Svět se zbláznil. První příznaky tohoto fenoménu nejsou zjevné a i ty mnohem zjevnější většina lidí přehlíží. Church a Ruth však nemají jinou možnost než sledovat stopy vraha a spojit síly s dalšími třemi lidmi, kteří jen zdánlivě nemají vůbec nic společného, aby příčinu šílenství odhalili. Tak se setkávají Bratři a Sestry draků, aby ochránili svět lidí. Otázkou však zůstává: před čím vlastně lidé potřebují ochraňovat a jaký by měl náš svět být?

Tuto recenzi jsem se rozhodla zahájit porovnáním trilogie Věk rozvratu Marka Chadbourna s téměř notoricky známou klasikou žánru Lesem mytág  od Roberta Holdstocka. Důvodem je společné téma. Tyto knihy mají hodně co dočinění s archetypy, legendami a mýty a odehrávají se v naší realitě.

Les mytág je dílo originální a promyšlené do všech detailů, na tom se jistě všichni shodneme. Nápad použít temný les (který sám o sobě vyvolává v člověku pocity, že mu kolektivní vědomí našeptává o hrozícím nebezpečí) a nechat ho vytvářet mytické postavy z lidského podvědomí je skvělý, navíc přidejte barvitost starých bájí.  Na druhou stranu se ale jedná o poměrně těžko stravitelné čtení, s nepříliš sympatickými hrdiny, jejichž problémy jsou obyčejnému člověku více než vzdálené, a kteří se neustále nimrají ve svých veledůležitých já.

Věk rozvratu jako by byl v tomto pravým opakem Holdstockovy knihy. Samozřejmě, že určitou míru originality si kniha stále zachovává, ovšem ožívající mýty a archetypy jsme již viděli dříve. Jedinečné však je, že staré báje předkládá v kontextu s náboženstvím a dává jim smysl. Přidává navíc úvahy o tom, co je v dnešní moderní době v životě vlastně důležité. Svým způsobem se vysmívá naší materialistické společnosti a novým modlám, kterými výdobytky moderní doby jako televize nebo internet bezpochyby jsou.

„Church strávil příliš dlouhou dobu surfováním po internetu a věděl, že jeho účet za telefon bude horentní, ale v tříštivých vlnách informací bylo něco téměř uklidňujícího. Byla to zenová meditace nové doby; pokaždé, když cítil, že mu do hlavy vstupuje nějaká nezávislá myšlenka, stačilo kliknout a přeskočit na jinou stránku s novými obrazy a slovy, která ho hypnotizovala.“

 

Hlavní předností této trilogie jsou právě zábavné a živoucí charaktery se svými šrámy na duši a pokusy své boly překonávat. Jejich boly jsou tu dávány do kontrastu se šrámy světa, a to z nich dělá opravdové hrdiny, ne jen protagonisty.

Na stravitelnosti sérii přidává akční vložka bojů s Fomorany, dávnou rasou, jež se snaží získat zpět svou vládu nad světem lidí. Srdce si získává také atmosférickou, postupnou proměnou lidského světa, kde lidé zahledění sami do sebe a svého vědou posedlého života jen velmi pozvolna přijímají fakt, že přichází věk magie, spirituality a bohů. Těšit se můžete na dávné bohy i kouzelné pohádkové bytosti prohánějící se ulicemi moderního světa.

„Fallow rázně postrčil Irvina zpět do sedadla a natáhl krk, aby viděl nahoru na oblohu. Vedle a trochu níž než letadlo letělo rychle a lehce něco, co vídal na obrázcích v knížkách, které četl v dětství. Zčásti to připomínalo ptáka a zčásti hada: šupiny kovově se lesknoucí v ranním slunci pokrývaly tělo vyzařující sílu a vlnivou pružnost, obrovská křídla zvolna prorážela vzduch. Na povrchu těla tančily červené, zlaté a zelené odlesky, takže připomínalo nějakého obrovitého mosazného robota z představ viktoriánských fantastů. Pod kostnatými výstupky a rohy na lebce plály rudé oči; jedno se otočilo a upřelo na Fallowa. V příštím okamžiku tvor zařval, otevřel tlamu dokořán a vychrlil oheň…“

Trilogii vydalo nakladatelství Polaris. Paperbacky se honosí vkusnými dračími přebaly s ilustracemi Jona Sullivana.

