Tajemství jsou lži.

Sdílení každý ocení.

Soukromí je krádež.

Špičkové technologie, nejlepší odborníci světa, neutuchající nadšení stále se zdokonalovat a chuť dosahovat co nejlepších výsledků; to vše je možné najít ve společnosti Circle, která je tou největší a nejvlivnější internetovou společností světa. Když do ní nastoupí mladá Mae Hollandová, zprvu nedokáže ani uvěřit tomu, jaké štěstí měla – pracovat u Circlu znamená získat práci snů. Hlavní hrdinka se ze své prvotní pozice operátorky zákaznického centra dostane až do skupiny čtyřiceti nejvlivnějších lidí celé společnosti, cenou je však absolutní ztráta soukromí. To je taky hlavní cíl společnosti: „uzavřít Kruh“, to jest shromáždit veškeré informace světa, dovést transparentnost k úplné dokonalosti a zbavit tak lidí jakýchkoliv tajemství a třeba i stínů vlastní minulosti – soukromí je krádež a tajemství jsou lži, tak zní dvě z několika mott Circlu.

česká

Dave Eggers se v Kruhu pokusil o vylíčení jakéhosi absurdna, které na čtenáře prýští z každé stránky knihy: zaměstnanci Circlu se podobají stádu ovcí, které bez ohledu na potřebu soukromí, uchování tajemství či jednoduše jakoukoliv lidskou přirozenost následuje plán tří Mudrců. Tito muži jsou, jako zakladatelé a iniciátoři většiny projektů Circlu, oslavováni jako největší myslitelé lidstva. Nikomu, kromě expřítele Mae, Mercera, však nedochází, jak nepřirozená celá situace je; celý koncept transparentnosti je doveden do extrému ve chvíli, kdy začne lidi ohrožovat na životech.

Kniha Kruh je napsána čtivě a svižně, není však možné se vyhnout alespoň několika výtkám. Tou první je samotná hlavní postava Mae: ve chvíli, kdy se totiž čtenář „otočí“ za příběhem a snaží se znovu si jej promítnout v hlavě, zjistí, že hrdinka byla celou dobu pouze pasivní figurkou, jejíž chování bylo vždy motivováno vnějším podnětem – chyběla jí vlastní iniciativa, která by jistě mohla hnát příběh vpřed. Mohli bychom uvažovat, zda její neaktivnost není snahou autora metaforicky vystihnout chování dnešní generace, která se nechává zmítat vírem sociálních sítí a virtuálních životů; pokud to však byl záměr autora, vyznívá konečné zpracování značně ploše.

Druhým problémem se zdá být autorova snaha napsat jeho vlastní 1984, k tomu mu však v této knize chybí hloubka a uvěřitelnost postav – tedy nejen hlavní hrdinky Mae, ale i všech ostatních. Jen stěží se dá uvěřit tomu, že by se taková masa lidí, jako je jedenáct tisíc zaměstnanců Circlu, dobrovolně vzdala svého soukromí a dále tuto filozofii propagovala.

Pokud si tedy chcete přečíst oddychovou literaturu, která má zároveň snahu řešit aktuální problémy a nebezpečí moderní doby, určitě po Kruhu Davea Eggerse sáhněte. Autor vás vezme na projížďku lunaparkem moderních technologií, mezilidských vztahů a všesledujících kamer, během které se ani chvíli nebudete nudit.

Vydal: Plus; 2015

Autor: Dave Eggers

Překlad: Petr Eliáš

ISBN: 978-80-259-0431-2

Počet stran: 413