Ve spolupráci s Triumvirátem a autorským blogem Jitky Ládrové

jsme pro Vás připravili sedmý ročník literární soutěže „O Dračí řád“!

 

Podmínky soutěže

  1. Soutěže se účastní povídky z oblasti Fantasy, Sci-fi nebo Hororu. Fanfikce, stejně jako jakékoliv jiné prvky, které jsou předmětem duševního vlastnictví, se z důvodu ochrany autorských práv zakazují.
  2. Každý soutěžící může dodat maximálně 2 povídky v českém nebo slovenském jazyce o celkovém rozsahu maximálně 45 000 znaků včetně mezer. Doporučené formátování Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5.
  3. Povídky se zasílají na email: odracirad@seznam.cz. Povídky neobsahují žádné ilustrace. Povolené formáty souboru jsou doc, docx, případně odt.
  4. Do emailu autor povinně uvádí své jméno/jména spoluautorů, název povídky, kontakty, věk. Do povídky uvádí pouze její název.
  5. Soutěže se nesmí účastnit povídky kdykoliv v minulosti či v průběhu soutěže zveřejněné v tištěné podobě, nebo které jsou v době až do vyhlášení výsledků účastny v jiné soutěži, nebo se v minulosti v nějaké soutěži umístily, nebo povídky pornografické. Z důvodů anonymity se nemohou soutěže zúčastnit povídky, které byly vcelku nebo v jejich části dříve zaslány ke kritice Triumvirátu.
  6. Zasláním své povídky na náš email souhlasíte s bezplatným, bezpodmínečným, celkovým, nebo částečným zveřejněním na MFantasy.cz, Trimuvirat.cz, případně v dalších médiích. Autoři zasláním povídky stvrzují, že nejsou nikde smluvně nebo jinak omezeni nakládat se svým dílem. Slavnostní předání cen proběhne na festivalu Fénixcon v Brně (první víkend v prosinci 2017). Při absenci výherce mu budou ceny zaslány poštou, pokud výherce poskytne potřebnou součinnost, zejména sdělí svoji adresu. Výhry, které se vinou výherce nepodaří předat do konce února 2018, propadají ve prospěch pořadatele.
  7. Povídky, které nedodrží pravidla soutěže, mohou být ze soutěže vyloučeny, a to i zpětně, pokud vyjde porušení pravidel najevo dodatečně. V případě formálních nedostatků budou tyto posouzeny předsedou poroty, který má právo dle jejich závažnosti rozhodnout o sankcích.
  8. Autoři povídek berou na vědomí, že mají povinnost dodržovat platné právní normy a za jejich porušení nesou zodpovědnost. Pořadatel nenese zodpovědnost za škody způsobené porušením právních předpisů ze strany autorů.
  9. V případě sporů a v organizačních záležitostech rozhoduje předseda poroty, v případě sporů o žánru rozhoduje porota.
  10. Pořadatel si vyhrazuje právo upravovat a doplňovat pravidla soutěže či soutěž zrušit.

 

Důležité termíny soutěže

31. července 2017     Uzávěrka příjmu povídek

Listopad 2017    Vyhlášení výsledků

Prosinec 2017    Slavnostní předání cen na Fénixconu v Brně

 

Hodnocení

Hodnocení probíhá anonymně. Každé povídce budou jednotlivými porotci přiděleny body a napsáno slovní hodnoceníZvítězí povídka, která obdrží nejvyšší počet bodů. Při shodě bodů zvítězí povídka, která obdrží více maximálních hodnocení. Při shodě i této varianty rozhoduje předseda poroty.

 

A na co se mohou výherci těšit?

Prvních 10 výherců obdrží knižní ceny od sponzorů soutěže. Autor vítězné povídky pak navíc získá upomínkový Dračí řád.

Nejlepší povídky budou publikovány na webu Mfantasy.

 

Děkujeme všem sponzorům soutěže!

Graciella

O Dračí řád – ilustrace Kateřina Perglová