 

</strong><strong>Kniha první: Konec světa</strong>

Church a Ruth, cizí lidé kráčející nočním Londýnem.  Church utápějící se ve smutku a vině nad ztrátou své milované. Ruth v hádce opuštěná svým přítelem uprostřed temné ulice. Osudem (nebo možná něčím zcela jiným) svedeni na nábřeží Temže v okamžiku, kdy se odtud ozve zvuk rvačky. Oba se pokusí zakročit, jakmile zjistí, že se schyluje k vraždě. Oba skončí bez zjevné příčiny v bezvědomí a po probuzení si nejsou schopni vybavit tvář vraha.

Začíná napínavé putování za odhalením povahy nepřítele a zjištěním, že přichází nový věk magie. Cesta za čtyřmi magickými artefakty může vyvolávat dojem kýčovité a mnohokrát vyvařené fantasy polívčičky. Kniha ovšem pojednává právě o archetypech, takže tu tento prvek fantastiky nemůže chybět. Pro čtenáře je též příjemná absence černo-bílosti božstev, ačkoli je tento fakt nepříjemným zjištěním pro hlavní hrdiny, kteří by rádi zůstali u škatulek: „ďábelští Fomorané“ a „andělští  Tuatha de Danannové“.

Děj odsýpá od prvního okamžiku, všechno je podáváno jasně a lehce. Když se poprvé setkáte s Churchem, prvním z pěti hrdinů, něco se vás dotkne, a když se o něm dozvídáte, že je ochotný odvolat plánovanou dovolenou, na kterou se dlouhé měsíce těší, aby podpořil a potěšil smutného kamaráda, prostě víte, že to je Hrdina dnešní doby s velkým H (ano jistě – zní to směšně, ale vážně byste to udělali, nebo byste si řekli, že to kamarádovi vynahradíte po návratu?). A tak se postupně setkáváme s dalšími z pětice – se sobeckou Laurou, spirituálně založeným Shavim a drsňákem Veitchem. Jejich úlohy v příběhu jsou velmi rozdílné, přesto stejně důležité. Když se napjatě propracujete až k finále, nemůžete být se závěrem nespokojeni.

Jediné, co bych knize vytkla je jistá repetitivnost soubojů a střetů s Fomorany.

Ale ano, asi mám slabost pro knihy, ve kterých se řeší smysl života a které v duchu fantastiky objasňují náboženství.

Název: Konec světa Originální název: World´s End Autor: Chadbourn Mark Žánr: Fantasy – sci-fi Série: Věk rozvratu Počet stran: 419 Překladatel: Konečná Eva Autor obálky: Sullivan Jon Běžná cena: 259Kč

<strong>Kniha druhá: Nejtemnější hodina</strong>

Hrdinové, již tak dost poznamenáni traumaty ze své minulosti, se stále ještě dostávají ze šoku, který utrpěli při setkání s božskými rasami. Kromě jiného jimi otřáslo zjištění, že andělé, za které považovali Tuatha de Dananny, jsou arogantní rasou cynických bůžků, postrádajících soucit s lidmi. Nejhorším ovšem zůstává zjištění, že smrt, kterou jsou všichni Bratři a Sestry draků poznamenáni, na ně byla zcela účelně seslána. Tak se otevírají staré rány a krev, která z nich prýští, zanechává stopy na svém okolí. Informace získané ze záhrobí mezi Bratry a Sestry draků navíc vloží rozkol v podobě varování – ve skupině je zrádce.

