ILUSTRACE: Kateřina Perglová

Online magazín MFantasy a internetové stránky Triumvirát pro Vás připravili pátý ročník literární soutěže „O Dračí řád“. Kromě Dračího řádu a dalších zajímavých věcných cen mohou autoři nejlepších povídek také dostat nabídku pozice v redakci MFantasy.

Všechny povídky budou hodnoceny porotou, která u první poloviny zveřejní jejich pořadí a přiřazený počet bodů. Pořadí povídek, které se neumístí v první polovině, nebude zveřejněno a počet přiřazených bodů může být autorovi sdělen na vyžádání. Zvítězí povídka, která obdrží nejvyšší počet bodů. Při shodě bodů zvítězí povídka, která obdrží více maximálních hodnocení. Při shodě i této varianty rozhoduje předseda poroty.

Každý autor obdrží od každého z porotců také slovní hodnocení. V případě zveřejnění povídky může být slovní hodnocení zveřejněnou spolu s povídkou.

Důležité termíny soutěže:

31. července 2015     Uzávěrka příjmu povídek

15. října 2015    Vyhlášení výsledků

Prosinec 2015    Slavnostní předání cen na Fénixconu v Brně

Pokud máte zájem o účast v soutěži, musíte dodržet zejména pár základních podmínek:

 1. Soutěže se účastní povídky z oblasti Fantasy, Sci-fi nebo Hororu. Fanfikce, stejně jako jakékoliv jiné prvky, které jsou předmětem duševního vlastnictví, se z důvodu ochrany autorských práv zakazují.
 2. Každý soutěžící může dodat maximálně 3 povídky v českém nebo slovenském jazyce o celkovém rozsahu maximálně 25 normostran při zachování velikosti textu 12.
 3. Povídky se zasílají na email odracirad@seznam.cz. Povídky neobsahují žádné ilustrace.
 4. Do emailu autor povinně uvádí své jméno/jména spoluautorů, název povídky, kontakty, věk. Do povídky uvádí pouze její název.
 5. Soutěže se nesmí účastnit povídky kdykoliv v minulosti či v průběhu soutěže zveřejněné v tištěné podobě, nebo které jsou v době až do vyhlášení výsledků účastny v jiné soutěži, nebo se v minulosti v nějaké soutěži umístily, nebo povídky pornografické. Z důvodů anonymity se nemohou soutěže zúčastnit povídky, které byly vcelku nebo v jejich části dříve zaslány ke kritice Triumvirátu.
 6. Přijetí povídek si autoři samostatně kontrolují v seznamu přijatých povídek, zveřejněném na MFantasy.
 7. Zasláním své povídky na náš email souhlasíte s bezplatným, celkovým, nebo částečným zveřejněním na MFantasy.cz, Trimuvirat.cz a ve sborníku. V případě tištěného sborníku má každý zveřejněný autor nárok na jeden autorský výtisk. Autoři zasláním povídky stvrzují, že nejsou nikde smluvně nebo jinak omezeni nakládat se svým dílem. Zveřejněny mohou být pouze některé povídky.
 8. Slavnostní předání cen proběhne na festivalu Fénixcon v Brně (první víkend v prosinci 2015). Při absenci výherce mu budou ceny zaslány poštou, pokud výherce poskytne potřebnou součinnost, zejména sdělí svoji adresu. Výhry, které se vinou výherce nepodaří předat do konce února 2016, propadají ve prospěch pořadatele.
 9. Povídky, které nedodrží pravidla soutěže, mohou být ze soutěže vyloučeny, a to i zpětně, pokud vyjde porušení pravidel najevo dodatečně. V případě formálních nedostatků budou tyto posouzeny předsedou poroty, který má právo dle jejich závažnosti rozhodnout o sankcích.
 10. Autoři povídek berou na vědomí, že mají povinnost dodržovat platné právní normy a za jejich porušení nesou zodpovědnost. Pořadatel nenese zodpovědnost za škody způsobené porušením právních předpisů ze strany autorů.
 11. V případě sporů a v organizačních záležitostech rozhoduje předseda poroty, v případě sporů o žánru rozhoduje porota.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo upravovat a doplňovat pravidla soutěže či soutěž zrušit.

A na co se mohou výherci těšit?

Zde Vám předkládáme ukázku cen, které mohou vítězové získat. Také zde můžete vidět, co se bude s Vaší povídkou dít, pokud vyhrajete. Možnost změny si vyhrazujeme, ale věřím, že toto právo využijeme spíše v případě, že cen bude přibývat J.

 1. Předmět symbolizující 1. místo, knižní ceny, upomínkové předměty Mfantasy, publikace povídky na Mfantasy, publikace povídky v případě vytváření sborníku.
 2. Předmět symbolizující 2. místo, knižní ceny, upomínkové předměty Mfantasy, publikace povídky na Mfantasy, publikace povídky v případě vytváření sborníku.
 3. Předmět symbolizující 3. místo, knižní ceny, upomínkové předměty Mfantasy, publikace povídky na Mfantasy, publikace povídky v případě vytváření sborníku.
 4. – 10. Knižní ceny, upomínkové předměty Mfantasy, publikace povídky na Mfantasy, publikace povídky v případě vytváření sborníku.

Autoři povídek, umístěných na 11. až 20. místě, získají knižní ceny. Jejich povídky mohou být z rozhodnutí redakce také publikovány na Mfantasy, nebo ve sborníku soutěže.

Děkujeme partnerům soutěže za jejich podporu:

pevnostGorgona     logo-zonepress        jota-logo

fantomindexepocha

PR_EUROMEDIA_logo         ALBATROS_MEDIA_CMYK

logo     fragment-czGraciella

triton     Tisk

Komentáře

komentářů

About The Author

Šéfredaktor