Literární časopis XB-1 zaměřený na fantastický žánr zve všechny psaní a publikování chtivé autory k účasti v každoroční literární soutěži Daidalos. Vedle nesmrtelné slávy vás čekají zajímavé ceny od sponzorů časopisu XB-1, peněžitá odměna ve formě autorského honoráře, publikování vybraných prací v časopisu XB-1 a pro vítěze samozřejmě i samotná cena Daidalos. Soutěž je jako už tradičně přísně anonymní, nehrozí tedy žádné plusové body ze známosti, naopak si můžete spravedlivě poměřit své síly i se zkušenými autory. Vítány jsou povídky jakéhokoli žánru či subžánru spadajícího do fantastiky. Každý účastník nechť si pečlivě projde pravidla soutěže a řídí se jimi.

 

Soutěžní práce musejí splňovat následující podmínky:

– musí jít zásadně o původní a dosud nepublikované povídky z oblasti sci-fi, fantasy nebo fantastického hororu
– zásilka musí být označena heslem LS Daidalos
– maximální rozsah 50 normostran
– povídky budou zaslány ve dvou dokonale čitelných exemplářích
– povídky budou psány v normostranách jednostranně a standardním písmem
– soutěž je anonymní, takže k nepodepsané povídce (ev. povídkám) přiložte zalepenou obálku, v níž bude uvnitř jméno autora, jeho adresa a rok narození, internetová adresa a telefon, pro orientaci i zopakovaný název zaslané povídky (povídek) a jméno ilustrátora, kterého byste si zvolili v případě vítězství.
– prosíme, nežádejte publikování povídek pod pseudonymy!

 

xb-1_logoPorotou soutěže bude redakce XB-1. Soutěž obsahuje pouze jedinou kategorii, a tou je povídka. Všechny povídky, které se dostanou do finále, budou publikovány v XB-1 a budou honorovány podle běžných tarifů. Vítěz získá literární cenu Daidalos 2013, právo výběru ilustrátora z ilustrátorů spolupracujících s XB-1 a obdrží originál jedné celostránkové ilustrace ke své vítězné povídce s osobním věnováním výtvarníka, dále obdrží věcné ceny od sponzorů soutěže. Autoři povídek na 2. – 5. místě obdrží pamětní diplom a věcné ceny od sponzorů soutěže. Povídky zaslané do soutěže se nevracejí.
Oficiální vyhlášení výsledků a předání cen proběhne s největší pravděpodobností na brněnském Fénixconu začátkem prosince 2013 – bude upřesněno dodatečně. Výsledky soutěže budou zveřejněny v XB-1 1/2014 spolu s vítěznou povídkou a rozhovorem s autorem.

 

Soutěžní práce zasílejte na adresu: Jaroslav Jiran,  Gen. Janouška 893, 198 00 Praha 9.

Uzávěrka soutěže 31. května 2013.