Dovolávám se milosti. Braň mě, ochraňuj mě, spas mě.“

Svět lidí od světa démonů odděluje Trhlina, kterou už po staletí střeží Andělští rytíři. Jejich pozornost jednoho dne ochabne a z Trhliny se vyvalí démoni v čele s tím nejvyšším, Uchvatitelem. Gama, bojovnice a jedna ze Sedmi, kteří střeží lidstvo, svede s Uchvatitelem bitvu a padne. Zpustošenou krajinou ovládanou démony kráčí po osmi letech Tulák, osamělý němý muž nesoucí vzácný náklad. Meč přezdívaný Zlo, který může zachránit lidstvo.

Peter Newman si pro svůj úspěšný literární debut (2016 získal Newman za tuto knihu prestižní ocenění The David Gemmell Award) zvolil neobvyklého hrdinu. Tulák je mlčenlivý, i když důvod jeho mlčenlivosti není sebemenším náznakem vysvětlený.

Ve zkaženém světě démonů a jejich míšenců, kde se neposkvrněnost prodává na černém trhu za vysoké sumy, jeho zásady a čisté úmysly připomínají jasné světlo majáku v ponuré krajině. Důvěryhodnost hlavního hrdiny je zdůrazněna i jeho společníky: ročním dítětem, které Tulák ukrývá pod pláštěm a tvrdohlavou kozou, která obstarává potravu pro dítě.

big_tulak-z3c-275145Na svých cestách potkává a přijímá různé společníky, jejichž prostřednictvím se čtenář o Tulákovi dovídá něco víc. Posledním z nich je Ranař, tlampač Tulákových myšlenek, zprvu protivník a zakrátko přítel. Právě ten pojmenuje dítě Vesper, aniž by tušil, že se tak dotkl Tulákovy minulosti. O té se čtenář dozvídá v podkapitolách, které děj v retrospektivní lince posunují o osm let dozadu a vypráví o celé invazi démonů i Tulákově motivaci přenést Zlo, Gamin meč, z jihu na sever, do poslední bašty lidí.

Newman ve svém debutu vytvořil jedinečný prostor, ve kterém se prolínají technologie lidského světa a magický, téměř středověký svět démonů, na jejichž popisech autor fantazií rozhodně nešetřil. A jsou to právě barvitě popsaní zmutovaní tvorové ve formě jakési spirituální podstaty, využívající ke svému přežití lidské schránky, kteří tvoří hlavní devizu Newmanovy knihy.

Přestože se Newman nepouští do detailnějších popisů a okolní svět nechává napospas čtenářově fantazii, dokáže pomocí krátkých a úsečných vět vykreslit ponurou atmosféru post-apokalyptické krajiny. Jméno zničené planety není v celém příběhu uvedené. A i když na vlastní příběh nemá zásadní vliv, Newman si neodpustí několik náznaků, díky nimž udržuje čtenáře v napětí, zda se skutečně nejedná o planetu Zemi zničené jadernou nebo jinou katastrofou.

Prolínání fantasy a sci-fi světa a autorova skoupost na popisy působí místy zmateně a nesouvisle. Retrospektivní kapitoly dovysvětlují a ucelují celý příběh, ale Newman je ukončuje příliš rychle, jako by měl strach, že prozradí víc, než sám chce.

Vedlejší postavy bohužel neoplývají výrazným charakterem a stávají se pouze spojovateli jednotlivých pasáží příběhu bez toho, aby si je čtenář oblíbil nebo zapamatoval. Výjimkou je několik kapitol o Kladivounce a koze, kterým autor věnoval i samostatně stojící povídku.

I přes nedostatky je Tulák originální kniha, která se na klasické téma tohoto žánru dívá novým pohledem. Jako literární prvotina se sice, zejména v závěru knihy, potýká s chaotickým a neuceleným dějem, ale i tak nabídne čtenářům poměrně dobře zpracovaný příběh. Stále tu ovšem zůstává spousta nezodpovězených otázek, ke kterým se snad autor vrátí i v dalších dílech trilogie.

Vydal: nakladatelství HOST, 2016

Autor: Peter Newman

Překlad: Jakub Kalina

ISBN: 978-80-7491-480-5

Počet stran: 375 str., brož.