Anotace:
Hluboko na území Syndikovaných světů pokračuje alianční flotila na své nebezpečné cestě domů pod velením kapitána Johna Gearyho, oživeného po století stráveném v hibernaci. Gearyho vítězství nad nepřáteli mu získala respekt, ale i závist ostatních důstojníků…
„Black Jack“ Geary udělal mnoho riskantních rozhodnutí, ale když přikázal alianční flotile návrat zpět do sluneční soustavy Lakota, kde byla jeho flotila téměř zničena Syndiky, pochybovali mnozí důstojníci o jeho zdravém rozumu. Je to zoufalý gambit, který může Gearymu získat dost času, aby se připravil na nevyhnutelný návrat Syndiků – a dal flotile šanci na přežití.
Ale i když se Geary snaží být před nepřáteli stále o krok napřed, musí se také postavit spiklencům ze své vlastní flotily, jelikož neznámý počet kapitánů touží po změně velení. A Geary ví, že se flotila musí držet pohromadě, nebo ji Syndikové rozervou na kusy…

I Geary se pochmurně usmíval. Poslední nepřátelský bitevní křižník kolem sebe plival záchranné moduly a pak explodoval, když došlo k přetížení jeho energetického jádra. Poškozená bitevní loď schytala další zásahy a pomalu ztrácela rychlost.

Pak mu úsměv zmizel. Alianční bitevní křižníky všechny zatáčely, aby mohly provést další nálet a bitevní lodě i zbytek flotily se stále blížily. I když alianční zásobovači a jejich eskorta nasadily plnou rychlost a zahnuly nahoru a na stranu, zbývající Syndikové byli skoro na dostřel. Jelikož prchající zásobovači mířili do stejného místa jako Syndikové, byly relativní rychlosti mezi loděmi výrazně menší. Tenhle střet se bude odehrávat tak pomalu, že ho dokáží sledovat i pomalé lidské smysly.

Geary si všiml, že se na něj Desjaniová dívá, a ukázal na zásobovače.

„Jestli je ztratíme, tak je jedno, kolik Syndiků dneska zabijeme. Tuhle bitvu stejně prohrajeme.“

„Musel jste to riskovat,“ připomněla mu tiše.

„Já vím.“

Válečník, vážně zraněný u Vidhy a pak znovu při prvním boji v systému Lakota, se přesunul, aby zablokoval Syndiky mířící na Titána a Goblina. Pár syndických el-zetek si zjevně myslel, že se jim kolem vážně poškozené alianční bitevní lodě podaří proniknout, ale rychle zjistil, že Válečník se stále dokáže rvát. Několik zbývajících pekelných kopí rozervalo slabě chráněná el-zetka na kusy. Nepřátelský lehký křižník letící hned za el-zetky se pokusil o přestřelku s Válečníkem, ale byl také hned vyřazen.

Jenže za lehkým křižníkem se blížily dvě téměř nedotčené syndické bitevní lodě. Vyletěly z nich střely a zamířily přímo na Titána a Goblina. Válečník a alianční torpédoborce kolem něj se na syndické střely zaměřily a většinu z nich zničily, ale kvůli tomu nemohly bojovat přímo s nepřátelskými bitevníky.

Válečník se téměř bolestně převrátil a vletěl přímo do cesty oběma syndickým bitevním lodím. Ty na něj soustředily palbu a během okamžiku Válečníka vážně zranily a vyřadily mu všechny systémy. Geary zamumlal krátkou modlitbu při představě, jaké škody napáchala salva na Válečníkově posádce.

Tím zbývaly Dobyvatel, Orion a Majestátní společně s několika těžkými a lehkými křižníky a doprovodem torpédoborců. Zdálo se, že smrt Válečníka Dobyvatele ochromila – zůstával na stejném kurzu a stejné rychlosti, přestože se k němu blížily dvě nepřátelské bitevní lodě. Orion nejprve zamířil nahoru a pak se vrátil zpět k Dobyvateli, jako kdyby hledal u nepoškozené bitevní lodě útočiště.

Geary se neměl nikdy dozvědět, co chtěl udělat Majestátní, zda se nejvzdálenější bitevní loď obracela, aby se postavila nepříteli, nebo zda se dala na útěk. Když měl dobrou náladu, představoval si, že posádku a velitele Majestátního inspirovala oběť Válečníka, že konečně našli bojového ducha a pokusili se napravit dřívější selhání. Ať už měl Majestátní v úmyslu cokoli, jeho posádka zaplatila za to, jak pomalu opravovala zbraně a obranu.

