mrjamesPříběhy sběratele starožitností: Strašidelné spisy I. a Výstrahy zvědavcům: Strašidelné spisy II. od viktoriánského klasika fantasy literatury M. R. Jamese je dílo, které bylo vydané k 150. výročí narození autora znalcem jeho děl Stephenem Jonesem. Je sestavené z doposud nejúplnějších vydání jeho próz s názvem Curious Warnings: The Great Ghost Stories. Povídky jsou řazeny chronologicky podle originálního data vydání. První díl Příběhů sběratele starožitností je sestaven z povídek od roku 1885 do 1919. Druhý díl obsahuje povídky a fragmenty od roku 1919 až po rok 1936, kdy autor zemřel. Naleznete zde také díla vydaná posmrtně. Kniha je obohacena o ilustrace Jakuba Janovského – mladého, talentovaného umělce, jehož kresby ideálně doplňují úzkostnou atmosféru viktoriánského období, ve kterém vznikaly povídky.

 

„U tohoto druhu literatury tak jako u každého jiného neexistuje žádný recept na úspěch. Posledními soudci, jak pravil dr. Johnson, jsou vždy čtenáři: pokud se baví, je to dobře, pokud ne, pak nemá smysl jim vykládat, že by měli.” M. R. James

 

Montague Rhodes James se narodil v roce 1862 v Goodnestonu v anglickém hrabství Kent jako čtvrté a nejmladší dítě do rodiny duchovního Herberta Jamese. Vystudoval na Eton College a na King’s College, kde si při svém studiu uvědomil, že chce svůj život zasvětit univerzitní práci. Vystřídal spoustu pedagogických postů a nakonec se stal ředitelem elitní školy v Etonu, kde setrval až do své smrti.

James zdokonalil způsob vyprávění příběhu, který se od té doby stal známým pod názvem Jamesian. Zahruje prvky:

1) prostředí anglické vesnice, přímořského města nebo venkovského panství; starobylé město ve Francii, Dánsku nebo Švédsku; vážený klášter nebo vysoká škola

2) špatně popsatelný a poněkud naivní pán či učenec, který je mnohdy velice rezervované povahy

3) objev staré knihy nebo jiného starožitného předmětu, který nějakým způsobem něco odemyká, způsobuje hněv nebo přitahuje nežádoucí pozornost nadpřirozené hrozby, obvykle ze záhrobí

Zároveň je také považován za jednoho ze zakladatelů příběhů o prokletém relikviáři, kde starožitné a církevní předměty mají negativní vliv na jejich objevitele.

 

spisy1Překladatelé Zdeněk a Vladimíra Beranovi ponechali ve Strašidelných spisech vhodně dobový i kastový slang u vypravěče – Jamese, i u samotných aktérů povídek. Svým důsledným přístupem ke korektnosti dobových znaků dostávají jeho povídky přesvědčivý nádech a vyvolávají v čtenáři žádané pocity neklidu, děsu a úzkosti. Kdo jiný, než milovník duchařských, strašidelných příběhů tento literární skvost ocení?

Zaujalo mě, jak James připojil ke všem duchům a nadpřirozeným tvorům podobné znaky. Jsou to nepřejícní, škaredí, většinou chlupatí tvorové s pavoučíma očima a v denním světle neviditelní. Jsou to nenávistné, zlé a zákeřné příšery, a to bez výjimky. Podle autora totiž žádná taková bytost být hodnou nemůže. Má v sobě zakořeněné zlo a nenávist, které jen tak nepoleví…

Jako mladý člověk s odlišným přístupem k životu, který je poněkud uspěchaný, nedokážu správně docenit zdlouhavé popisné pasáže, které mě místy nepříliš zaujaly. Jejich podrobnost avšak zajisté pomůže čtenářům s menší představivostí v utvoření správného prostředí. To byl také hlavní cíl autora, chtěl vzbudit v čtenáři co největší reálnost prostředí, aby si řekl: „Ale tohle se může stát i mně!“ A nutno uznat, že i mně tento pocit navodil…

spisy2V povídkách se objevují podobné hlavní postavy, kterými většinou bývají muži vyššího postavení, jenž jsou pro svou pracovní činnost či majetek všeobecně svým okolím uznávaní – profesoři, zámožní páni s dlouhou rodinnou historií anebo například vážení duchovní. Jsou to většinou staří mládenci, kteří žijí svou prací. Avšak výjimky, například v povídce Růžová zahrada, se najdou. Zde je hlavní postavou ženatý, zámožný muž, který má velmi sebevědomou manželku.

V obou svazcích Strašidelných spisů se vyskytuje značný počet odlišných prostředí, proto je každá z povídek něčím zajímavá a originální. Velmi mě tato různorodost příběhů potěšila. Autor se neuchýlil k pouhým „babským” povídačkám, které by pouze převyprávěl, ale snaží se opírat o něčím podložené (i kdyby vymyšlené) poznatky. V povídkách si proto můžeme pročíst například překlady latinských textů, přepisy soudních líčení, ale také ukázky mnohých dopisů. Vše dodává jeho povídkám větší reálnost a potřebnou dávku žádaných pocitů všech čtenářů tohoto žánru.

Zároveň jsem při své úzkostlivé povaze ocenila, že ne všechny povídky měly špatný konec. Protože být tomu tak, má pochmurná nálada při čtení by dosáhla nepříliš snesitelných hodnot. Avšak i za to by toto dílo dostalo pochvalu, jelikož málokterá kniha dokáže tento pocit navodit.

 

James byl průlomovým autorem strašidelných povídek, jehož díla jsou i v dnešní době velice poutavým a originálním čtením, které jen tak neomrzí. Jak sám v úvodu i závěru spisů uvádí, tak jeho cílem bylo navodit v čtenáři hrůzu a děs jinými prostředky, než podrobným popisem rozkládajících se těl. Po přečtení mohu s čistým svědomím uznat, že se mu to vskutku velmi výstižně podařilo. Myslím, že právě jeho všudypřítomná umírněnost a zdrženlivost možná přispěla k jeho všeobecné a dlouhotrvající oblíbenosti čtenářů tohoto žánru, která trvá až dodnes.

 

Vydal: Plus; 2013 | 2014
Autorka: M. R. James
Překladatelé: Vladimíra a Zdeněk Beranovi
Ilustrace: Jakub Janovský
EAN: 9788025901687 | 9788025902905
ISBN: 978-80-259-0168-7 | 978-80-259-0290-5
Počet stran: 353 | 424