Nakladatelství Gorgona ve spolupráci s knihkupectvím Books & Bubbles vyhlašuje novou povídkovou literární soutěž nazvanou Tovaryši kalamáře.

Tématem prvního ročníku soutěže je alternativní historie, kterou lze zpracovat v mnoha žánrových podobách – ať už jako historickou fantasy, sci-fi, steampunk nebo další. Cílem soutěže je přispět k ocenění a rozvoji literárních talentů z Česka a Slovenska. O to se bude starat čtyřčlenná porota, složená z odborníků dlouhodobě působících v nakladatelské branži a podepsaných pod dobrou stovkou knižních titulů.

„Soutěž je určena nejen již publikujícím autorům, ale každému, kdo píše a stojí o konstruktivní zpětnou vazbu od odborné poroty,“ říká Hana Fruhwirtová, redaktorka Gorgony. „Rukopisy hodnotí kdekdo, ale málokdo pak talentovaným autorům pomáhá dál v tvůrčím rozvoji, aby se z tovaryšů stali skutečnými mistry.“

Jan Kravčík, autor populárních Letopisů Vukogvazdské družiny, redaktor a překladatel, k tomu dodává: „Nejde o další soutěž, ve které amatéři hodnotí amatéry. Naše porotci knihy píšou, překládají, redigují, korigují, vydávají i prodávají, zkrátka dokážou velmi dobře poznat, zda má text kvalitu nebo alespoň potenciál.“

Vítězné povídky budou vydány knižně a jejich autoři obdrží hodnotné odměny. A nejen to. „Chceme autorům vítězných prací nabídnout pečlivou redakci jejich textů, aby poznali, že díky spolupráci autora s redaktorem lze text pozvednout na vyšší úroveň,“ říká spolupracovnice nakladatelství Gorgona a Host, redaktorka Jana Mezuláníková.

Příspěvky do soutěže lze zasílat pomocí speciálního formuláře na webu nakladatelství do pátku 31. března 2017. Vyhlášení výsledků a současně křest antologie vítězných prací proběhne v srpnu stejného roku v knihkupectví Books & Bubbles v pražských Stodůlkách. Podrobné podmínky soutěže jsou společně se zasílacím formulářem zveřejněny na stránkách nakladatelství Gorgona (www.gorgona.eu/tovarysi-kalamare).