Najväčší fantastický internetový portál na Slovensku Fantasy-svet.net vyhlasuje V. ročník literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou„Stratené príbehy 2016“(známe ako Dumky Podvečerné). Aktuálny ročník literárnej súťaže vám ponúka 4 atraktívne súťažné kategórie, a to:

  1. súťažná kategória „Próza“, ktorá je formálne a žánrovo ohraničená nasledovne:

téma č. 1: voľná

téma č. 2: steampunk

rozsah: do 54 000 znakovvrátane medzier (čiže do 30 normostrán);

– maximálny povolený počet súťažných príspevkov od jedného autora: 1 súťažná práca;

V súťažnej kategórii „Próza“ môžete súťažiť nielen s vlastnou tvorbou, ale aj s tzv.fanfiction v špeciálnej súťažnej podkategórii „Próza – fanfiction“.

  1. súťažná kategória „Poézia“,ktorá je formálne a žánrovo ohraničená nasledovne:

téma: voľná

– rozsah: do 3 600 znakovvrátane medzier (čiže do 2 normostrán);

– maximálny povolený počet súťažných príspevkov od jedného autora: 1 súťažná práca;

V súťažnej kategórii „Poézia“ môžete súťažiť nielen s vlastnou tvorbou, ale aj s tzv.fanfictionpoetry v špeciálnej súťažnej podkategórii „Poézia – fanfictionpoetry“.

III. súťažná kategória „Stratené príbehy – komiks“, ktorá je formálne i žánrovo ohraničená nasledovne:

– téma č.1: voľná

téma č. 2: steampunk

– rozsah: ľubovoľný;

– maximálny povolený počet súťažných príspevkov od jedného autora: 1 súťažná práca;

  1. špeciálna súťažná kategória „Stratené príbehy – cena čitateľov“:

Do tejto súťažnej kategórie je automaticky zaradená každá súťažná práca, ktorá bude do súťaže zaslaná. Autor súťažného textu s najvyšším počtom hlasov sa automaticky stáva jej výhercom. Za svojho favorita hlasujú registrovaní čitatelia i návštevníci stránky Fantasy-svet.netod spustenia súťaže až do jej ukončenia.

 

FORMÁLNA STRÁNKA SÚŤAŽNÝCH PRÁC

Súťažné práce by mali byť napísané v slovenskom, českom alebo anglickom jazykua spolu s vyplnenou súťažnou prihláškou, zaslané v elektronickej podobe na e-mail:

sutaz@fantasy-svet.net

(do predmetu vašej správy zadajte heslo Stratené príbehy 2016)

Font:Times New Roman

Veľkosť: 12 pt

Riadkovanie: jednoduché alebo 1,5 riadka

Formát textového súboru: doc či docx

Upozornenie: Ak dielo svojím obsahom nie je prístupné pre čitateľov mladších ako 18 rokov(povinné).

Súťaže sa môžu zúčastniť akékoľvek literárne diela, ktoré neboli publikované či v inej literárnej súťaži nevyhrali jedno z troch výherných miest.

 

VYRADENIE SÚŤAŽNEJ PRÁCE

Organizátori automaticky vyradia zo súťaže práce:

  1. a) ktoré nespĺňajú vopred stanovenú formálnu stránku súťažných textov;
  2. b) ktoré neboli poslané formou prílohy v uvedenom formáte;
  3. c) ktorých súčasťou nie je vyplnená prihláška;
  4. d) pri ktorých sa zistí, že boli odcudzené z iného literárneho serveru/inému menej alebo viac známemu autorovi;
  5. e) ktoré v inej literárnej súťaži získali buď čestné uznanie, alebo sa umiestnili na prvých troch výherných miestach;

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

  1. ročník literárnej súťaže „Stratené príbehy 2016“prebieha online formou na internetovej stránke Fantasy-svet.net, sekcia Fikcia a Faunova galéria, a to od 21. novembra 2015 do 21. apríla 2016. O výber najlepších prác sa postará odborná porota v zložení:

* Tomáš Dostál,spisovateľ, editor, komiksológ a šéfredaktor portálu Fantasy svet pre českú sekciu;

* Erik Fazekaš,editor vydavateľstvaSlovart;

*Veronika Inglotová,recenzentka, šéfredaktorka portálu Fantasy svet pre slovenskú sekciu, komiksologičkaa hlavná organizátorka súťaže;

* Simona Klučiarová, recenzentkaašéfredaktora portálu Fantasy svet pre slovenskú sekciu;

* Petra Slováková,spisovateľka, recenzentka, redaktorka a odborníčka na steampunk;

* zástupcovia popredného komiksového vydavateľstva;

UPOZORNENIE

Atraktívne vecné ceny automaticky získavajú súťažné práce na prvých miestach v každej hlavnej súťažnej kategórii a na prvých miestach v každej špeciálnej súťažnej kategórii i podkategórii. Súťažné práce, ktoré získali v súťaži zvyšné miesta a čestné uznanie, budú ocenené diplomom. Organizátori súťaže si vyhradzujú právo zo závažných dôvodov neudeliť víťazné miesto v jednej či vo viacerých súťažných kategóriách.