Internetový portál pre začínajúcich autorov www.storywritersinc.wordpress.com vyhlasuje II. ročník amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2013“, ktorý spoluorganizuje s organizátormi medzinárodného multikultúrneho festivalu AnimeSHOW 2013. II. ročník amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2013“ vám ponúka možnosť súťažiť v nasledujúcich súťažných kategóriách:

 

I. súťažná kategória Poézia

II. súťažná kategória Próza

III. súťažná kategória „Dumka“, ktorá je formálne a žánrovo ohraničená takto:

a) epos, a to buď hrdinský, historický, rytiersky, dvorný, romantický, duchovný či idylický;

b) balada v tradičnej, ale aj netradičnej forme; 

c) stredoveká legenda kanonizovaná/nekanonizovaná;

d) rytierska poviedka s príchuťou fantasy, hororu či cyberpunku;

Súťažné práce by mali byť napísané v jazyku slovenskom, českom, anglickom alebo nemeckom a do súťaže ich môžete posielať už od druhej polovice mesiaca máj, t.j. od 20.05.2012!!!

II. ročník amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2013“ bude prebiehať online formou na internetovej stránke www.storywritersinc.wordpress.com v časovom intervale od 31. mája 2012 do 01. februára 2013 a o výber najlepších prác sa postará odborná porota v zložení Katarína Hutniková, Veronika Inglotová, Jano Janek, Dana Mačudová a Eva Urbanová.

 

Ucelené súťažné pravidlá nájdete na našom internetovom portáli: www.storywritersinc.wordpress.com

Organizátori súťaže Katarína Hutniková a Mgr. Veronika Inglotová

 

Autorka plagátu : Eva Mária Ondová