Arisbé nikdy nepoznala jiné místo než Nisídu, malý ostrov, kde se narodila. Jako sirotek má jedinou touhu opustit známé břehy a vydat se do hlavního města Solu. Cesta tam však vede přes jediné místo – hrůzný Labyrint, který mohou bezpečně projít jen ti nejudatnější bojovníci. Ti, kteří přežijí střet s děsivou nestvůrou, mají možnost ostrov opustit a vstoupit do císařské Gardy. Když se ke vstupu do Labyrintu přihlásí i bratranec Arisbé, rozhodne se ho dívka následovat. Čeká ji zářná budoucnost, nebo smrt ve zdech Labyrintu, kde zahynula i její matka?

Alžběta Komrsková je mladá debutující autorka. Pochází z Opavy a studuje Anglický jazyk a literaturu na Masarykově univerzitě v Brně. Její kniha, Dcera ztracených bohů, vyšla v rámci programu Humbook start, podporující mladé, talentované autory.

Dcera ztracených bohů slušně konkuruje retellingové náloži zahraničních young adult literatury. Na rozdíl od nich si za předobraz nebere pohádky, nýbrž pracuje s  klasickým antický mýtem o Labyrintu a Minotaurovi. Autorka se však striktně nedrží pouze variací na starořecké reálie. Volně se inspiruje i římskou dobou, ze které přebírá nejen zpodobnění božstev, ale i mísení národů, nebo potírání a vyhlazování jiných kultur.

Už od prvních kapitol je jasné, že Komrsková vyniká dobrým vypravěčským talentem, líčením atmosféry a prostředí. Že je hojně čerpáno z antických námětů napovídají i zvolené lokace, které v mnohém připomínají staré řecké báj a pověsti. Nisída jako by vypadla z vyobrazení malých řeckých rybářských ostrovů, ostrov posledních božských kněžek, Lathraios, zase evokuje putování Iasona a Argonautů. Hlavní město Sol odkazuje na starověký Řím, a to včetně gladiátorské arény.

Nejdůležitějším místem však zůstává Labyrint, hrozivý minimálně tak, jak ji popisuje báje o Théseovi. Tady autorka prokázala dobrý cit pro popis. Od chvíle, kdy Arisbé překročí hranice Labyrintu a ocitne se v jeho temných chodbách, začíná skutečné napětí. Hrdinka křižuje chodbami, dokud se nedostane do středobodu Labyrintu a nesetká se samotnou stvůrou. Tady děj graduje. Na volném prostranství, kde se to vrší mrtvými a v dálce zápasí stvůra s přeživšími, je třeba se o Arisbé skutečně bát. Atmosféra je místy vyhrocená až děsivá. Bohužel napínavé a skvěle načrtnuté prostředí Arisbé spolu se čtenáři překoná během několika kapitol a její další pobyt v hlavním městě Solu, byť obohacený o gladiátorské zápasy, patří spíš k nudnějším částem knihy. Chyběly tu konkrétní popisy, které by čtenáře vtáhly do děje, což autorka zachránila městem ztracených bohů – Phárosem.

Stejně jako prostředí autorka dobře vykresluje i charaktery hlavních postav. Arisbé je mladá, odvážná, se srdcem na pravém místě. A jako každá mladá hrdinka young adult příběhů i trochu naivní. Nejlépe je vykreslený vztah Arisbé s bratrancem, tetou i strýcem. Mírně pokulhává pouto s velitelem Drusem, jež, přestože stojí stranou, je kladnou postavou do morku kostí. Byť načrtnutý, je nejvíce zajímavý příběh matky a otce hlavní hrdinky. Škoda, že mu autorka nevěnovala více prostoru.

Dcera ztracených bohů je young adult prvotina a jako každé prvotině i jí se nevyhnula řada nelogismů a dějových zvratů, kdy zasáhne autorita vskutku antického rázu – deus ex machina. Hrdinka se tak náhodu setkává s osobami, které potřebuje potkat a s jejich pomocí vyvázne z okamžitého nebezpečí. Samotný deus ex machina – v tomto případě nikoliv jeden bůh, ale spíše bohové, odvrátí invazi Solanů na Nisídu.

Až na několik výtek je však třeba zmínit, že je Dcera zapomenutých bohů velmi podařeným debutem, který by obstál i na zahraničním trhu. Příběh je čtivý, neotřelý a originální, podobně jako celková zápletka s netvorem z Labyrintu. Hrdinové jsou sympatičtí a je snadné jim fandit až do konce knihy. Té by však slušelo hezkých pár kapitol nebo rovnou celý díl navíc. Nezbývá doufat, že Alžběta Komrsková v budoucnu překvapí další podařenou knihou.

Autor: Alžběta Komrsková
Vydal: Fragment, 2020
ISBN: 978-80-2534-820-8
EAN: 978-80-253-4820-8
Počet stran: 272