Aby toho na hrdiny nebylo málo, potkávají agenta bezpečnostních služeb, který jim objasní, že všechno nadpřirozeno, co kolem sebe vidí je jen klam, ovlivněný drogami a psychickou manipulací. Přes nedůvěru je do srdcí pětice hrdinů zaseta pochybnost v důvěryhodnost vlastních smyslů.

Oblíbenkyně boha Cernunna, Ruth, je unesena a odvlečena neznámo kam. Jedinou stopou zůstává uříznutý prst a Lauřino vidění. A tak se na pozadí snahy o záchranu Ruth a pokusu zabránit znovuzrození velkého zla Fomorana Balora, rozehrávají osobní dramata hrdinů a charaktery se posouvají k dalším úrovním svých osobností.

Nejtemnější hodině, ještě více, než ve Věku rozvratu ruší opakující se souboje s Fomorany a vlastně všeobecně se opakující schéma nastalých problémů a jejich řešení. Hlavní myšlenky, které nám chtěl autor v sérii předestřít, se opakují a přestávají být objevnými. Obsah celé knihy trochu vyvolává dojem zbytečného natahování, kdy dochází v posunu děje jen nepatrně. Nejtemnější hodinu tak drží nad vodou především propracované charaktery a atmosféra.

Název: Nejtemnější hodina Originální název: Darkest Hour Autor: Chadbourn Mark Žánr: Fantasy – sci-fi Série: Věk rozvratu Počet stran: 445 Překladatel: Konečná Eva Autor obálky: Sullivan Jon Běžná cena: 259Kč

 

</strong><strong>Kniha třetí: Vždycky a navždy</strong>

Lidský svět se změnil tak, že už to nemohou přehlížet ani ti nejzarytější milovníci techniky. Nejspíš je to způsobeno právě tím, že veškerá technika odmítá poslušnost. Lidé se tak ocitají v nezvyklé situaci, odděleni od sebe tak, jak tomu nebylo už po staletí, bez fungujících telefonů či rádia. Přesto se nevzdávají a nacházejí v sobě sílu a sounáležitost potřebnou k přežití.

Poté, co se v druhém díle opět pokazilo všechno, co mohlo, se setkáváme se zdrcenými hrdiny. Tedy se zbývajícím Bratry a Sestrami, protože ne každý přežil. Skupina se tedy rozpadla, a naděje na poražení Balora a Fomoranů se tak vytratila.

Krajinou se pomalu plíží Balorovo zlo a nelze jinak, než že hrdinové opět dostanou časové ultimátum, které ohraničuje možnost pro záchranu…  Přeživší jsou rozděleni na skupiny, aniž by měli tušení o tom, co se děje s ostatními. Church a Ruth se nalodí na Rozrážeče vln – prapodivnou loď Tuatha de Danannů, jež směřuje k Západním ostrovům dlícím mimo náš svět. Čtenáře čeká fantastická plavba, vedoucí k nenadálým objevům.

Veitch je, ve společnosti průvodce Toma, překvapivě propuštěn z područí Paní světla. Při vědomí toho, že svůj úkol mohou splnit jen a pouze pokud jich bude pět, požádají o radu nadpřirozeno. Dostane se jim nečekané odpovědi. Hranice neexistují. Ani ty do záhrobí. Možná je naděje.

Souboje, ať už ty akční či půtky na úrovni myšlenek, se pohnuly na novou úroveň a v žádném případě nedovolí čtenáři, aby se nudil. Charaktery postav dospějí a potěší svou silou. Dějové linie se spojí a vyvrcholí.

Závěrečný díl je fantastickou jízdou plnou překvapivých zvratů a více než důstojným zakončením trilogie. Zůstává už jen na čtenáři, zda se závěrem nenechá zaskočit a bude ochotný autorovy nečekané hříčky přijmout.

Název: Vždycky a navždy Originální název: Always Forever Autor: Chadbourn Mark Žánr: Fantasy – sci-fi Série: Věk rozvratu Počet stran: 477 Překladatel: Hořejší Josef Autor obálky: Sullivan Jon Běžná cena: 269Kč