La prise – smrtná zima – přichází. Nastává období kruté zimy, ledového větru a temnoty. Obyvatelé osady uprostřed lesů se usilovně připravují na obávané roční období. Zima však není to jediné, čeho se obávají. Tajemní malmaci (děsivá stvoření, nebo snad duchové?) pocit strachu ještě umocňují. Mladá Emmeline se v této nelehké době ocitá na prahu dospělosti, čekají ji nelehká rozhodnutí a sousta nebezpečí.

HEP5e94c4_Boormanova_Smrtna_zima_obalka_promoPatnáctiletá Emmeline vypráví svůj příběh dívky na okraji společnosti. V uzavřeném společenství má pověst vzpurné a poskvrněné. Její babička byla před lety odsouzena k smrti a její vinu nese Emmeline se svým otcem až dodnes. Em pracuje u sestry Manon, pro kterou sbírá byliny a kořeny na nejrůznější léčivé masti a obklady. Díky své práci se dostává do okolních lesů. Šustění stromů, možná i hlasy původních národů, ji lákají do zapovězených území. Její zvědavost jí nedovolí hlasy neuposlechnout.

Jediný, komu se může Em se svými výpravami svěřit, je její nejlepší přítel Tom. Pojí je společná tajemství a touha po větším poznání. Na rozdíl od Emmeline je ale Tom bojácnější a více ctí pravidla. Společně se často vypravují k řece a rybaří nebo hledají pozůstatky po původních obyvatelích.

Emmeline má brzo dosáhnout šestnácti let, tedy plnoletosti. Podle pravidel společenství má dva roky na nalezení svého životního partnera. Životní podmínky v osadě jsou kruté, a proto by měli na svět přivádět děti zejména mladé páry. I přesto mnoho dětí v prvních měsících po narození umírá. Na hovorech o mravnosti se seznámí s osmnáctiletým chlapcem Kanem. Ihned to mezi nimi zajiskří a Em si neví rady se svými city. Jako by toho nebylo málo, nedlouho na to se dozvídá o nabídce k sňatku od bratra Stockhama. Nejvyšší radní ji vždy trochu děsil. Jakoby věděl o jejích výpravách do lesů a vzpurnosti. Sňatek by ovšem mohl vyřešit její poskvrnu. Lidé už by se na ni nedívali srze prsty, tvrdí rozum. Její srdce ji ale táhne ke Kanovi.

Kate A. Boormanová je kanadská spisovatelka, narozená v Nepálu. Vystudovala divadelní kritiku. Už odmalička ji více než domácí práce zajímají knížky. Nyní žije se svým manželem a dvěma dětmi v Edmontu v Kanadě. Smrtná zima je prvním dílem z plánované trilogie a zároveň autorčiným debutem.

Boormanová zasadila příběh do neurčité doby a neurčitého místa. Pravidla osady jsou přísná a poslušnost obyvatel je udržována strachem z neznámého. Poměry společenství mi připomínaly sektu. Společně s Em zjišťujeme, že radní ví mnohem více, než přiznávají. Byť je jedním z ctností společenství poznání, obyvatelé mají velmi omezený pohled na svět a naprosté většině toto pohodlí nevědomosti vyhovuje. Při čtení mě nemrazilo v zádech jen kvůli příchodu la prise, ale také kvůli zaslepenosti postav.

Společenství se opírá o dodržování tří ctností: poctivosti, odvahy a poznání. Poctivost znamená dodržovat všechna pravidla a vždy mluvit pravdu. Riskovat pro dobro všech a bez protestů, to je odvaha. Poznání znamená používat mozek ku prospěchu všem a ohledem na jejich bezpečí. Na hovorech o mravnosti jsou ctnosti a rovnost všech pravidelně připomínána.

„Jsme si všichni rovni: v bohatství i v chudobě.
Společně přežijeme, nebo zahyneme.“

V knize mě potěšily občasné věty ve francouzštině. Část obyvatel mělo totiž francouzsky mluvící a část anglicky mluvící předky. Autorka tak hezky obohatila svůj román a já si mohla procvičit základy tohoto krásného jazyka, ale nebojte, z kontextu vše pochopí i úplný neznalec.

Emmeline není žádný chudáček. Je odhodlaná jít si za svým a to i za cenu překročení pravidel. Řekla bych, že není zrovna nebojácná, ale právě tohle realistické pojetí se mi na ní líbilo. Společně s Emmeline jsem zažila zmatení z první lásky, věrné přátelství, které překoná vše a také pocit neschopnosti rozlišit mezi dobrem a zlem. Bylo napínavé netušit, které postavě můžu věřit a které ne.

Ve Smrtné zimě si každý najde to své – romantiku, napětí, spoustu intrik, fantasy svět, tajemno i akci. Už nyní se těším na dobrodružství, která přinese druhý díl.

Vydal: Host, 2015
Autor: Kate A. Boormanová
Překlad: Markéta Polochová
ISBN: 978-80-7491-481-2
Počet stran: 368 stran