Tvář vody je nejen moderní variací na Krásku a zvíře, ale zároveň se jedná o ambiciozní projekt Guillerma del Tora a Daniela Krause. Zatímco del Toro stojí za režií a scénářem stejnojmenného oscarového snímku, knihu podle jeho námětu zpracoval Daniel Kraus – a příjemné na tom je, že se nejedná o suchý přepis filmového scénáře.

„Celá staletí nikomu neublížil. To my jsme mu ublížili. Přivlekli jsme ho sem. Mučili ho. Co uděláme příště, Lve? Jaký druh vyhladíme jako další? Ten náš? Doufám v to. Zasloužíme si to.“

Němá uklízečka Elisa žije osamělý život v malé špeluňce nad kinem Arcade v Baltimoru. Pracuje v přísně střeženém výzkumném středisku a její jedinou radostí jsou střevíčky, které si před každou směnou vybírá, a návštěvy u souseda, homosexuálního výtvarníka Gilese. Ten, společně s Elisinou spolupracovnicí Zeldou, patří k jejím nejbližším a jediným přátelům. Elisin všední život ale jednoho dne změní setkání s živým vzorkem z utajovaného vládního experimentu. Tím je Žabernatý bůh, obojživelný tvor vytažený z lůna amazonského pralesa bestiálním vojákem Richardem Stricklandem. Když mezi Elisou a tvorem vznikne úzké pouto, osudy všech hrdinů se protnou a spustí se řetězec událostí, které skončí buď životem, nebo smrtí.

Hned na začátku bych chtěla vyzvednout grafickou úpravu knihy, která vychází z námětu originální obálky. Motiv Elisy a Žabernatého boha kopíruje slavný obraz Gustava Klimta, Polibek. Kromě toho se v knize nachází několik ilustrací, které příběh vkusně doplňují.

Přepis del Torova filmu do literární podoby není prvním dílem Daniela Krause, stejně jako se nejedná o první spolupráci s úspěšným režisérem. Kraus širší čtenářskou obec zaujal už prvotinou The Monster Variations, následovaly knihy Rotters a Scowler. Roku 2015 vyšla kniha Trollhunters, kterou napsal dohromady s Guillermo del Torem. Spolupráci si režisér s autorem zopakovali i ve Tváři vody.

Zatímco film vsází především na nevšední romanci mezi Elisou a Žabernatým bohem, v knize se Kraus věnuje stejnou měrou hlavním i vedlejším protagonistům, čímž román posouvá na jinou úroveň. Striktně se nedrží ani del Torova scénáře. Zachovává jen hlavní linku a pracuje s ní po svém. Kraus se zbytečně nerozepisovává, příběh řadí do krátkých kapitol a ten díky tomu rychle ubíhá. Co kapitola, to prostřih do života každé postavy. Příběh si čtenář užívá stejně tak, jako by ho viděl na filmovém plátně, a možná ještě lépe. Širší literární záběr dovoluje Krausovi časté střídání lokací, z amazonské džungle do centra střediska, následuje návštěva rodinného života Stricklandů, vietnamské války a zase zpět, což umožňuje čtenáři vnímat, co základní lince předcházelo.

Hlavním námětem knihy sice zůstává kouzlo upřímného citu, ale Kraus do hloubky prozkoumává především uvědomění si lidské podstaty bytí, důsledků našeho konání a konečně i úctu a lásky sama k sobě. Tak může čtenář sledovat zjištění vlastní hodnoty u Stricklandovy manželky Lainie, která si tajně nachází práci, aby se zbavila pozice ženy v domácnosti a závislosti na manželovi. I když její příběh s tím hlavním nijak úzce nesouvisí, rozhodně vzbudí zájem. Lainienin nový život je protikladem života jejího muže, Richarda Stricklanda, poskoka generála Hoyta, který se utápí ve své válečné minulosti a přízracích amazonské džungle. Vojákova minulost je načrtnuta krátce, slovně i graficky ve formě cenzurovaných řádek, a o to je působivější.

Tvář vody je poetický příběh vhodný nejenom pro romantické duše. Autorovi bych vytkla snad jen zbytečné opakující se metafory a příměry z džungle, kterými se snažil vyjádřit vnitřní pochody postav. Čtenáři tak zbytečně podsouvají autorův záměr a okrádají ho o jeho vlastní fantazii. Ale ani tato výtka nemění nic na tom, že je Tvář vody křehkým příběhem, u kterého si dovolíte zasnít se a na konci zapřemýšlet, jak moc svým konáním ovlivňujeme svět kolem sebe.

Vydal: nakladatelství HOST, 2018

Autor: Guillermo del Toro, Daniel Kraus

Překlad: Filip Drlík

ISBN: 978-80-7577-457-6

Počet stran: 352 str., váz.