Do rukou se mi dostala opravdu zajímavá kniha. Její zvláštnost ovšem nespočívá pouze v našich kruzích zvučném jméně autorky, ale také v samotném příběhu, který se před námi otvírá stránku za stránkou. Čtenář má nyní možnost nahlédnout do jednoho ze světů, který vznikl ve společné tvorbě Jiřího Dluhoše a Jany Rečkové.

Mně osobně knížka zaujala už na první pohled, a to nejen kvůli obrovské tabulce čokolády na obálce. Jenže ve chvíli, kdy jsem se dala do čtení, jsem jejímu kouzlu propadla úplně a častokrát jsem si zoufala, že přestávky v práci nemohou mít víc jak třicet minut, jelikož jsem se chtěla mermomocí dozvědět, co bude s hrdiny dál, ti totiž dokážou okouzlit na první dobrou, což se u mnoha postav nestává.

Dokážete si představit realitu, kde vás fyzika poslouchá na přání? Můžete sníst, co chcete, a hlavně kolik chcete, přibírání na váze je pouze pozitivní a k tomu se máte skoro zázračné schopnosti. Vítejte ve světě macků, bytostí, které mají s lidmi společného možná až příliš a přeci jsou natolik jiní, že se jeví pádný dotaz, zda je vůbec soužití těchto dvou druhů možné. Vyvstává zde, ale velice zajímá a v pravdě důležitá otázka – kdo nakonec vyhraje právo na život?

Příběh začíná ve chvíli, kdy se malý Matias Veddin stává obětí únosu Jedlíky (macky), a to právě kvůli své adekvátní šířce (či tloušťce) a hlavně věku. Důležitou informací je totiž to, že mackem se člověk nerodí, nýbrž stává, ovšem k přeměně může dojít pouze před pubertou, a to jen u jedinců, kteří mají „ty správné proporce“. Matias disponuje všemi těmito jevy, a právě proto byl vybrán k tzv. konverzi neboli přeměně. Nicméně jeho maminka s tím jaksi nesouhlasí a vydá se proto hledat svého muže Franka, který momentálně pracuje ve městě, aby se společně vydali zachránit svého jediného syna. Na nebezpečnou výpravu je ještě doprovází dívka jménem Hanna, první macka na světě, která chce mezi svým druhem najít konečně sama sebe.

Druhou linku příběhu tvoří vypravování samotných macků, minulosti těch, kteří přišli jako první. Zde teprve příběh nabývá nových rozměrů, a zjišťujeme, jak vůbec k přeměně v takového macka dochází a co všechno jsou schopni dokázat. Navíc se nám dostává vysvětlení pozice pečovatelek, žen, které dobrovolně spojily své životy s macky. To vše je v knize zmíněno proto, abychom dokázali pochopit události následující.

Ty nás opět zavedou zpět do přítomnosti do reality Matiase, který už nám skoro dospěl. Ovšem tyto chvíle mu přinesly krušné časy. A přijdou ještě krušnější, neb ortodoxní mackové se pokoušejí o dobytí města jeho předků – Čumalivy, kde nyní mladík i se svými rodiči žije. Matias ani ostatní obyvatelé původně druidského sídla nemohou něco takového dopustit, proto bojují, jak jen mohou.

Samotná knížka je rozdělena na čtyři samostatné části. První z nich popisuje začátek všeho, další se poté obrací do minulosti pro veškerá vysvětlení, potřebná k pochopení události nadcházejících, k nimž dochází v průběhu dvou částí posledních. Zde probíhá rozhodující boj o místo na světě, mezi lidmi a těmi z macků, kteří nejsou s to nalézt s „podřadnějším druhem“ společnou řeč.

Nemohu tvrdit, že knížka je určena všem čtenářům bez rozdílu, taková snad ani neexistuje, ale i přese všechno já osobně jsem si její četbu velice užila a mohu jen doporučit. Proč se na chvíli nenechat unášet do světa fantazie, kde si můžeme hrát s fyzikou a ládovat se dobrotami?

A jak už bylo poznamenáno na začátku, autory knihy jsou Jana Rečková a její syn Jiří Dluhoš. Uvedu pouze krátkou vzpomínku na Janina díla, i když se vší úctou musím říci, že i kdybych chtěla, nemám šanci obsáhnout celé množství příběhů, kterým dala život. Proto vyberu například Cesta do jabloňového sadu, Misteri, dále se účastnila mnoha literárních soutěží, z nichž k nejvýznamnějším patří Cena Karla Čapka, mnohokrát byla oceněna literárními cenami jako Ikaros, Mlok nebo třeba Trifid. Nicméně ani všechny ceny na světě nemohou vystihnout to, co vkládala do svých příběhů, proto aby ožily a dokázaly odhalovat skryté taje pozorným čtenářům…

Autor: Jana Rečková a Jiří Dluhoš

Vydal: eFortna

EAN: 9788090707061

INSB: 788090 – 707061

Počet stran: 485