Nakladatelství Fortna nachystalo čtenářům na letošní vánoce novou porci drsné ženské fantastiky v podobě dalšího svazku antologie s názvem Žena s drakem. Je to třetí svazek ze zamýšleného čtyřdílného souboru. Vydání předchází předplatitelská kampaň, svou podstatou založená na metodě crowdfundingu. Naši příznivci si nyní mohou knihu pořídit s předstihem a k tomu si vybrat nějaký pěkný dárek od samotných autorek.

Pro krátké připomenutí – v čem tedy spočívá myšlenka celého projektu Lehké fantazijno? Jde o záměr vydat antologii fantastiky, do níž se zapojí české i slovenské autorky, s cílem sestavit reprezentativní a co nejrozmanitější výbor z díla předních i začínajících spisovatelek fantastiky. A protože každá správná antologie potřebuje nějaký klíč, naše pracuje s motivy tarotových karet. U Ženy s drakem je to konkrétně karta Nespoutanost, vyobrazená jako žena s drakem. Drak je mytickým tvorem, symbolem ohňového živlu a symbolem moci. Drak nepodléhá žádným dogmatům a pravidlům, jedná svobodně až nespoutaně. Nabývá neomezenou sílu, protože není svázán uměle vytvářenými předsudky a hranicemi, co je možné a co možné není. Umí se proměnit v dravce, má v sobě však i jemnost a lásku. Pro svou nevyzpytatelnost a schopnost ovládat přírodní živly se stává nebezpečným. K jeho vlastnostem patří i soutěživost, nenasytná ctižádost, popudlivost a nesnášenlivost. Draci jsou proto často chápáni jako symbol ničení a chaosu a zobrazováni jako krvelačné bestie, které přináší zkázu, i jako symbol ďábla. V boji s drakem jde však především o moc zvítězit sám nad sebou, nad vlastním egem. Kdo totiž bojuje s drakem, bojuje v podstatě sám se sebou. Kdo se dokáže podívat drakovi do očí, dokáže se podívat do svého svědomí. Drak proniká myslí a duší silnými záblesky osvícení a vynáší na světlo vzpomínky a přání, byť dlouho zapomenuté a dosud skryté. Mnohdy dokáže nahlížet mimo známý čas i prostor. Drak dokáže využívat vesmírnou energii, která krouží kolem nás i v nás. O dracích se také tvrdí, že mají schopnost předvídat budoucnost. Protože oplývají magickými silami, jsou považováni za učitele kouzel a dárce kouzelných mečů. Dračí energie je ohnivá, dokonale probuzená životní síla. Ochraňuje a dává sílu pro změnu a rozhodnost, proto je drak je v některých kulturách vnímán jako ochránce života na zemi. Má údajně schopnost chránit sebe i svůj rod, prokazuje odolnost a věrnost. Drak údajně také přináší štěstí, proto jsou draci v mnoha legendách spojováni s bohatstvím a majetkem.

Třetí svazek antologie opět obsahuje 13 povídek reprezentujících žánrovou pestrost literární fantastiky (klasická/historická/městská/dark fantasy, sci-fi, horor, kyberpunk, arcanepunk aj.) a zároveň zobrazujících schopnost hrdinek i hrdinů svobodně jednat, chránit i ničit! Na koho se můžete těšit? Tady je výčet autorek a jistě si mezi nimi najdete tu svou:

Jela Abasová: Jedno z tisíc očí
Vendula Brunhoferová: Pán pustiny
Zuzana Droppová: Kreslo
Edita Dufková: Křížové hřeby
Kristina Haidingerová: Šelma a ďábel
Zuzana Koubková: Noční můra kněžny Bohunky
Dana Krejčová: Kapka krve dračí
Petra Machová: Poslední tanec
Tereza Matoušková: Popel a krev
Petra Neomillnerová: Stín divokého
Scarlett Rauschgoldová – Darth Zira: Není cesty zpět
Petra Slováková: Trik
Anna Šochová: Jak mizí víly

http://efortna.cz/obchod/