„Květina“. Růže, narcis, tulipán, kopretina… hláskuj! K-O-P-R-E-T-I-N-A, ještě pohnout žetony K-P-R-T-N…ufff, stihli jsme to, ale bylo to o fous…..

Slovní jízda
Autor Jack Degnan
V ČR distribuuje Albi
Počet hráčů 2-10 hráčů
Časová náročnost 20 minut
Vhodné od 8 let
Jazyková závislost Hra se slovy, česká lokalizace
Rok vydání 2016
Pořadí na BoardGameGeeku 71. (party hry), 1213. (celkově)
Mechanismy Hra se slovy, spolupráce

Slovní jízda je jednoduchá, svižná slovní hra pro dva týmy (dva a více hráčů), jejichž úkolem je vymyslet slovo na zadané téma s co nejvíce souhláskami a získat co nejdříve 8 žetonů s písmeny.

Pravidla hry jsou jednoduchá. Na začátku hry se doprostřed stolu položí hrací plocha v podobě „silnice“, kde je na středovém pásu umístěno 18 žetonů s písmeny (souhláskami) v abecedním pořadí. Zvolí se obtížnost témat (2 rozdílné úrovně obtížnosti na 200 oboustranných kartičkách), které se položí na kraj hrací plochy zvolenou obtížností témat dolů (tzn. hráči téma před začátkem tahu nevidí). A v neposlední řadě je nutné si připravit přesýpací hodiny.

Slovni jizda IIITýmy si zvolí, kdo začne a na kterou stranu silnice hraje. Tah začíná přečtením zadání, následuje vymýšlení slova na dané téma (povoleny jsou jen jednoslovní výrazy). Poté je potřeba slovo správně vyhláskovat a posunout písmena (souhlásky), z nichž je slovo složeno, na svoji stranu silnice. To vše je omezeno časovým limitem. Pokud není tah dokončen v limitu, přesouvají se žetony zpět a hraje druhý tým.

Týmy se v tazích střídají. Jelikož druhý tým má při svém tahu shodný cíl, tzn. vymyslet co nejdelší slovo na nové téma s co nejvíce souhláskami a těmi pohnout svým směrem, dochází k neustálému přetahování o žetony.

sl_j02Jakmile se písmeno dostane za krajnici silnice, připadá týmu, který jej sem dopravil, a už o něj nelze přijít (během dalších tahů se již toto písmeno neposouvá). Osm za krajnici dopravených písmen znamená vítězství a konec hry.

Ale pozor. Je potřeba se soustředit a nenechat se rozptýlit protihráči, neboť ti mohou v průběhu vymýšlení slova tým na tahu mást, nabízet ta svoje, ať už k tématu (např. ta, která mají málo písmen) nebo slova zcela mimo zadané téma.

Velmi záhy týmy zjistí, že čeština některé souhlásky obsahuje výrazně častěji a hledání slov je ze začátku poměrně jednoduché. Ale s přibývajícími koly je vymýšlení slov obtížnější. S ubývajícím počtem souhlásek, které ještě zůstávají ve hře, kdy už jsou k dispozici jen písmena jako G, H a W, je těžké najít slovo tak, aby bylo alespoň některým písmenem během tahu posunuto.

Slovni jizda IIDvě úrovně obtížnosti témat na kartách umožňují zapojení celé rodiny včetně dětí, kdy dospělí volí témata z obtížnější úrovně a děti z lehčí. Síly týmů jsou tak vyrovnané a slovní jízda napínavá. Velkou výhodu vidím také v tom, že tuto hru lze hrát i v jiném jazyce, dochází tak příjemných způsobem k rozvíjení slovní zásoby.

Hra se mi celkově líbila, hlavními pozitivy je velká rozmanitost témat a svižnost hry, negativem je pro mě zejména neskladnost – rozložený plán silnice je náročný na místo, což hru diskvalifikuje pro „cestovní“ použití. Celkový dojem je však pozitivní a hru bych doporučila, je vhodná především jako slovní zásobu zlepšující zábava pro děti i dospělé.

VERDIKT
Rychlá slovní hra především pro více hráčů, která během cca 20 minut otestuje vaši slovní zásobu a rozpoutá boj o každé písmenko. Ideální nenáročná hra na posezení s přáteli.

Autorka recenze: Petra Komárková