Letím lesem jako vítr. Tlapy trhají zemi. Svaly se stahují a napínají. Srdce pumpuje krev. Srst na zádech zježená. Pěna od tlamy stříká. Vyceněné zuby se blýskají. Krví podlité oči svítí. Nozdry cítí krev. Jsem vlk.

O celé věky dříve, než z pravěkých oceánů planety v budoucnosti známé jako Země vylezla na souš první ryba, vládla vesmíru inteligentní rasa, živící se životní sílou jiných druhů. Aby se mohla pohybovat mezi světy, vytvořila Strom. Síť portálů, umožňujících cestování mezi místy vzdálenými světelné roky. Rasa vládla vesmíru dlouho, ale poté, co se obrátila sama proti sobě, následovalo, co muselo. Pád.

Po jejím konci se k vědomostem dostala rasa z planety Kar, zvaná Osévači. Ta začala využívat nejen Strom, ale někteří v touze po věčném životě i vysávat životní sílu z ostatních. Rasa se rozdělila na dvě společnosti. Jedna vysává sílu z ostatních druhů a využívá Strom k cestám do nových lovišť. Druhá se postavila proti této schopnosti a jejím nositelům. Nejprve přímo, později, když jim po množství proher hrozilo vyhlazení, jako vojenští poradci. Cestovali Stromem a pomáhali druhům v boji proti Karanským uchvatitelům. Navíc, ve snaze zabránit dalšímu šíření zhouby, ničili i části stromu.

Lidé a jejich nutriční hodnota

Životní síla různých druhů je různě silná a pro upíry tak i různě výživná. Lidé mají tu smůlu, že ta jejich je jednou z nejvýživnějších. Karané se již několikrát pokusili o invazi na Zemi. Ano, to jsou ty zvěsti o upírech v lidské historii. Až roku 2022 se jim to podařilo dokonale a naše planeta se ocitla v jejich podrůčí. Začala tak nová doba. Doba Karanského zřízení. Doba otrocké práce a strachu ze smrti, která může přijít kdykoli z rukou jejich přisluhovačů. Karané sami jsou totiž staženi v pozadí a vládnou prostřednictvím lidských odpadlíků a geneticky upravených zabijáckých monster. Nejhrůznějšími stvořeními jsou Rozparovači. Temné postavy v neprůstřelných kutnách, živící se lidskou krví, kteří při krmení se na obětech čerpají životní auru pro své vládce.

Přesto se našlo dost lidí, kteří v sobě dokázali nalézt sílu k pozvednutí zbraně proti tyranům a vedou těžký boj proti samozvaným vládcům, jejich monstrům i lidský přisluhovačům. Nejsou úplně sami, neboť i na naší planetě zůstalo několik Rozsévačů, kteří lidstvo podporují v boji. Pomáhají lidem hlavně tím, že ve vybraných jedincích probouzejí a posilují jejich schopnosti. Vytvořili tři kasty Lovců: Medvědy, Vlky a Kočky. Boj o lidské pokolení tak dostává malou, ale přece jen nějakou naději.

Konstatovat v dnešních časech o knize, že se jedná o román s upírskou tématikou, je v tomto případě nejen dvousečné, ale rovnou by se dalo říct scestné a poškozující. Důvod? Takové prosté konstatování by nejen přilákalo množství adolescentních čtenářek, které by Vlka po první kapitole uchopily svými černě lakovanými ručkami a vrhly obloukem rovnou z krajkami povlečené postele. A zároveň by odradilo mnoho potenciálních čtenářů, celkově znechucených povětšinou výše zmíněnými adolescentními konkubínami.

Tomuto konstatování se tedy vyhneme. Knightův svět se ostatně vůbec nepodobá klasickým upírským příběhům. Vlastní krvesajové jsou genetickými mutacemi připravení zabijáci, kteří při zabíjení lidí odsávají jejich životní sílu pro svého pána. Autor tak velmi elegantně kombinuje dvě hypotézy o upírech, tu krvavou i tu, která říká, že upíři sají z lidí „jen“ jejich životní energii.

S vlastními Karany se tak za celou knihu nesetkáme. Zůstávají v pozadí a právě strach z pouze tušeného je jedním z hlavních faktorů dodávající atmosféru celému světu. Otázka, jak je takové moci lidstvo vůbec schopno ještě vzdorovat, je také vyřešena elegantně. Karané jsou samotáři. Každý má své území, kterému vládne, vlastní Rozparovače i armády Obrněných. Vzájemné spolupráci se vyhýbají, občas se objevují i zvěsti o vzájemných bojích.