Syndické bitevní lodě vypálily salvu zbývajících střel na Majestátního ve snaze přetížit jeho obranné systémy. Tři střely pronikly a zasáhly loď do zádě, přičemž zničily její hlavní pohonné systémy. Majestátní se začal neovladatelně převracet a syndické bitevníky změnily kurz, aby se dostaly k bezmocnému cíli na dostřel pekelných kopí. Kartáčová střela strhla poslední štíty Majestátního a pak do nedostatečně opraveného trupu a pancéřování začala bušit pekelná kopí, která v něm nacházela až příliš mnoho slabých míst.

Geary sledoval, jak na Majestátním rozkvétají záblesky zásahů, až se bitevní loď na chvíli ztratila pod záplavou dalších syndických střel, kartáčů a ničivé smršti pekelných kopí, která bitevní loď rozervala na kusy. Potom vesmír na okamžik ozářil mnohem větší záblesk, poté co energetické jádro Majestátního nezvládlo nápor a explodovalo.

Světlo zmizelo a zanechalo za sebou jen pomalu se zvětšující pole trosek, ve kterých marně hledalo cíl několik zbývajících syndických střel.

„Aby je čert vzal,“ zabručela Desjaniová. Geary nevěděl, jestli proklíná Syndiky, kteří zničili Majestátního, nebo posádku a důstojníky alianční bitevní lodě, kteří se neschopností odsoudili k záhubě.

Dobyvatel stále na stejné trajektorii útočil na všechny lehčí syndické jednotky, jež se dostaly na dostřel. Orion se zase vznášel nahoře a držel se pozadu poblíž Dobyvatele, čímž se dostal na maximálně nevhodnou pozici co se ochrany zásobovacích lodí týkalo. Alianční těžké a lehké křižníky i torpédoborce se ale od Dobyvatele odtrhly a pustily se do syndických eskort, pokoušejících se dostat k Titánu a Goblinovi. Dvě zásobovací lodě kolem sebe rozhazovaly maximální možnou obrannou palbu, což ale v jejich případě bylo příliš málo. Doprostřed Goblina narazila syndická střela a otřásla celou lodí. El-zetku se podařilo dostat dost blízko, aby mohlo dvakrát zasáhnout Titána pekelnými kopími, než ho zespodu napadl alianční torpédoborec Repríza a zničil ho několika dobře mířenými výstřely z pekelných kopí.

Chvíli trvalo, než si Geary uvědomil, že smrt Majestátního možná nebyla zbytečná.

„Když syndické lodě zamířily dorazit Majestátního, změnilo to jejich trajektorii a zbrzdilo je to, takže se k Titánovi a Goblinovi nedostanou tak rychle.“

Desjaniová na chvíli přestala sledovat manévrování Neochvějného a přejela očima displej.

„Pátá divize bitevních lodí to možná stihne,“ souhlasila.

Možná to stihne. Geary rozhodně nepočítal s tím, že by Dobyvatel nebo Orion ještě k něčemu byly. Zadíval se na druhou stranu syndické formace. Zbývající Syndikové měnili kurz, aby mohli obletět Titána a Goblina a dostali se i na Čarodějnici a Džina pod nimi. Následkem toho se okraje krychlové formace se zničeným vnitřkem začaly skládat dovnitř na vektor mířící přímo na alianční zásobovače.

Ale na těch samých hranách se nacházely alianční subformace vystavěné kolem bitevních lodí. Kapitán Armus v Kolosu vedl Amazonku, Sparťana a Ochránce přímo na jednu hranu syndické formace soustředěné kolem tří nepřátelských bitevních lodí, které byly do této chvíle téměř nezasažené. Jakmile se obrovské lodě pomalu dostaly na kontakt, vyslaly čtyři alianční bitevní lodě na čelní nepřátelský bitevník salvy ze všech zbraní a pak stihly zasáhnout i druhý. Alianční bitevní lodě za sebou zanechaly hromadu šrotu, jediné zbývající stopy po první nepřátelské bitevní lodi, a druhou značně poškozenou. Kolos a Sparťan utrpěly po několika zásazích, ale žádný z nich nebyl kritický.

Současně se střetly lehké jednotky obou stran a přesila aliančních lodí byla jasně vidět s tím, jak se syndické lehké křižníky a el-zetka rozpadaly po opakovaných zásazích.

Brzy poté vymazaly bitevní lodě Neúprosný, Odveta, Skvostný a Ohromný dva syndické protějšky a jejich eskorty držící další hranu syndické formace, která se začínala pomalu rozpadat. Při náletu alianční lodě nepříteli značně ublížily, ale ztratily při tom těžký křižník Záštita.

Titán dostal další zásah a pak syndický lehký křižník provedl nálet na Goblina, zatímco kolem něj prolétaly alianční torpédoborce, marně se snažící útočníka zarazit.

Zbývající syndický těžký křižník vedl své dva lehké kolegy a několik el-zetek přímo na Titána.

„Zatraceně,“ zašeptal Geary.

