Představte si svět, který je tak přelidněný, že celý povrch kontinentů je zastavěn do výšky několika set metrů, představte si svět, kde většina lidských bytostí pozbyla vlastní vůli a žije jen proto, aby pracovala a regenerovala své síly, představte si svět, v němž je společnost ostře rozdělena na pracující a vyvolené, představte si svět, který tak připomíná strukturu úlu, že se zde pro běžné pojmy používají slova trubec, dělnice, plástev, královna… Jaký může být osud jedince, který se omylem dostane do soukolí nestvůrného systému, ale také jaký může být osud vyvoleného, který se vzepře zavedeným pořádkům. Podaří se uniknout z nestvůrného bahna plástve? Podaří se prorazit tím nestvůrným systémem násilí, byrokracie a zvůle, kde není místa pro soucit a lásku?” 

 

plastevjeduTak zní anotace k reedici první z knih ze série Plástev Josefa Pecinovského. Vydává ji v letošním roce nakladatelství Epocha, avšak původní povídka Její Veličenstvo vznikla již v roce 1986 a autor za ní dostal Cenu Karla Čapka.

Jednoho dne trubec kategorie D 12, identifikačního znaku 536 367 RD 72 Mayo, ztratí svůj karnet, což je elektronický identifikační průkaz. V momentě, kdy si uvědomí svůj problém, za který by byl krutě potrestán, se setkává s inspektorem Monem Lesterem. Ten právě končí inspekční cestu pláství A24. Mayo nikdy předtím neviděl nikoho, kdo by patřil do kasty vyvolených. A protože začíná propadat panice, rozhodne se zmocnit se karnetu Mona Lestera. To se mu povede, a protože shodou náhod mají téměř stejné otisky prstů, karnet jej považuje za právoplatného majitele. Před Mayem se otevírá svět vyvolených na samém vrchu plástve, kdežto Mon Lester zakouší život obyčejného trubce.

Plástev Jedu je rozdělena na tři části. První z nich je původní povídkou Její Veličenstvo a sleduje osudy Maya ve světě vyvolených, kde způsobí (respektive jeho karnet vyvoleného, který mluví za něj) pozdvižení mezi triumvirátem vládců plástve A24 a umělou inteligencí Mocného Durhamu. Ačkoliv je tato část rozhodně zajímavá a čtivá, je dalšími dvěma zastíněná. Mayo totiž nemá jinou možnost, než se nechat unášet událostmi, kterých však rozhodně není málo. Poněkud ukvapený závěr také nepomáhá.

Naopak další dvě části se zabývají snahou Mona Lestera, dostat se z hlubin plástve zpět na vrchol do světa vyvolených a obě dosahují mnohem vyšších kvalit. K vystoupení zpět na vrchol, obrazně i doslova, potřebuje inspektor najít spojence. Toho nalezne v doktoru Blassovi, který v první kapitole humanizoval Maya, dodal mu Lesterovi vzpomínky a ohrozil tak plány ďábelského Cornelia Zwady, nyní už samotného vládce plástve A24. A ten se potřebuje Mona Lestera zbavit jednou provždy, proto posílá Fermana Wilda, aby předal inspektorovi jeho karnet, který však nyní ukrývá nepříjemné překvapení. Nicméně spojenci i nepřátelé si mohou vyměnit role v okamžiku a radno není věřit nikomu.

To mě přivádí snad k jediné výtce k celému románu, a tím je motivace postav. Všichni se chtějí dostat na vrchol, nicméně samotného Zwadu nechce o nejvyšší post připravit nikdo, ačkoliv každý z trojice Lester – Blass – Wild ví, že tím největším škůdcem je on.

Plástev Jedu má rozhodně co nabídnout i po tolika letech od prvního vydání. Představuje nám svět neuvěřitelné morální degenerace, kdy z většiny lidí jsou jen organické stroje neschopné složitějšího myšlení, a nabízí hned několik otázek k zamyšlení. Například proč je potřeba miliard lidských bytostí (ač je vyvolení za lidi nepovažují) v jedné plástvi, aby uživili tisíce vyvolených na její střeše? Na tu nám Pecinovský podsouvá odpověď – mamon. Druhá otázka je, jak daleko je svět plástve vzdálen od našeho? Karnet se nejvíc podobá chytrému telefonu, kdy trubci mají nejhorší a vyvolení nejlepší model. Jak dlouho potrvá, než nějakého Zwadu napadne zavést podobný identifikační systém?

 

Vydal: Epocha; 2014
Autor: Josef Pecinovský
ISBN: 978-80-7425-214-3
EAN: 9788074252143
Počet stran: 328