Písně větru

The Diaries of Lady Aesclinn Aelfraed of Aelfraedinnsford

Sierra Dawn

Tento velký kámen do relativně poklidných a známých vod české fantastiky hodil nebojsa Michael Bronec a je nutné potvrdit, že nemalé vlny tím způsobil, i když zdaleka ne všichni se začali potom pídit, co že ty vlny vlastně způsobilo, a radši odpluli o kus dál či ke břehu.

Písně větru nejsou velké jen svým rozsahem (téměř 600 stran), ale i svou monumentálností, grandiózností celého projektu, kdy se americká autorka, studující u nás několik let češtinu, rozhodla napsat dvojjazyčný román, ale neobvykle, kde jeden jazyk přechází plynule do druhého.

Co z toho vzniklo? Pochybnost o tom, zda se to dá rozumně číst, a zároveň jistota o nezapomenutelném projektu se prolínají a vytváří zeď – někomu brání k přístupu ke knize, jiného naopak nenechá odpoutat se od ní.

Přestože český text o něco víc převládá, bez slovníku se neobejdete, zastaralá a malá používaná anglická slova se tu objevují o dost častěji, než je běžné a samotná čeština? Její krkolomnost místy až zabraňuje srozumitelnosti textu, ale není to záměr?

Angličtina a čeština ve skutečnosti v knize představuje dva zcela rozdílné hlavní jazyky, kterými se v knize mluví.

Autorka velmi dobře reflektuje přirozenou komunikaci. Sami si často neuvědomujeme, jak něco stále dokola opakujeme a jaké větné konstrukce vlastně vytváříme; je to přirozené. Hrdinové knihy se pohybují ve vícejazyčném prostředí a není jim, jak to ostatně většinou nelogicky bývá, dána zázračná znalost všech jazyků nebo možnost mluvit přes tlumočníka. Jsou to však děti a ty nemlčí. Koktají, pletou se, přeříkají se, ale z toho si velkou hlavu nedělají.

Avšak snahy o zastaralou, vznešenou češtinu troskotají, autorka není rodnou Češkou, ale i to se dá omluvit, vždyť jsou to ještě děti, a ty když se o něco snaží, nedopadá to vždy tak, jak by si přáli. Děti přinášejí také dětské jednání a vzhledem k rozsahu knihy, určitě ne každý bude schopen vydržet jejich jednání. Uvědomil jsem si, že jsme zvyklí na zcela jiné, nedětské, hrdiny a pokud dětské – Harry Potter – tak výjimečné, téměř dokonalé.

U délky ještě chvíli zůstanu, protože právě ona může být nepříjemností. Celkově by se děj dal popsat jako snaha Aesclinn zachránit své opatrovníky, přičemž cestu absolvuje ještě s pěti dalšími dětmi a během ní se setká s několika lidmi a projde začarovaným lesem a několika vesnicemi. Typické dračákovské téma i se zmíněným stylem vedení dialogů. Šlo by to srazit na třetinu, i když hlavní kouzlo knihy – jazyk – by tím znatelně ztratil. Nicméně zkrácení a zakčnění děje by knížce prospělo.

Když se ještě vrátíme k oné nezapomenutelnosti, není třeba o ní pochybovat. Tohle tu jen tak podruhé mít nebudeme, pokud samotná autorka nenapíše něco dalšího, což zatím neplánuje, asi nikdo jiný ji v nejbližším desetiletí nenapodobí.

Svým důrazem na jazyk a prací s ním se ji nebojím přirovnávat k Tolkienovi. On byl sice dozajista mnohonásobně větším odborníkem na jazyky než Dawn, ale i jeho dílo vznikalo z nadšení pro jazyk. Zauvažujte nad dialogy, případně si můžete přečíst rozhovor s autorkou na FP (každá česká věta znamenala hodiny práce), a nutně musíte dojít k tomu, že s tím mohl mít trpělivost jen opravdu vytrvalý a zarytý nadšenec, nebo blázen.

Pro čtenáře je výhodou:

  • aspoň trochu vytrvalec, přece jen to má k šesti stovkám stran;
  • baví vás angličtina;
  • chcete nevšední příběh;
  • ale s obyčejnými postavami, místo kterých byste tam mohli být klidně i vy sami.

Určitě ne pro každého, ale kdo si k tomu cestu najde a přečte, jistě dá za pravdu tomu (ať v dobrém či zlém), že nic podobného v české fantastice zatím nebylo a ani jen tak nebude. Dobře se rozmýšlejte!
Na závěr by poděkovati chtěl Michaelovi Broncovi za sílu jeho, odvahu a vytrvalost taktéž, protože ona způsobila to, že můžeme tyto stránky spatřovati. (omluvte snahu nedokonalou mou, napodobiti mluvu knihy:)

Hodnocení: 60 %
Dílo: Písně větru: The Diaries of Lady Aesclinn Aelfraed of Aelfraedinnsford (Songs of the Wind: Deníky Lady Aesclinn Aelfraedové z Aelfraedinnsfordu)
Autor: Sierra Dawn Stoneberg Holt
Nakladatelství: Straky na vrbě (2012)
Vydání: první
Redakce: Michael Bronec
Ilustrace a obálka: Vláďa Satran
Počet stran: 600
Cena: 333 Kč