Příběh Noční rasy byl napsán již roku 1988 a u nás poprvé vyšel o sedm let později pod názvem Cabal. Jeho “věk” mu nijak neubírá na čtivosti a druhé české vydání si bez pochyby zasloužil. Za zmínku jistě stojí i fakt, že se, ostatně jako i jiné Barkerovy příběhy, dočkal nejen filmového ale i herního zpracování. Autor nám v příběhu předkládá své pojetí monster tak, abychom pochybovali o svých hluboce zakořeněných představách…

 ?

Tuhle hru začnou tři hráči. Duševně nestálý Boone, jeho milá Lori a jeho psycholog Decker.

Do hry se připletou fotky mrtvých – lidé, kteří neměli nic společného, ve smrti pojení rukou vraha a poznamenáni stejným zohavením. Otázkou je, kdo z nesvaté trojice protagonistů je vrahem?

„Řekněte mi, prosím. Udělal jsem to já?“

Na podium vstupuje další postava, aby Boona nasměrovala. Narcisse hledá domov těch, kterým nezbývá již žádné jiné útočiště. Z jeho rtů splývá jako modlitba jméno: Midian.

„Kde ses dozvěděl o Midianu?“

„Tam kde ty,“ odpověděl Boone. „Tam, kde se o něm doslechl každý.  Od ostatních. Od lidí trpících bolestí.“

„Od netvorů.“

A právě k Midianu směřují kroky všech herců, jsou přitahováni předzvěstí a pokračováním dramatu. Na midianském hřbitově jsou očekáváni Noční rasou, mrtvými netvory bizardních a proměnlivých tvarů.

Cítila mrtvé v sobě. Cítila je za víčky; v hrdle; jak jí pronikají do hlubin lůna.

 ?

 

Kdo je v téhle hře stvůra a kdo člověk, kdo je skutečně živý a kdo mrtvý, kdo je duševně chorý a kdo zdravý?  Proč se lidé skrývají za svými maskami? Jak může být život tak krutý, naplněný smrtí blízkých? Jaký je tedy jeho účel? Jaké zázraky mohou být přeneseny do naší přítomnosti z dávných biblických příběhů a jakou roli v lidských dramatech hraje sám Bůh? Jak hrůzná je lidská xenofobie a zkostnatělá morálka?

Clive Barker je autor mnoha fantastických (fantastických v obou slova smyslech – skvělých i plných fantastiky) knih, vyzdvihovaný jako následovník Stephena Kinga, jako stoupenec hororové literatury. Noční rasa byla vydaná nakladatelstvím Laser v edici „Moderní díla hororu“.  Pokud se ale jedná o horor, kam se poděl ten svíravý strach, který vás nutí schovávat se večer pod peřinu a při noční cestě na toaletu se vyhýbat pohledu do zrcadla? To, co ve vás tahle kniha zanechá, není strach z příšer. Je to touha po povědomí o existenci ráje, po ujištění o smyslu lidského bytí a naplnění touhy po splynutí spřízněných duší. Je to hořká pachuť na patře, poukazující na lidskou zaslepenost. Je to křišťálově čirý výtažek z „Barkera“.

Podobně jako u jiných Barkerových děl klouže zrak po k dokonalosti uhlazených větách, ve kterých má každé slovo své místo a stejně tak i každá věta musela padnout, protože její absence by změnila smysl celého příběhu. Protagonisté, vykreslení jen tak, aby bylo řečeno nejnutnější a oni zůstali zakryti jakýmsi mlhavým závojem, dovolují čtenáři ztotožnit se s jejich všedností (ačkoli tomu, kdo zná Barkerovu Imagiku, musí přijít na mysl podobnost Boona s Jemným a Lori s Pie, což jsou naopak postavy vykreslené velmi podrobně).

Jako vždy, pokud jde o Barkera, je třeba počítat s barvitou obrazotvorností a naturalismem (ať už je řeč o zabíjení, vyměšování nebo sexu), s prolínáním reality a snů a konečně s mytickým světem koexistujícím s tím naším. Ovšem rozsah díla absolutně neodpovídá závažnosti a míře sdělení v něm obsažených, což ubírá prostor pro autorovy obvyklé hrátky, které text prozařují a činí stravitelnějším. Ne, nečekejte nudnou moralitku, k tomu by se autor Barkerových kvalit nikdy nesnížil. Čekejte krátký příběh o boji dvou lidských duší za vzájemnou lásku a zachování lidství (ať už to v Barkerově zvráceném pojetí znamená cokoli), vyprávění plynoucí bez zaškobrtnutí, zajímavé charaktery a samozřejmě Noční rasu.

 ?

Název: Noční rasa
Originální název: Cabal: The Nightbreed
Autor: Clive Barker
Žánr:  fantasy/horor
Nakladatelství: Laser
Počet stran: 272
Provedení: brožovaná
Překladatel: Milan Žáček
Autor obálky: Dominic Harman
Běžná cena: 229 Kč

?

Film byl natočen v roce 1990.

[youtube_sc url=”http://youtu.be/3MntiEGXQFk”]