Souboj Nebe a Pekla, Slunečníků a Měsíčníků, Andělů a Padlých. A mezi nimi je Prokletá, která hledá stranu, k níž byla už před tisíci lety předurčena se přidat. Kodex Apokalypsy přichází a po jeho přečtení už na historii nikdy nepohlédnete jako dříve.

„Kdo jsi, Luz?
Dokážeš mi na tu jednoduchou otázku odpovědět?”

Kodex Apokalypsy je dílo, které vzniklo z kooperace tří Španělů, kdy o samotný text se postaral spisovatel Jesús B. Vilches, který dodal okouzlujícím kresbám Luise a Romula Royoa souvislý příběh s postapokalyptickou tématikou.

New Yorku prošel velkou proměnou. Stalo se z něj nepřátelské místo, kde slabost znamená smrt. Po celé Zemi se objevují tajemné bytosti, které byly do té doby známé jenom z mýtů – Andělé, Démoni nebo i další přízraky, které není dobré potkat ani za světla. Lidé panikaří, umírají a navzájem se zabíjí. Svět propadl v chaos a ve středu toho všeho je Luz, mladá bělovlasá dívenka, která pláče krev.

Luz je hlavní postavou příběhu a seznámit se s ní můžete už na obálce knihy. Ve třinácti letech byla nečekaně opuštěna Mistrem, aby naplnila svůj osud, o němž nic netuší. Je to malá a na první pohled zranitelná dívka, která je však vycvičená dostatečně na to, aby přežila i v tak nehostinném prostředí a pokusila se zjistit, jaký je smysl její existence. Podaří se jí to dřív, než bude pozdě?

Na její cestě za odhalováním pravdy se Luz stanou zvanými i nezvanými společníky japonská dívka Soum, manželský pár knihovníků, hrůzu nahánějící Dimko nebo třeba také lidský muž Allen, jenž jako jeden z mála stále využívá již zapomenutou Síť, kterou známe v naší době také jako internet.

Kodex Apokalypsy v sobě skrývá vcelku propracovanou mytologii a opírá se o informace ze Starého Egypta, Summeru nebo třeba i křesťanství či různé satanské kulty. Hledání pravdy o původu a smyslu života Luz se nachází někde v lidské historii, která je však (logicky) zkreslená stranami, které vítězí válečné konflikty. Kde je pravda? Pátrání zavede Luz i její společníky do hluboké minulosti – možná až na počátek všech lidí.

„Jsi Úplněk.
Jsi třinácté vtělení ženského principu.”

Ze začátku příběhu se dá tempu od autora stíhat. Avšak jak se blíží konec, můžete se lehce ztratit v množství jmen, jež Jesús B. Vilches využil pro objasnění složitých souvislostí mezi jednotlivými mytologickými příběhy a jejich protagonisty, kteří vystupovali v různých dobách pod jinými označeními. Pro méně znalé čtenáře se však naštěstí na konci knihy nachází přehledný rejstřík postav i s jejich ilustracemi, a tak je orientace v ději o něco snadnější.

Na textu jde poznat, že se nejedná o práci vypsaného autora, ale pokud nejste hnidopich, knihu si užijete. Jde o oddechové dílo, které je i přes své náročnější téma napsané čtivě, i když místy nechápavě zakroutíte hlavou nad krapet přehnanými scénkami. Jesús B. Vilches nám přinesl opět jiný pohled na boj mezi „Nebem“ a „Peklem“, čímž své knize dodal náboj, který v kombinaci s bohatými ilustracemi bude bavit.

 

Název: Kodex Apokalypsy
Vydal: Fantom print; 2016
Autor: Jesus B. Vilches, Luis Royo, Romulo Royo
Počet stran: 344
ISBN: 978-80-7398-362-8