Historická fantasy ze světa lidí, elfů i trpaslíků, v níž nechybí slavné bitvy, ale i boj muže proti muži, souboje mocných mágů i ničivých draků. Ponořte se do světa, v němž spolu bojují lidé, elfové, trpaslíci, mágové i draci, kde zanikají dávná království a vzniká nová mocná říše, která se chystá pohltit celý známý svět. Stane se tajemný mág stojící v jejím čele vládcem všech? Nebo ho někdo porazí? Je nová říše symbolem dobra či zla? A jakou úlohu mají v celém příběhu tajemná dračí vejce? O tom všem vypráví kniha Černokřídlá válka.

obal

Informace o knize:

Edice: Camelot
Počet stran: 204
Vyydal: Beletris; 2016
Autor: Robert Kosina
Formát: e-book
Cena: 50 Kč

Ukázka z knihy:

Prolog

Šestice dobrodruhů došla ke konci své dlouhé cesty. Prošli nekonečnem pastí, útrap a teď jim zbývalo již jen pár kroků do jejich vytouženého cíle.

První z nich šel mág, oproti ostatním společníkům malý, avšak mocný, hledač cest, odhalovatel pastí a magie v jakékoliv formě. Jeho zeleně zářící oči se jen míhaly, přepočítávaly každý detail.

Za ním kráčeli čtyři bojovníci, ostřílení válečníci, veteráni a dobrodruzi z povolání a spolu s nimi jeden střelec s kuší. Všichni měli zbraně připravené k rychlému použití.

Procházeli dlouhou chodbou v podzemí lemovanou výjevy starých časů. Bitvy, korunovace, oběti, vraždy, to vše bylo zaznamenáno v té nekonečné chodbě, popsáno neznámým písmem a jen nedočkavě čekalo, až to někdo dokáže přečíst. Dobrodruzi už sami cítili, že jsou na konci své dosavadní cesty.

Mág cítil velkou moc vycházející z míst, kam směřovali. Nedokázal ji však plně rozeznat a to ho vzhledem k dosavadním zkušenostem velmi znervózňovalo.

Došli k velké železné bráně, na jejíchž dveřích byl obrazec dávno nečitelný, pokrytý rzí a špínou. Magie v něm uložená však i přes ta tisíciletí stále fungovala.

Mág se před ní zastavil, zvedl jednu ruku a řekl pár kouzelných slov. Z jeho ruky vystřelila tlaková vlna, která rozrazila bránu.

Vešli dál do tmavé místnosti a on znovu zvedl ruku. Opět řekl několik čarodějných slov a z ruky mu tentokrát vyšlehla zlatavá koule energie, která plně osvětlila místnost.

Na druhé straně stála zády k nim vysoká postava a její dlouhé vlasy barvy leštěného stříbra odrážely svit koule na ocelové nárameníky jejího brnění.

V ruce s kovovými chrániči držela dlouhý jednoapůlruční meč a kolem prázdné druhé ruky jí létaly popelavé jiskry.

Vtom se rychle otočila, drahokam v rukojeti zářil matným světlem a runy na ostří meče se zaleskly.

Mužovy černé oči přišpendlily dobrodruhy na místě. Moc z něj vyzařovala v auře dost silné, aby zastínila i zbývající magii v místnosti. Mág však nedokázal rozeznat její původ.

„Přišli jste příliš pozdě. To, co tu hledáte, už tu není a vy teď zemřete!“ pronesl temným hlubokým hlasem, až mág jakoby zkameněl. Jiskry kolem mužovy ruky se začaly rychle formovat, až vytvořily popelavě žhnoucí kouli, kterou mrštil proti mágovi.

Všechno se událo tak rychle, že nestihl nic říct ani se vyhnout, koule ho zasáhla a odhodila několik metrů zpět k bráně. Zároveň si všiml jednoho ze svých společníků. Ležel mrtev a jeho hlava se kutálela po podlaze. Současně dalšího společníka zasáhla další magická střela do hrudi.

„Taggo Ghal Wicc!“ křikl mág a jeho zbývající čarovná síla jej přenesla do lesa.

Seděl, a omámeně se opíral zády o strom. Snažil se vzpamatovat, ale jak vzpomínka na mocného muže, tak i celé tělo jej bolelo. Pokusil se zvednout, zapřel se o ruce a bolest jím projela jako nůž. Řekl pár magických slov, ale

docílil jen prudké bolesti hlavy a pocitu závratě. Naštěstí vše ustál, než se pocity vytratily, ale raději se rozhodl chvíli ležet a zjistit škody, které utrpěl.

Jeho brnění bylo naprosto zničené a ochranný amulet s drahokamem na krku, který zažil desetiletí jeho života, praskl a rozdrolil se.

Už při myšlence na to stvoření ho zamrazilo. Tak velkou moc do té doby nikdy nepocítil. Nevěděl však, jestli patřila oné bytosti anebo cíli jejich výpravy.

Hledali dračí vejce, dávnou legendu, na kterou mnozí již zapomněli.

Teprve nyní mu došlo, jaké nebezpečí z tohoto spojení draka a neuvěřitelně mocné bytosti vzešlo.

Pokusil se znovu zvednout, ale pocit závratě se vrátil s novou silou a on omdlel.