1. československá antológia modernej urban fantasy má predstaviť predovšetkým také literárne texty, ktoré chcú osloviť čo najväčšie spektrum čitateľov. Ide o projekt, ktorý ponúka priestor začínajúcim, mierne pokročilým či vypísaným autorom, hlavne takým, čo sa neboja ísť s kožou na trh a potrebujú pomôcť.

Zostavovatelia:

Spektrum Fantázie a Fantasy-svet.net

Dôležité poznámky:

Dĺžka textu: minimálne 10 a maximálne 30 normostrán (čiže od 18 000 do 54 000 znakov vrátane medzier), avšak prečítať si a posúdiť text prekračujúci rozsah 30 normostrán nepredstavuje žiadny výrazný problém

Téma: moderná urban fantasy (alebo fantasy príbeh zasadený do súčasnosti)

Formálne záležitosti textu: riadkovanie klasické alebo jedna a pol, zarovnávanie na obe strany, font Times New Roman, veľkosť písma 12

Formát textového súboru: doc alebo docx

Počet rukopisov: 1 ks na 1 autora

Jazyk: slovenský a český

Svoje rukopisy zasielajte na e-mail: sutaz@fantasy-svet.net (predmet správy: rukopis)

Rukopis (len jeden) môžete zasielať na vyššie uvedenú adresu do 20.12.2016. Po tomto termíne sa všetky prijaté rukopisy začnú posudzovať. V pripravovanej antológii sa zverejnia tri slovenské a tri české texty. O úpravu textov, vrátane korektúry, sa postarajú zostavovatelia zborníku literárnych prác.

Čo tento projekt garantuje?

Vzhľadom na to, že ho zastrešujú neziskové „organizácie“, ktoré chcú pomôcť dobrej veci a hľadajú talenty, dostupná antológia bude zatiaľ iba v elektronickej podobe s prideleným ISBNkom (nech si ju môžete vykázať vo svojom portfóliu). Vydanie bude sprevádzať aj a celkom veľká reklama, niekoľko recenzií či rozhovorov (priestor tu jednoducho je a my ho chceme využiť), ako aj zaujímavá spolupráca do budúcna.

Event na FB: https://www.facebook.com/events/339397123063061/