David Valentine, mladík, který se narodil již do Karanského zřízení, se vydává ve šlépějích svého otce a stává se Vlkem, jedním z kasty Lovců, specializujících se na záškodnický boj. V Ozarském svobodném teritoriu projde tréninkem a zúčastní se svých prvních akcí. Úkoly ho zavedou nejen na hranice, ale i hluboko do nepřátelského území. Zde se setkává s lidmi sympatizujícími s odbojem, lidmi, přežívajícími se skloněnou hlavou a samozřejmě jak je našemu druhu vlastní, také lidmi, kteří se velmi rychle přizpůsobili novému zřízení a pořádně na něm profitují. Valentine se dostane až do města hluboko v obsazeném území, kde je svědkem zvěrstev páchaných pro zábavu, jako popravy nežádoucích osob.

Děj knihy se neřítí vpřed ve zběsilém tempu, jak je tomu u jiných knih podobného ražení. Autor ale nesklouzává ani do dlouhých pasáží, popisujících svět, tak jak si ho představuje, což bývá často neřest prvních knih rozsáhlých sérií. Obojího je ve vyrovnaném poměru, kniha příjemně plyne a než se čtenář naděje, je na konci a má hlad po nášupu.

Valentine bojuje odhodlaně. Je ale jen člověk a tak zažívá vítězství i prohry. Úspěchy i pády. Lidé pod jeho velením přežívají i umírají. Dává mu to lidský rozměr, kterým vám přiroste k srdci velmi pevně. Vedlejší osoby přicházejí a odcházejí. Chovají se adekvátně svým zkušenostem i svým schopnostem. A když se nezadaří, umírají bez ohledu na to, jak moc vám byla sympatická, či nikoli.

Krev teče proudem, lidé umírají, ale i Karan pozná co to je strach

Atmosféra světa je poznamenaná nejen výše zmíněnou hororovostí děje, ale i místem, kde se odehrává. Husté lesy a příkré kaňony americké přírody nejsou českému čtenáři prostředím nejbližším. Spolu s absencí technických vymožeností to dává knize lehce westernový nádech. Nebo spíše Fireflyový. Mě osobně to nebránilo v ponoření se do příběhu. Navíc mě to vedlo k myšlenkám, jak asi vypadá střední evropa pod Karanskou krutovládou. Ta má navíc s pracovními a vyhlazovacími tábory již své zkušenosti za sebou. Rozhodně mi tato temná vize budoucnosti přijde velmi zajímavá a její otevření pro další autory by mohlo být velmi nadějným krokem k vytvoření kultu.

První kniha cyklu Země upírů je výborné akční dobrodružství, které uvede do prostředí světa a rozehraje zápletku pro díly následující. Autor nastavil laťku kvality velmi vysoko a pokud úroveň jen udrží, máme se pořádně na co těšit.

 

Louisiana, druhá polovina 21. století: Země má nové šéfy Karany, mimozemšťany, kteří k nám pronikli mezihvězdnou bránou mezi světy. Už tady jednou byli, zůstaly po nich legendy o upírech a vlkodlacích. Tentokrát se na invazi důkladně připravili. Karané jsou staré nesmrtelné plémě, protože vysávají „vitální auru“ živých tvorů. Čím inteligentnější tvor, tím výživnější aura. Lidská aura je velice výživná. Karané rozvrátili lidskou společnost sérií globálních katastrof, upravili klima a nastolili Karské zřízení. Od lidí nechtějí mnoho – pouze jejich životy. Krvežízniví Rozparovači, obdaření nepřirozeným a legendárním hladem, pro ně sklízejí zotročené lidské duše. V dobrodružném postkatastrofickém příběhu vzdoruje část lidstva, která přežila apokalyptické převzetí moci, v Ozarské vrchovině západně od řeky Mississippi. Mladík David Valentin, jehož rodinu vyvraždili renegáti, se nechá naverbovat ke speciálním jednotkám Vlků, prodělá výcvik a zapojí se do boje proti zlu, jež připravilo lidstvo o budoucnost. Během obrany Svobodného území, ostrůvků zdravého rozumu v moři šílenství, dospívá v muže a vede první akce v Karské zóně. Je rozhodnut zvítězit a vrátit Zemi lidem bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat, bez ohledu na to, že ho čeká osud jako z nejhrůznější noční můry. Budoucnost lidského druhu však ještě nikdy nevypadala tak beznadějně. Protože když padne noc, stejně jistě jako tma přicházejí Rozparovači… (anotace)

Název: Vlk (Země upírů – kniha první)
Název originálu: The Way of the Wolf: Book one of the Vampire Earth
Autor: E. E. Knight
Překlad: Jana a Jan Jam Oščádalovi
Obálka: Jan Doležálek a Dagmar Krásná
Počet stran: 298
Vazba: brožovaná
Vydavatelství: Triton 2008
Doporučená cena: 299 Kč (členové SFK TRIFID 239 Kč)