Když ve vzdálenosti osm světelných let zemře hvězda, zaplaví Zemi záření, při němž do jednoho roku od katastrofy přijdou o život lidé starší třinácti let. Spouští se odpočet a rodiče se svým potomkům snaží předat vědomosti, které budou jejich děti potřebovat, aby pozemský systém udržely v chodu. Tíha zodpovědnosti za celou budoucnost lidstva je však nezměrná. A dětský svět nezatížený dospělým myšlením se může stejně snadno změnit v ráj na zemi i v divokou noční můru.

Jméno čínského představitele fantastiky, Liou Cch´- sina, není třeba představovat. Tento držitel nejprestižnějšího ocenění, jakých lze v Číně za vědeckofantastickou literaturu dosáhnout, zaznamenal úspěch především trilogií Vzpomínka na Zemi, která byla přeložená do dvaceti jazyků a stala se světovým fenoménem. Věk supernovy je autorovou prvotinou.

Svět, jak ho známe, se zhroutil a pomalu ale jistě nastupuje řád nový, jehož začátek i průběh provází nemnohá úskalí. Podobně jako v trilogii Vzpomínka na Zemi se i ve své sedmnáct let staré prvotině autor zabývá filozofickými úvahami nad tím, kam by lidstvo směřovalo, kdyby tentokrát nečelilo mimozemské invazi, nýbrž dětskému myšlení.

Liou Cch´-sinovi se jako autorovi vědeckofantastického žánru nedají upřít dvě věci: poutavé, věrné a velmi barvité vykreslení vesmírných katastrof, které autor podává s vědeckou přesností a realistikou uvěřitelnosti, aniž by se podával balastu ve formě přehnaných katastrofických scénářů. Syrovost popisů při dopadu supernovy kombinovaná se střípky dávné čínské historie patří k tomu nejlepšímu, s čím se čtenář ve Věku supernovy může setkat, a co autor k dokonalosti dovedl již ve Vzpomínce na Zemi.

Druhou devizou jsou úvahy, teorie, a především důsledky jednání postav, které autor ve svých futuristických světech rozhodně nešetří. V myšlenkové laboratoři Věku supernovy tak vznikají fantaskní a poměrně divoké vize autorovy dětské utopie.

Tady však nastává jeden ze zásadních zlomů knihy. Poměrně velkou ambicí příběhu je zobrazení Číny jako jedné z kolébek lidské kultury a zároveň jediné země, která si po výbuchu supernovy plně uvědomuje odpovědnost za lid i celou planetu, což se v globálním měřítku jeví jako pouhá agitace než uvěřitelný prvek. Přestože čínský geocentrismus Liou Cch´- sin načrtl i ve své trilogii, ve Věku supernovy je tento fakt podaný v silném kontext s jinými zeměmi planety, pro něž autorovo vykreslení mentality jiných národů v porovnání s Čínou nedopadá právě lichotivě.

Na rozdíl od Goldingova Pána much, ke kterému je Věk supernovy přirovnáván, se příběh tohoto románu pouští dál, neomezuje se, na rozdíl od Pána much, jen na sociální skupinu nebo stát, a překračuje hranice Číny. Širší pohled na dystopické události, který fungoval ve Vzpomínce na Zemi, se ve Věku supernovy tříští do těžko uchopitelného celku. Jednání dětí neodpovídá žádnému psychologickému rámci. Dialogy ani jednání dětí nejsou uvěřitelné. Podobně nereálně a naivně se jeví i celá vykreslená utopie. To, co Goldingův Pán much geniálně ve své jednoduchosti naznačil, a to, jak je ve své podstatě dětské myšlení kruté, Věk supernovy pouze zkarikoval. Nesmyslně se jeví především dětské válečné hry, které ztroskotávají převážně na logice děje. Je totiž těžké si představit, že se průměrně desetileté dítě během necelého roku naučí pilotovat stíhačky, řídit tanky, velet vojskům a vymýšlet taktiky. Přičemž v oněch hrách by takových dětí musely být stovky. Velmi úsměvná a rozpačitá je v posledku už jen pasáž s atomovými bombami. Během čtení Věku supernovy se čtenáři pak jen nabízí spousta proč, která způsobuje především autorům po logické stránce nepromyšlený děj než závažnost a poselství příběhu. O něco působivější je samotný závěr a je škoda, že celá kniha není psaná v podobném duchu.

Věk supernovy je román, který pád lidské rasy Liou Cch´-sin předkládá velmi osobitým způsobem. Příběh s velkým potenciálem však zůstává nedotažený, stává se primárně přehlídkou nedostižné čínské kultury ve všech jejích možných formách a v neposlední řadě ukázkou onoho nezlomného soudržného ducha.

Nutno ale připomenout, že je Věk supernovy stále autorovou sedmnáct let starou prvotinu, bez které by fenomenální Vzpomínka na Zemi možná nikdy nevznikla.

Vydal: Host; 2020
Autor: Liou Cch´-sin
Překlad: Hana Bašová – Do
ISBN: 978-80-275-0156-4
Počet stran: 450, váz.