Nesledoval ale dostatečně pozorně Zuřivého a Nesmiřitelného, kteří konečně dokončili dlouhou zatáčku, a místo útoku na velké syndické lodě zamířili na největší hrozbu zásobovačům. Dva alianční bitevní křižníky proletěly kolem, provrtaly syndický těžký křižník jako řešeto, jeden lehký křižník donutily k explozi a rozervaly i druhý. Mezitím jejich eskorty zlikvidovaly nepřátelské lovce-zabijáky.

„To nebylo špatné,“ pochválila manévr Desjaniová, jejíž vlastní divize křižníků zatáčku ještě nedokončila. „Říkala jsem vám, že se bude Cresidová držet zásobovacích lodí jako klíště, když jí řeknete, že na ni spoléháte.“

Ve snaze vyhnout se útokům se Orion dostal přímo mezi Titána a Goblina a dvě syndické bitevní lodě, které zničily Majestátního. Jelikož Syndikové vyplýtvali všechny střely na Majestátního, snažily se dostat na dostřel pekelných kopí, zatímco Titán i Goblin vymačkávaly z pohonů maximum a marně se snažily udržet mimo dostřel.

Orion začal couvat z linie mezi syndickými bitevními loděmi a zásobovači, jako by ztratil pohonný systém, přestože Geary na stavovém displeji odpovídající hlášení o škodách nezpozoroval.

„A to by bylo. Pokud komandérka Yin bitvu přežije, s velením lodě skončila.“

Soustředil se pohledem na Dobyvatele, stále natolik daleko před Titánem a Goblinem, že je před nepřátelskými bitevními loděmi nemohl ochránit. „A kapitán Casia taky. Oba ty budižkničemu postavím před válečný soud.“

Desjaniová se ledově usmála.

„Zbabělost tváří v tvář nepříteli. Klidně je můžete nechat exemplárně popravit. Se záznamy bitvy jako oficiálním důkazem si nikdo nedovolí něco namítat.“

V tu chvíli, kdy osud Titánu a Goblina visel na vlásku, to Gearymu připadalo jako velmi dobrý nápad. Pokud ztratí dvě zásobovací lodě kvůli zbabělosti Casii a Yin, dost možná neodolá pokušení a vyslechne radu Desjaniové.

Ze syndických lodí začala plivat pekelná kopí na maximální možnou vzdálenost a olizovat štíty Titána a Goblina. Gearymu bylo jasné, že štíty zásobovacích lodí nedokáží dlouho odolat palebné síle páru bitevních lodí, a to i na maximální dostřel.

Mezi syndické bitevníky a alianční zásobovací lodě vletěla Flankonáda a odlákala nepřátelskou palbu jen na tak dlouho, než pekelná kopí odvážný torpédoborec rozervala na kusy.

Jeho oběť a úhybné manévry dokázaly ale získaly dost času, aby se na dostřel dostaly bitevní lodě Smělý, Odhodlanost, Nezpochybnitelný a Válkychtivý. Pátá divize bitevních lodí se konečně dostala do boje a čtyři alianční bitevníky rozdělily palbu mezi oba nepřátelské cíle.

Když se alianční bitevní lodě stáhly, nepřátelské lodě se otřásaly a dramaticky zpomalily následkem zásahů do pohonných systémů. Zásobovací lodě Titán a Goblin se pomalu dostaly mimo dostřel, přestože se je ochromení Syndikové nadále snažili zaměřovat. Pak z jiného úhlu dorazily na druhý nálet čtyři bitevní křižníky kapitána Tuleva a roztříštily zadní nepřátelskou loď na kusy.

Geary zamrkal a snažil se vnímat události v celé bojové oblasti. Desjaniová vedla Neochvějný, Opovážlivý a Vítězný na zraněnou syndickou bitevní loď. Odplata a Pomsta na jiném místě prováděly nálet na zbývající syndický bitevník, jenž málem zničil Titána a Goblina. Zbývající syndické bitevní lodě schopné boje byly zbaveny eskorty a opakovaně na ně útočily další alianční subformace. Syndická formace se kompletně rozpadla a místo ní se ve vesmíru vznášela jen stopa poškozených lodí a trosek táhnoucí se k místu, kde se před začátkem bitvy nacházela Zraněná flotila. Jediná zbývající organizovaná syndická síla ve sluneční soustavě Lakota byla strážná flotila, pouhé dvě bitevní lodě a dva křižníky s eskortami, nacházející daleko se od aliančních lodí a mířící plnou rychlostí k bráně hypersítě.

„Vyhráli jsme.“

  • FANTOM Print
  • Žánr: sci-fi
  • Série: Ztracená flotila 4
  • Počet stran: 320
  • Provedení: brož.
  • Rozměry: 110×168
  • Překladatel: Jiří Matyskiewicz
  • Autor obálky: Petr Willert
  • EAN 9788073981617 

Marcus

About The Author

Leave a Reply