Literární soutěž pro mladé spisovatele do 18 let

Knihovna Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci s Památníkem písemnictví na Moravě vyhlašuje literární soutěž pro mladé spisovatele do 18 let o nejlepší sci-fi nebo fantasy povídku.

 

Téma soutěže: KNIHOVNA

Podmínky účasti:

***       Soutěž je určena pro autory do 18 let (včetně) s platným čtenářským průkazem.

***       Povídka musí obsahovat fantastický motiv a musí se týkat – alespoň částečně – tématu soutěže.

***       Maximální rozsah je pět stran formátu A4.

***       Součástí povídky musí být i přihláška s podpisem zákonného zástupce, kterým vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním povídky na webových stránkách knihovny, výstavě, případně v tištěném sborníku.

***       Termín uzávěrky je 14. září 2012.

***       Povídky zasílejte poštou nebo přineste osobně na adresu:

 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Dětská knihovna, Kobližná 4, Brno 601 50 (na obálku napište heslo „literární soutěž“).

***       Vyhlášení výsledků s doprovodným programem proběhne ve středu       31. října 2012 v odpoledních hodinách. O podrobnostech vyhlášení budeme všechny soutěžící informovat. Na vítěze čekají zajímavé knižní ceny.

———————————————————————————————————————————————————————-

Přihláška:

Jméno:

Věk:

Adresa:

Telefon:

Osoby mladší 18 let se smí soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Odesláním vyplněné přihlášky do soutěže uděluje zákonný zástupce souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této akce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

 

Všechny soutěžní práce se stávají majetkem Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Vybrané práce budou zveřejněny na webových stránkách knihovny, vystaveny v prostorách KJM, případně otištěny ve sborníku.  U každé práce bude uvedeno jméno autora a jeho věk.

Podpis zákonného zástupce:

Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.