Opavská autorka představuje první díl svého románu Zahrada. Jde o svěží, čtivý příběh na pomezí fantasy a magického realismu, jenž především pobaví a potěší. Vizuálně bohaté vyprávění o skupině mladých městských lidí, v níž je jako v rozmarném koktejlu namícháno v tom správném poměru tajemno, téměř detektivní napětí, hororové obrazy, samozřejmě nezbytná ingredience romantických vztahů, vše navíc zakápnuté trochou osobitého humoru

 

obalka-fin.inddZahrada – Sféra je prvním dílem pětidílného románu na pomezí magického realismu a fantasy. Poutavý, čtivý příběh je psán jednoduchým, živým jazykem a situován do současných, našemu čtenáři důvěrně známých reálií moravského města. Hrdiny vyprávění jsou dnešní mladí lidé ve věku, kdy vstupující do pracovního a společenského života, volně sdružení do přátelské skupiny. Ústřední čtveřici tvoří dva začínající architekti, jeden pochází z valašské vesnice a druhý z ruského města v okolí Moskvy. Valach Tomáš je založen prakticky, zatímco jeho protějšek Nikolaj je věčným snílkem. Seznámí se s Marou Solnou, senzitivní studentkou fotografie, která vstoupí nejen do jejich ateliéru, ale také do života, a později i s Annou, která pracuje v blízkém bistru. Mezi hrdiny se vytváří a proměňuje bohatá síť přátelských i milostných vztahů, střetávají se motivy z jejich osobní i rodové historie. Zatímco jejich dny jsou naplněny prací, společenskými akcemi a soukromými schůzkami, stále častěji do jejich osudů zasahuje i místo, do něhož vstupují během svých snů, tajemný les, v jehož hlubinách spočívá cosi nebezpečného, zatím nepoznaného. Tomáš, Nikolaj a Mara jen poznenáhlu poodkrývají tajemství svých osobních zvláštností sahajících za hranice obvyklého. Jejich průvodcem po vlastních osudech a zasvětitelem do záhad duše je psychoterapeut Michal Zahradník. Tento osaměle žijící muž neurčitého věku je také postupně uvádí do tajemství místa, kde žijí, a naznačí leccos o úloze, kterou jejich skupinka sehraje v příběhu, překračujícím pouhé osobní zájmy zúčastněných. Mezitím Johan, další z mladých hrdinů, stojí na pokraji propasti – za nevyjasněných a dramatických okolností ztrácí zrak. Stává se obětí vražedných intrik, nebo přichází o rozum, jak se jej snaží přesvědčit jeho macecha? Jakou roli má sehrát v jejích hrách – a jde opravdu jen o zvrhlou pomstu jedné ženy? Kdo jsou ti, kteří stojí za ní?

Děj v sobě spojuje prvky každodenní reality i snové, magické roviny, čerpá z mnohdy pozapomenutých, avšak stále živých evropských kulturních a mytologických základů. Sny nacházejí protiváhu v líčení všedních momentů života skupiny mladých přátel s jejich zázemím, více nebo méně romantickými vztahy a city, často s nadhledem laskavého humoru a téměř detektivní zápletkou. Duchovní hodnoty se střetávají s banálními okamžiky běžných dnů, svět zastřený tajemstvím se potkává se symboly současné komerci poplatné doby, a tak vytváří zábavnou, hravou i napínavou koláž, jež zároveň odkazuje také k věcem podstatným, k lidské sounáležitosti i tomu, co nás přesahuje.

Postavy:

Tomáš Roháč je urostlý jednatřicetiletý architekt moravského původu, valašský patriot a muzikant. Tvrdý, ctižádostivý dříč a požitkářský milovník nenáročných potěšení, jakými jsou ženy, slivovice, zpěv a motorky. Na své přímočaré, razantní cestě za úspěchem se s nikým a ničím příliš nepárá. Nemá rád feministické projevy a cokoli zbytečně intelektuálního.

Nikolaj Alexandrovič Zorin je rovněž slušně urostlý jednatřicetiletý architekt ruského původu. Charismatický, pohledný muž mnoha nadání, snivý a romantický. Usiluje o osobní dokonalost podle vlastních náročných představ, pomíjeje přitom drobnosti jako například nutnost vyplňovat stohy úředních formulářů a dodržovat závazné termíny.

Mara Solná je studentka a umělkyně, blondýna, dvaadvacetiletá. Krásná a nadaná dívka žijící bohémským životem. Přitahuje muže jako zralé ovoce vosy a naopak nezískává mnoho přízně žen, snad s výjimkou Karoliny Hajdukové. Bojuje s více osobními a vztahovými problémy, než by se na první pohled zdálo.

Anna Pokorná je pracující dívka, bruneta, třiadvacetiletá. Zabývá se podle svého vlastního názoru jen jednoduchými, přízemními a praktickými věcmi, jako je například kvalita potravin, které vkládá při vaření do hrnce. Nenápadná a důsledná bojovnice proti padoušství, dívka s oběma nohama na zemi, spoléhající se na své vlastní zdravé smysly a selský rozum.

Johan Hajduk, řečený Pastorek, je obratný právník, ještě urostlejší než oba architekti, stár třiatřicet let. Vyhledávaný poradce lidí nemajících zrovna čisté svědomí. Syn Rudolfa Hajduka, zbohatlíka a mafiána, pobývajícího v zahraničí. Žije pod jednou střechou se svou macechou Karolinou. Muž se šarmem barakudy, ikona městské zlaté mládeže.

