The Legend of Conan je nový snímok, ktorý do kín zavíta v roku 2014 a hlavnú úlohu si zahrá práve Arnold Schwarzenegger. To, že už má dávno po šesťdesiatke však nikomu nevadí, pretože nový Conan sa bude držať pôvodného konceptu a priblíži nám „poslednú“ Conanovu bitku na ceste do Valhally.

[youtube_sc url=”http://youtu.be/BKOdCT5VVKg” fs=”1″ hd=”1″]

 

Filmový Dark Knight má už svoju púť za sebou, ale fanúšikovia stále hľadajú nové inšpirácie a jednou takou je aj Arkham Rising. Nový fan film sa predstavuje v sľubnom trailery.

[youtube_sc url=”http://youtu.be/Mk_Lj8ty2tA” fs=”1″ hd=”1″]

 

The Elder Scrolls: Online sa opäť hlásia o slovo sériou nových screenshotov, ktoré pripomínajú nielen starý dobrý Morrowind, ale aj Skyrim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Československý fandom vyhlašuje 32. ročník literární soutěže Cena Karla Čapka.

Své práce žánru sci-fi, fantasy nebo hororu s fantastickými prvky psané česky nebo slovensky zasílejte v elektronické formě nejlépe emailem, možno též na CD, DVD či disketě, a současně ve čtyřech čitelných papírových kopiích (anonymní výtisky bez uvedení jména autora) na adresu administrátora:

Jiřina Vorlová, Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 – Lhotka (e-mail AQUILA@ALTAR.CZ nebo AQL@SEZNAM.CZ)

Do obálky prosíme přiložte:

  1. průvodku obsahující vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní email, telefon a názvy všech zaslaných soutěžních prací – u povídkových kategorií lze soutěž obeslat nejvýše dvěma pracemi v každé kategorii, kategorie novela je omezena na jediný příspěvek od autora. Můžete uvést i orientační počet znaků (včetně mezer). Kontrolu přesného počtu znaků a zařazení do příslušné kategorie podle rozsahů uvedených níže provede administrátor.
  2. čestné prohlášení, že soutěžní práce dáváte k dispozici organizátorům soutěže pro jedno otištění bez nároku na honorář.

Upozorňujeme na omezení počtu prací od jednoho autora a na povinnost zasílat jak papírovou, tak elektronickou formu práce. Rozhodně však nelze považovat za elektronickou kopii oskenovaný text jako sled obrázků či formát PDF. Nejvhodnější je formát DOC z Microsoft Wordu, ODT, RTF či prostý TXT (v rozumném kódování).

Do soutěže nemohou být zařazeny práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách či na internetu nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu!

Vymezení soutěžních kategorií je následující:

  • mikropovídka – max. 9 000 znaků (včetně mezer)
  • krátká povídka – 9 001 až 30 000 znaků
  • povídka – 30 001 až 90 000 znaků
  • novela – 90 001 až 450 000 znaků

Práce delší 450 000 znaků (včetně mezer) nebudou do soutěže zařazeny.

O přesném zařazení do kategorie rozhoduje administrátor soutěže.

*Uzávěrka tohoto ročníku soutěže je 30. listopadu 2012**. Práce doručené po tomto termínu budou po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na Parconu v prosinci 2013 v Brně.

Bližší informace podá administrátor nebo je lze najít na http://www.fandom.cz/ v sekci CKČ. Zde najdete mimo jiné v článku „Několik rad a doplňujících pokynů…“[http://www.fandom.cz/index.php?…] neformální pojednání shrnující zkušenosti z dosavadního administrování a dále seznam příspěvků, které již byly do aktuálního ročníku zařazeny.

Před odesláním příspěvku se ujistěte, že nebyl (ani jeho část nebo podobná verze) nikde publikován, a to ani na webu ani v rozhlase. Nezapomeňte na průvodní materiály – čestné prohlášení vlastnoručně podepište.

Je možné domluvit si osobní předání příspěvků v Praze, účastníkům ze zahraničí jsem ochotna při včasné dohodě příspěvky vytisknout a podepsané čestné prohlášení přijmout oskenované ve formě souboru.

A nakonec ještě jednou to nejdůležitější: kontakty. E-mail AQUILA@ALTAR.CZ, poštovní adresa Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 – Lhotka. (PR)