románech, které jsou pouze napodobeninami skutečných vzpomínek a člověk se do nich tak snadno nevžije. Škoda jen, že tématu vazačství Bridget Collinsová nevěnovala větší rozsah, přestože je vidět, že si téma obšírně nastudovala a ví, o čem píše. Vazačství je zde skutečným posláním, které ulevuje od trýzně, a že její v této knize opravdu hodně, neboť jako každá moc, o vazačství se dá zneužít k sobeckému prospěchu.

Kniha, která je rozdělená na tři části, a to na život Emetta co by vazače, retrospektivu, která poodhalí Emettovu minulost na farmě,  a závěr, který je podaný z pohledu Luciana, se více zaměřuje na vztah těch dvou, který je ve své době považovaný za opovrženíhodné smilstvo. LGBT linka je v oněch dvou částech velmi výrazná, ale bezprostředně s vazačstvím souvisí. Ve druhé části se dozvídáme více o vztahu Emetta, jeho sestry Alty i tajemného Luciana, který těm dvěma jednoho dne nečekaně zkříží cestu a zasáhne do jejich života. Charaktery jsou tu velmi dobře popsané, jsou jakousi psychologickou sondou do nitra těch tří. Postavy jednají logicky, není zatěžko uvěřit Emettovu citlivost, Altinu žárlivost a Lucianovu lásku sevřenou a odmítanou konvencemi té doby. Rámcově pak působí postavy Seredith a jejího syna de Havillanda, které jsou zároveň i protipóly vazačství. Dobrodějka Seredith pomáhá zkroušeným duším a jejich tajemství pečlivě ukrývá, de Havilland neváhá své umění zaprodat za peníze a slávu.

Vazač vzpomínek je kniha, která na většinu čtenářů může působit depresivně, přestože konec vyvažuje temnou atmosféru, kterou příběh má. Bridget Collinsová jej vypráví obratným jazykem s brilantními popisy, se skvěle vykreslenými charaktery i velmi originálním prostředím. Máte-li chuť přečíst si netradiční, tajemstvím opředený příběh se silnou milostnou linkou, je Vazač vzpomínek tou nejlepší volbou.

Autor: Bridget Collins
Vydal: Jota, 2021
Překlad: Bronislava Grygová
ISBN: 978-80-7565-712-1
Počet stran: 416, váz.