Michal Zahradnák je osamělý muž záhadného věku a původu, dlouhodobě usazený ve městě. Vysokoškolský učitel a psychoterapeut v jedné osobě. Muž provokativních, často politicky nekorektních názorů. Člověk s několika zajímavými osobními zvláštnostmi a Nikolajův přítel.

Ohlasy čtenářů:

Autorčina prvotina je dílem svěžím, čtivým, jazykově neotřelým.  Spisovatelka v něm prokazuje nejen schopnost živě a s humorným nadhledem vyprávět příběhy mladých současníků, ale zároveň odkazovat k tomu podstatnému, na co by člověk neměl rezignovat – k úctě, vztahu a zodpovědnosti vůči místům, ze kterých pocházíme a v nichž žijeme, k sounáležitosti s lidskými společenstvími, jejichž jsme členy, k respektu k duchovním i lidským hodnotám, z nichž pak můžeme čerpat motivaci a sílu k hledání své cesty životem. Příběh zůstávající v dimenzích velmi atraktivního žánru fantasy postmodernisticky propojuje tradice s novodobostí, duchovní hodnoty s banálními okamžiky všedních dnů, vážnost s humorem, realitu s fantazií, svět zastřený tajemstvím se zprofanovanými symboly současné komerci poplatné doby, a tak vytváří zábavnou, hravou i napínavou koláž, která může mít ambice stát se čtenářsky velmi úspěšnou. – Mgr. Milena Rosová, lektor a pedagog

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, píše se v biblickém Starém zákoně o době, kdy svět byl označován jako ráj či rajská zahrada. Rajská zahrada, kde žili první lidé, Adam a Eva, byla prostorem lásky, radosti, ale také i zrady, smutku a strachu, prostorem, který člověk nakonec musel opustit, aby jej zase a znovu hledal, a to i v dnešním světě. Také v románu Jany Richterové „Zahrada“ se setkáváme s fenomény starými jako lidstvo samo (lidé se rodí, setkávají, milují, umírají…) a s nimi spjatými emocemi (závist, žárlivost, radost, smutek, a především láska ve všech možných fasetách a palčivá touha po ní). Rozehráno je několik tematických rovin spojených se skupinou mladých lidí kolem psychologa Michala Zahradníka, univerzitního vyučujícího jednoho středně velkého moravského města. Autorka nezůstává výhradně u psychologického (jak jinak i vzhledem k odborné erudici jí samotné) vykreslení postav a jejich každodenního života byť i v této podobě by měl román svou cenu). Důležitá je kultura, hudba a náboženství, dále mýty a legendy spjaté s místem příběhu a obecně se středoevropským prostorem. Magická složka postupně v textu nabývá na síle a převládne nad rovinou lidskou, řekněme, každodenní, čímž se Zahrada podobá řadě zahraničních děl spjatých s magickým realismem, například Márquezovým „Sto rokům samoty“. Mikrokosmos „Zahrady“ je zčásti místem příjemným (locus amoenus), zčásti místem hrůzyplným a tajemným (locus horribilis). Každopádně však místem, jež zve ke čtenářské návštěvě a k dalším úvahám. – Eva Maria Hrdinová, Ph.D. (germanistka, vyučující Ostravské univerzity v Ostravě a Univerzity Palackého v Olomouci)

Tématika fantasy je dnes velmi populární mezi čtenáři všech věkových kategorií, úspěšné knihy se stávají kultovní záležitostí, mají své webové stránky a fan-kluby, jsou často zfilmovány a je na ně navázán merchandising. Zahrada Jany Richterové má potenciál stát se stejně úspěšnou proto, že čtivou a do děje vtahující literaturu zasazuje do slezských a moravských lokalit, které jsou pro českého čtenáře známé a dostupné. Tento fenomén zatím není v česky psané literatuře fantasy příliš využíván, přestože v sobě nese ohromné možnosti… – Ivo Mludek, novinář, publicista a pedagog

Román o lásce a lidských vztazích, o dobru a zlu, která zároveň existují i neexistují mimo nás. Skupina mladých lidí za pomoci člověka-anděla postupně poznává své neběžné schopnosti, kvůli kterým se stává cílem mocného zla, likvidujícího otevřenost a svobodu. Střety s ním, snaha mu odolat a přemoci ho jsou součástí jejich životů, stejně jako práce, zábava, cesty a přátelství. Čtivá a vizuálně bohatá kniha, v níž se všední současnost proplétá s realitou snů, legend, mýtů, lidové tvořivosti, hudby, příběhů ze svatých knih, filmů, klasických děl světové literatury. Běžný život i napětí, jasné příběhy i záhada, téměř detektivní příběh i hororové obrazy v jednom. Kniha o všem podstatném. – Margarita Troševa Ph.D. (Agentura Mám talent)

Více ohlasů se můžete dočíst na stránkách autorky!

O autorce:

richterovaMgr. Jana Richterová se narodila se roku 1967 v Opavě. Absolvovala humanitně a výtvarně zaměřená studia a pětiletý psychoterapeutický výcvik v hlubinné a psychodynamické psychoterapii. Pracovala řadu let v oblasti zdravotnictví jako arteterapeutka, je členkou České arteterapeutické asociace.

Věnovala se také pedagogické činnosti v ZUŠ jako učitelka výtvarného oboru a na Ostravské univerzitě, kde externě vyučovala arteterapii. Od roku 2014 je členkou Obce spisovatelů České republiky. Žije a pracuje v Opavě.

 

Informace o knize:

Vydal: Nakladatelství Kruh; 2013
Autorka: Mgr. Jana Richterová
ISBN: 978-80-905628-0-6
EAN: 9788090562806
Počet stran: 300

Knihu můžete zakoupit na mimo jiné také na oficiální stránkách autorky!