Vyhlašujeme 3. ročník soutěže O Dračí řád, který přináší další zásadní změny. Po loňském zavedení slovního hodnocení to je především přidání nové kategorie sci-fi. Důvodem je nedávný vznik magazínu ScifiZin, který soutěž nyní pořádá společně s MFantasy. Vítězové budou vyhlášeni a ohodnoceni zvlášť v kategoriích fantasy a sci-fi. Povídky na pomezí žánrů budou moci autoři poslat do kategorie podle svého uvážení.

Z dalších změn lze jmenovat prodloužení limitu délky povídek na 25 stran či možnost poslat celkem čtyři povídky – do každé kategorie maximálně dvě. Tak co, láká Vás to? Ti nejlepší samozřejmě opět získají zajímavé ceny, o Dračím řádu pro vítěze kategorií snad ani netřeba mluvit. Nejkvalitnější povídky také čeká zveřejnění, podobně jako u předchozích ročníků (nejlepší desítka za rok 2011 se brzy dočká elektronického i papírového vydání; 11. a 12. povídka již byly zveřejněny v srpnovém MFantasy e-magazínu).

Zmínit musíme ještě jedno nové pravidlo: povídky je potřeba formátovat podle instrukcí, jinak hrozí autorovi odečtení bodů, což by byla určitě škoda, když už jste si dali tu práci s povídkou. Důvodem tohoto pravidla je velmi špatné formátování některých povídek, což při celkových tisíci stranách textu k hodnocení dá očím porotců zabrat více, než je nutné. A dobrý autor se pozná i podle toho, jak dokáže splnit určité pokyny…

Novinky můžete sledovat přes naše stránky nebo facebookovou stránku soutěže http://www.facebook.com/draci.rad.

Přejeme hodně štěstí!

Uzávěrka: 31. 12. 2012

Vyhlášení výsledků: 2013

Ceny: Budou upřesněny dodatečně. Výherci budou předběžně informováni, aby se mohli dostavit na předávání cen. Autoři nejlepších povídek mohou také dostat nabídku pozice v redakci MFantasy nebo ScifiZinu.

Porota: Bude upřesněno dodatečně.
Způsob hodnocení: Povídky budou hodnoceny na bodové stupnici a při shodě bodů zvítězí povídka, která obdrží více maximálních hodnocení. Při shodě celkového počtu bodů rozhoduje počet bodů udělených předsedou poroty. Pokud ani tento způsob hodnocení nerozhodne, předseda poroty rozhodne dodatečným hodnocením.

Porota poskytne soutěžícím také slovní hodnocení.

Formální nedostatky budou sankcionovány stržením bodů podle posouzení administrátora.

Pravidla

 • Prosíme, abyste si ve vlastním zájmu pozorně přečetli pravidla soutěže. Předejdete tak zbytečnému vyřazení nebo sníženému hodnocení Vaší povídky.

 • Soutěžíme ve 2 kategoriích: fantasy a sci-fi.

 • Zaslat nám můžete do každé kategorie 2 povídky o maximální délce 45 000 znaků včetně mezer (25 normostran).

 • Své povídky v českém nebo slovenském jazyce nám zasílejte na email soutez.mfantasy@gmail.com.

 • Email bude obsahovat: Jméno autora (jméno nepište do souboru s povídkou), název povídky a kategorii (fantasy / sci-fi).

 • Povídky posílejte jako přílohu ve formátu .doc nebo .docx. Soubor s povídkou pojmenujte názvem povídky.

 • Povinné formátování souboru: písmo Times New Roman, velikost 12, standartní okraje, řádkování 1,5).

 • Soutěžní povídka se nesmí až do dne vyhlášení výsledků účastnit jiné soutěže, ani našeho workshopu. Nesmí jít o povídky již zveřejněné (včetně publikace na internetu).

Další důležité informace

 • Přijetí povídek nepotvrzujeme individuálně. Seznam přijatých povídek se objeví na MFantasy.cz a ScifiZin.cz.

 • Zasláním své povídky na náš email souhlasíte s jejím bezplatným zveřejněním na MFantasy.cz, nebo Scifizin.cz a ve sborníku. Zveřejněny budou jen nejlepší povídky.

 • Doporučujeme průběžně sledovat naše stránky pro informace o cenách a porotcích.

 • Předání cen proběhne na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Při absenci výherce mu budou ceny zaslány na dobírku (pro uhrazení poštovného). MFantasy a Scifizin si vyhrazují právo naložit s cenami jiným způsobem, pokud výherce neposkytne potřebnou součinnost, zejména pokud nesdělí na požádání bez zbytečného odkladu svoji adresu nebo odmítne ceny převzít.

 • Povídky, které nedodrží pravidla soutěže, mohou být ze soutěže vyloučeny, a to i zpětně, pokud vyjde porušení pravidel najevo dodatečně. Pravomoc vyloučit povídku ze soutěže náleží administrátorovi.

 • Vyhrazujeme si právo měnit pravidla soutěže.

Partneři soutěže:

Partneři soutěže O Dračí řád 2012