Ted Chiang nepatří v našich končinách ke známým autorům. Do povědomí se zapsal především slavnou povídkou Příběh tvého života, podle níž byl natočený slavný film Příchozí. Naopak v angloamerické literatuře Ted Chiang již zanechal výraznou stopu, a to i přestože má na svém kontě pouze dvě povídkové sbírky. Jeho příběhy byly oceněny čtyřmi cenami Hugo, čtyřmi cenami Nebula a šesti cenami Lotus, což samo o sobě svědčí o nadprůměrné kvalitě příběhů. V povídkách Teda Chianga je možno nalézt určitou podobnost s genialitou Raye Bradburyho i filozofické a metafyzické přesahy, kterým se vyznačuje i moderní čínský autor Liou Cch´- Sin.

Sbírka Výdech je soubor devíti povídek Ty jsou na první pohled různorodé, přestože je výrazně spojuje několik společných jmenovatelů. Tím nejdůležitějším jsou lidská existence a zodpovědnost, kterou za ni neseme.

Autorovy texty jsou v mnohém skutečně geniální. Jsou plné odkazů na budoucí technologie (autor je profesí informatik), více než kupředu se autor vrací zpět, hluboko do lidského nitra. Věnuje se člověku jako důležitému článku, jehož život je důsledkem mnoha rozhodnutí, klade si otázku, jak zachovat onu křehkou harmonii, která spojuje nejen lidstvo, ale i člověka s technologií.

Stavba příběhů, které se pozvolna a systematicky odvíjí od základní premisy, je skutečně dobře promyšlená. Náměty jsou vesměs originální, gradace děje je pozvolná. Text s mnoha myšlenkami není na jedno přečtení a je potřeba ho číst velmi pozorně. Často je v příběhu ukrytý jiný příběh, který se s tím prvním prolíná a oba tak tvoří celkovou pointu.

Příběh uvnitř příběhu je případ pravděpodobně nejlepší povídky ve sborníku O kupci a alchymistově bráně, v níž se svět arabských pohádek potkává s cestováním v čase. Volnou inspirací tomuto příběhu je povídka o Sindibádovi z tradiční Tisíce a jedné noci. I způsob vyprávění je obdobný; povídka je však logicky vystavěná, dialogy postav brilantní a závěr o neměnné minulosti možná předvídatelný, ale o nic méně překvapující.

Skvěle vykreslené charaktery mají i povídky Pravda faktů, pravda pocitů a Úzkost je závrať ze svobody. Ta první líčí vztah otce a dcery, který se začal hroutit po hádce, kterou si každý z protagonistů pamatuje jinak. Celé je však nahrávané osobní kamerou, která nahrává většinu lidského života do nejmenších detailů. Toto se prolíná s příslušníkem země Tivů, který od misionáře obdrží dar písma. O tom, jak křehká je pravda, kterou si sami můžeme překroutit a jak silná a nebezpečná mohou být slova je tato povídka, která, skutečně emotivní, nutí ke konci k hlubokému zamyšlení. Druhá jmenovaná je té první podobná strukturou. Máme tu opět technologii, tentokrát takovou, co usnadňuje rozhodování v životě, jehož správnost je možné ověřit si hovorem s vlastním já v jiné realitě. Znovu jsou to lidské charaktery, na kterých povídka stojí a rozhodně by neměla zůstat bez povšimnutí. V povídkách Životní cyklus softwarových objektů a Daceyho patentní automatická chůva přebírají roli protagonistů roboti. Obě povídky jsou vynikající sondou do koexistence lidského druhu a umělé inteligence, v nichž se ne vždy jedná o pozitivní a symbiotický vztah.

I když Ted Chiang svým hrdinům vkládá do vínku nelehký úděl, má většina povídek překvapivě dobrý konec. Slabšími kousky jsou ve sbírce převážně kratší povídky. Dalo by se říct, že čím menší rozsah, tím sestupnější tendence. Úvodní povídka Výdech i črta Co se od nás čeká mají vynikající náměty, které působí nedotaženě a zmateně. Autorovi očividně vyhovuje větší plocha, potřebná pro úvahy i myšlenky, kterých je napříč Výdechem skutečně víc než dost.

Sbírka Výdech pravděpodobně nesedne každému. Není to čtení na jedno nebo dvě odpoledne. Povídky Teda Chianga vynikají originalitou, s jakou jsem se jako čtenář ještě nesetkala. Tolikrát zmiňované myšlenkové pochody vycházející z moderní fyziky, informatiky, filozofie i metafyziky a otázky lidské existence zabírají z tolika úhlů, že mají na čtenáře dalekosáhlý dopad. Za zmínku stojí i bravurní překlad pánů Roberta Hýska a Richarda Podaného, díky nimž se Výdech řadí bezesporu k tomu nejlepšímu, co bylo ve vědeckofantastickém žánru letos vydáno.

Vydal: Host; 2021
Autor: Ted Chiang
Překlad: Robert Hýsek, Richard Podaný
ISBN: 978-80-275-0201-1
Počet stran: 381, váz.