Začíná čtvrtý ročník literární soutěže O Dračí řád! O vítězství se opět utkají povídky v kategoriích Fantasy a Sci-fi. Ti nejlepší jako každý rok získají zajímavé ceny a nejkvalitnější povídky také čeká zveřejnění. Samozřejmostí je u nás slovní hodnocení.

Nezapomeňte, že povídky je potřeba formátovat podle instrukcí, jinak hrozí autorovi odečtení bodů, což by byla určitě škoda, když už jste si dali tu práci s povídkou. Prosím, nevymýšlejte žádná ozvláštnění, která nás ani nenapadlo zakázat, ve formátování kreativitu nevítáme.

Prosíme také, abyste si ve vlastním zájmu pozorně přečetli pravidla soutěže. Předejdete tak zbytečnému vyřazení nebo sníženému hodnocení Vaší povídky.

Novinky ohledně soutěže můžete sledovat přes naše stránky nebo facebookovou stránku soutěže http://www.facebook.com/draci.rad.

Přejeme hodně štěstí!

 

Uzávěrka: 31. 12. 2013

Vyhlášení výsledků: 2014

Ceny: Budou upřesněny dodatečně. Opět se můžete těšit mimo jiné na knihy a Dračí řád pro vítěze. Výherci budou předběžně informováni, aby se mohli dostavit na předávání cen. Autoři nejlepších povídek mohou také dostat nabídku pozice v redakci MFantasy nebo ScifiZinu.

Porota: Bude upřesněno dodatečně.

Způsob hodnocení: Povídky budou hodnoceny na bodové stupnici a při shodě bodů zvítězí povídka, která obdrží více maximálních hodnocení. Při shodě celkového počtu bodů rozhoduje počet bodů udělených předsedou poroty. Pokud ani tento způsob hodnocení nerozhodne, předseda poroty rozhodne dodatečným hodnocením.

Porota poskytne soutěžícím také slovní hodnocení.

Formální nedostatky budou sankcionovány stržením bodů podle posouzení administrátora.

Pravidla

 • Soutěžíme ve 2 kategoriích: Fantasy a Sci-fi.
 • Zaslat nám můžete do každé kategorie 2 povídky o maximální délce 45 000 znaků včetně mezer (25 normostran).
 • Své povídky v českém nebo slovenském jazyce nám zasílejte na email soutez.mfantasy@gmail.com.
 • Email bude obsahovat: Jméno autora / jména spoluautorů (jméno nepište do souboru s povídkou), název povídky a kategorii (fantasy / sci-fi).
 • Povídky posílejte jako přílohu ve formátu .doc nebo .docx. Soubor s povídkou pojmenujte názvem povídky.
 • Povinné formátování souboru: písmo Times New Roman, velikost 12, standardní okraje, řádkování 1,5, zarovnání do bloku, text černý, pozadí bílé, bez obrázků.
 • Soutěže se nesmí účastnit povídky kdykoliv v minulosti či v průběhu soutěže zveřejněné (včetně publikace na internetu) nebo přihlášené do jiné soutěže. Zákaz platí až do dne vyhlášení výsledků.

Další důležité informace

 • Přijetí povídek nepotvrzujeme individuálně. Seznam přijatých povídek se objeví na MFantasy.cz.
 • Zasláním své povídky na náš email souhlasíte s jejím bezplatným zveřejněním na MFantasy.cz, nebo Scifizin.cz a ve sborníku. Zveřejněny budou jen nejlepší povídky.
 • Doporučujeme průběžně sledovat naše stránky pro informace o cenách a porotcích.
 • Předání cen proběhne na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Při absenci výherce mu budou ceny zaslány na dobírku (pro uhrazení poštovného). MFantasy a Scifizin si vyhrazují právo naložit s cenami jiným způsobem, pokud výherce neposkytne potřebnou součinnost, zejména pokud nesdělí na požádání bez zbytečného odkladu svoji adresu nebo odmítne ceny převzít.
 • Povídky, které nedodrží pravidla soutěže, mohou být ze soutěže vyloučeny, a to i zpětně, pokud vyjde porušení pravidel najevo dodatečně. Pravomoc vyloučit povídku ze soutěže náleží administrátorovi.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo upravovat a doplňovat pravidla soutěže či soutěž zrušit.