Orïsha – království, kde kdysi vládla magie. Místo, kde žili mažijové s tmavou kůží a nepoddajnými bílými vlasy, kteří od bohů získali magické schopnosti. Magie ale ztrácí na síle a samotní mažiové jsou vyvražďováni orïšským králem. Jedenáct let poté, co magie zmizela ze světa úplně, získává Zélie díky náhodnému setkání s princeznou Amari posvátný svitek, s jehož pomocí by mohla Orïšanům vrátit umění kouzlit. Zélie se společně s princeznou Amari a bratrem Tzainem vydává na dobrodružnou cestu. V patách jí je však korunní princ Inan, který je odhodlaný vymýtit magii jednou provždy. Podaří se Zélii nelehký úkol splnit?

Všichni jsme děti krve a kostí.

Všichni jsme nástroje ctností a pomsty.

Děti krve a kostí jsou debutovou knihou autorky nigerijsko-amerického původu Tomi Adeyemiové. Ta vystudovala anglickou literaturu na Harvardově univerzitě a poté získala stipendium ke studiu západoafrické mytologie a kultury v brazilském Salvadoru.

Děti krve a kostí vycházejí z mytologie jorubského etnika a pracují s mnoha náměty, jejichž hlavním poselstvím je soužití ras a národů bok po boku na celém světě. Autorka se netajila tím, že při formování příběhu vycházela i z rasistických útoků amerických policistů na černošskou menšinu. Děti krve a kostí však nejsou pouze syrovou výpovědí o utlačených a utlačovatelích. Předně se jedná o knihu s klasickými prvky young adult žánru a je v ní dost prostoru pro magii, odvahu i lásku.

Adeyemiová kapitoly rozdělila mezi tři hlavní protagonisty příběhu: Zélii, princeznu Amari a prince Inana. Jejich prostřednictvím má tak čtenář možnost spatřit dění z různých úhlů pohledu, ať už se jedná o Zéliiny pochyby o sobě samé, myšlenky na mrtvou přítelkyni Bintu princezny Amari nebo zášť prince Inana. Způsob střídání zvyšuje tempo příběhu a jeho čtivost, avšak při troše nepozornosti postavy místy splývají. Jedinými skutečně výraznými osobami jsou v Dětech krve a kostí silné ženské osoby, ač se paradoxně jedná spíš o vedlejší protagonisty. Přestože Zélie a Amari projdou během příběhu vlastním posunem, nejvíce jsem si oblíbila Mamu Agbu, která naplňuje představu přísné starší rodu a zároveň milující příbuzné. Mužské postavy jsou naopak charakterově chudší a jejich jednání průhledné.

Stejně jako ve většině young adult knih se i touto vine červená linka. Nelze se ale ubránit dojmu, že milostnou zápletku autorka přidala tak trochu na sílu. Vztahu Zélie a prince Inana nelze příliš věřit, přestože má v nečekaném závěru své opodstatnění. Vzpomínky princezny Amari na přátelství se služebnou Bintou jsou vykreslené bez sebemenšího zaváhání a je škoda, že jim autorka nevěnovala víc prostoru. Nejlépe je v Dětech krve a kostí vystižen tajemný svět afrických mýtů. Protože Adeyemiová vycházela ze skutečné jorubské náboženské tradice, dostane čtenář skutečně reálný obraz fantastického světa. Z mažijského zaklínání mrazí stejně jako z duchů zemřelých vyvolaných Zélií. Je jen škoda, že na konci knihy chybí slovníček cizích pojmů. Prostředí příběhu si také užije nejeden čtenář, ať už je to džungle, kupecká osada nebo bojová aréna.

Děti krve a kostí jsou zajímavým debutem, kterému se sice nevyhne sem tam nějaká nelogičnost, ale už kvůli nečekanému závěrečnému zvratu ji autorce rádi odpustíte. Děti krve a kostí jsou první částí trilogie a bude zajímavé sledovat cestu hlavních hrdinů za hranice orïšského království. Druhý díl Děti ctností a pomsty připravuje nakladatelství Host už na příští rok.

Vydal: nakladatelství HOST, 2018

Autor: Tomi Adeyemiová

Překlad: Veronika Volhejnová

ISBN: 978-80-7577-228-2

Počet stran: 520 str.