Půl století po Bitvě soudného dne mezi lidmi a Trisolarany stále trvá napjaté příměří založené na fundamentálním principu temného lesa. Země díky trisolaranským technologiím zažívá éru prosperity. Trisolarané přejímají pozemskou kulturu a zdá se, že symbiotickou koexistenci obou civilizací nemůže nic narušit. V nové éře se z hibernace probouzí letecká inženýrka Čcheng Sin přinášející informace o zapomenutém projektu z počátku trisolaranské krize. Sama její existence ovšem může narušit křehkou rovnováhu mezi oběma světy. Dosáhne lidstvo ke hvězdám nebo zahyne už v kolébce?

„Toho večera, kdy jsem dostavěl svůj maják, jsme vyplul na moře, abych si ho prohlédl zdálky. A najednou mě to napadlo – smrt je jediný maják, který nikdy nezhasne. Ať se člověk vydá třeba na kraj světa, nakonec se k němu musí vrátit. Všechno jednou pomine, ale smrt je věčná.“

Když Liou Cch´- Sin dokončoval závěrečný díl celosvětově úspěšné trilogie, sám podle svých slov netušil, jaký bude mít jeho sága úspěch. Autor, který se sám kloní k tradičnímu pojetí sci-fi, totiž vytvořil jedinečný literární koncept, který v sobě beletristicky zpracovává kulturní, vědecká, náboženská a především sociologické témata a donutí čtenáře pokládat si s každou stranou nové a nové otázky.

Jak už bylo napsáno v předchozích recenzích, liší se Liou Cch´- Sinova sága pojetím každé části trilogie. Pokud v prvním dílu Liou Cch´- Sin zdůrazňuje převážně možnosti moderní vědy a rámuje je neuchopitelnou logikou lidského jednání na bázi prvotních podnětů, jako jsou nenávist, hněv nebo snaha o přežití, je Temný les, druhý díl trilogie, pojednáním o humanitě, snahou o nové začátky a převážně o naději.
Vzpomínka na Zemi, třetí díl a závěrečný díl, završuje trilogii příběhem o apokalypse.
Oproti předchozímu schématu, kdy Liou Cch´- Sin postihuje osudy hlavních i vedlejších hrdinů více či méně stejnou měrou, ve Vzpomínce na Zemi se zaměřuje na ústřední postavu Čheng Sin. Ani tady se ovšem psychologií svých postav Liou Cch´- Sin nezabývá nijak do hloubky.
Pokud se v Temném lese snažil autor hlavní aktéry více rozpracovat, ve Vzpomínce na Zemi sklouzl do symbolických, archetypálních náznaků lidského charakteru.
Čheng Sin se stává nositelkou kladných lidských vlastností, podobá se bohyni nebo spasitelce, jejíž zásady a přesvědčení sice morálně stojí nad lidstvem i Trisolarany, ale pod tlakem selhávají. V opozici proti ní stojí převážně mužské postavy nebo robotická agentka trisolaranské vlády Sofon, představující posla apokalypsy a zkázy. Jediný skutečný posun ve vývoji postav si Liou Cch´- Sin dovolil v případě mladíka Jün Tchien – Minga, se kterým se na začátku knihy setkáváme ve chvíli jeho smrti, aby se následně stal klíčovou postavou pro záchranu světa. Jeho pasáže jsou výrazné, velmi dobře napsané.
I když jednající postavy nejsou ve valné většině realistické, lidstvo jako celek působí uvěřitelněji.
Vize lidstva propadajícího depresi a mající v sobě zakořeněnou potřebu přežít se zde stává hlavní linkou. Liou Cch´- Sin bravurně rozehrává darwinistické teorie stavějící na historických předobrazech, jako bylo vysídlování do Austrálie (jedna z hlavních linek po obsazení světa Trisolarany) nebo vznik fašistických zřízení v případě kolapsu jakéhokoliv pevně daného systému.
Vzpomínka na Zemi je mnohovrstevnatou mozaikou oscilující mezi románovým vyprávěním, historickým pojednáním a vysvětlujícími vsuvkami. Zajímavou část tvoří samostatné pohádky, jejichž děj je vlastně zašifrovaným poselstvím.
Vytknout bych mohla autorovi opakující se využívání hibernace jako výrazného prvku posunu děje vpřed. Nabízí se otázka, jak by tělo po tolika hibernačních stavech vypadalo.
Autorova kreativita tady nezná mezí a on sám zkouší, kam až může ve svých teoriích zajít. Liou Cch´- Sin totiž v samotném závěru filozoficky předkládá teorii konce přinášejícího nový začátek v podobě mužského a ženského prvku, základu zrození a obnovy.

Sám autor označuje Vzpomínku na Zemi za dílo, které je možná nedokonalé, ale přesně takové, jaké chtěl vytvořit. Je to ovšem dílo, které stojí za to si přečíst, neboť vám položí více otázek než jakékoliv jiné, ale je potřeba k němu přistupovat jako k neoddělitelnému celku. Jen tak je možné uchopit autorův záměr provést lidstvo od temnoty do osvícení, od nenávisti k humanitě. Liou Cch´- Sin popisuje cestu člověka až ke zhroucení samotného vesmíru, kde smrt je jedinou jistotou, ale i zárukou na vznik něčeho nového.

Vydal: Host; 2018
Autor: Liou Cch´-sin
Překlad: Aleš Drobek
ISBN:  978-80-7577-559-7
Počet stran: 700, váz.