Výtvarná soutěž O dračí oko 2011

Vážení čtenáři,

tímto se na vědomost dává všem, kdož mají zájem utkat se na poli uměleckém, že MFantasy.cz vyhlašuje klání amatérských ilustrátorů, malířů a kreslířů. Připravte svá pera či štětce. Boj o dračí oko začíná!

AKTUALIZOVÁNO:

Omlouváme se za průtahy okolo přihlašování, které vznikly mimo jiné v souvislosti s dlouhodobými útoky na mfantasy. Jelikož jsme byli nuceni lehce upravit technickou stránku soutěže, tady jsou aktualizované instrukce:

Téma: Kouzlo

Uzávěrka: 14. 2. 2012

Způsob hodnocení: Soutěž bude mít dvě kola, v prvním rozhodnou o postupujících čtenáři a z finalistů bude vybírat odborná porota. Zvítězit a přivlastnit si tak skvostnou trofej bude moci sice pouze jeden, ale všem finalistům vystavíme díla v pražské Galerii Nemesis.

Hlasování čtenářů v prvním kole: 15. 2. – 14. 3. 2012

Hodnocení odbornou porotou v druhém kole: 15. 3. – 14. 4. 2012

Vyhlášení výsledků: 7. 7. 2012 na Festivalu fantazie 2012

Ceny: Věcné ceny budou zveřejněny již brzy. Ohodnoceni budou nejlepší tři výtvarníci, dále bude udělena speciální cena veřejnosti Miláček davů pro vítěze prvního kola a cena redakce MFantasy Miláček redakce pro jednoho z finalistů. Výherci budou předběžně informováni, aby se mohli dostavit na předávání cen. Autoři nejlepších obrazů mohou také dostat nabídku ilustrování pro MFantasy.cz nebo nakladatelství Zoner Press.

Pravidla soutěže O dračí oko

 • Účastník se přihlásí zasláním elektronické formy své práce na email dracioko@gmail.com.
 • Přidejte nutné osobní údaje, které nebudou zveřejněny (hodnocení bude anonymní). Požadujeme jméno, příjmení, poštovní adresu, název a parametry práce (velikost originálu, technika). Pokud považujete za důležité připojit další informace, je to na Vás.
 • Nahrát můžete pouze 1 obrázek, a to v nejvyšším dostupném rozlišení (zvláště u digiartů!), nejlépe alespoň ve dvou běžných formátech (jpg, bmp, png, tiff,… Ne ve formátu pdf). V případě postupu do druhého kola bude vyžadováno zaslání originálu díla na adresu (netýká se digiartů), která bude postupujícím upřesněna. Bezodkladné zaslání bude podmínkou pokračování v soutěži, jelikož je nutné pro hodnocení a následné vystavení práce. Práce budou po skončení výstavy v Galerii Nemesis vráceny autorům, pokud nebude s autory dojednán jejich prodej.
 • V prvním kole budou práce hodnoceny veřejností. Nejlepší práce postoupí do druhého kola, kde budou jednotlivými porotci hodnoceny návrhem na 1., 2., 3., 4. a 5. místo (každé ocenění může porotce použít jen jednou) nebo bez umístění. Tato ocenění jsou bodována 10, 7, 5, 3, 2, 1 a 0 body. Vítězí práce s nejvyšším součtem bodů od všech porotců. Při shodě rozhoduje vyšší počet návrhů na 1. místo. Pokud nerozhodne ani tento způsob, proběhne nové hlasování o umístění shodně bodovaných prací.
 • Práce musí splňovat zařazení do fantasy, před přihlášením zvažte, zda tomuto žánru odpovídá. Neplatí ovšem, že čím „víc fantasy“, tím lepší umístění. Možné je i míchání žánrů.
 • Soutěžní práce se nesmí až do dne vyhlášení výsledků účastnit jiné soutěže. Nesmí jít o práce již zveřejněné jinde (včetně publikace na internetu), pro práce postupující z prvního kola to platí až do skončení výstavy soutěžních prací.
 • Soutěž je amatérská. Účastnit se nesmí autoři, kteří mají výtvarnou tvorbu jako hlavní zdroj svých příjmů, nebo jsou za ni pravidelně placeni, nebo již ilustrovali alespoň tři knihy (obálka či vnitřní ilustrace), nebo pořádali alespoň dvakrát svou vlastní (individuální) komerční výstavu, nebo se lze z jiných příčin důvodně domnívat, že nejde o amatéra.
 • Nahráním své práce na naše stránky souhlasíte s jejím bezplatným zveřejněním na MFantasy.cz, v našich propagačních materiálech a vystavením v Galerii Nemesis.
 • Doporučujeme průběžně sledovat MFantasy pro informace o cenách a porotcích.
 • Výherci mají právo na obdržení cen. Předání cen proběhne na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Při absenci výherce mu budou ceny zaslány na dobírku (pro uhrazení poštovného). MFantasy si vyhrazuje právo naložit s cenami jiným způsobem, pokud výherce neposkytne potřebnou součinnost, zejména pokud nesdělí na požádání bez zbytečného odkladu svoji adresu nebo odmítne ceny převzít.
 • Práce, které nedodrží pravidla soutěže, mohou být ze soutěže vyloučeny, a to i zpětně, pokud vyjde porušení pravidel najevo dodatečně. Pravomoc vyloučit práci ze soutěže náleží organizátorovi.

Aktuální informace o soutěži hledejte vždy na www.mfantasy.cz nebo facebookových stránkách soutěže www.facebook.com/draci.oko.

Hlavní partneři soutěže:

Komentáře

komentářů

About The Author

Redaktor MFantasy od roku 2006. Kromě vlastní povídkové tvorby se věnuje i publicistice a především knižním recenzím. Pokud narazíte na jeho tvorbu, můžete očekávat vše od temné po humornou fantasy. Za největší výzvu považuje historickou fantasy a vystupování před větším než malým množstvím lidí. Až ho budete žádat o autogram, nedivte se, že hrozně škrábe a namalovat umí jen sluníčko. Všechny články autora zobrazíte kliknutím na jméno v záhlaví článku.

4 komentáře

Leave a Reply