Paměti kata Mydláře

Josef Svátek

Začneme trošku informativně; Josef Svátek byl český novinář, kulturní historik a spisovatel, zejména historických románů, 19. století (zdroj wikipedie [25. 10. 2011]). Avšak ne všechny jeho romány zabývající se historií, jí zcela reálně odpovídaly, občas si autor i něco přimyslel. A tak to je i v případě Pamětí kata Mydláře.

Kniha je pouze výborem rozsáhlejšího čtyřdílného cyklu Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze, ale možná právě tento fakt dodává ději dynamiku a neklade před čtenáře sáhodlouhé popisy míst, postav, pojednání dobových situací a některé další, pro dnešní čtenáře špatně snesitelné, charakteristiky starších děl.

Přestože původní cyklus má už více jak jedno století, díky literární úpravě je jazyk knihy čitelný i dnes. Navzdory tomu si však zachovává svoji důstojnost v podobě různých archaismů, dobových slov, ke kterým však vždy vedou vysvětlivky. Dýchá tak na nás renesanční až barokní Praha a Čechy, ale neodpuzuje nás, je to příjemný závan české historie, historie katů pražských.

Děj knihy je rozdělen do dvou částí. Ta první se točí okolo Jana Mydláře, jak se vůbec dostal ke službě katovské. Ukazuje jeho snahy pozvednout katovské řemeslo mezi další důstojná řemesla, což – jak zjišťuje – je úkol téměř nemožný, protože překonat lidské předsudky, i když středověk pominul, otevřít lidem oči, se moc nedaří. Ale nebojte, budete svědky různých druhů poprav a samozřejmě předcházejících zločinů, ale i katovské svatby, a také legendární popravy léta páně 1621 dne jedenadvacátého měsíce června.

V druhé části se povolání, ani jméno hlavní postavy nezmění, na scénu přichází Jan Mydlář mladší. I ten má plné ruce práce s vykonáváním práva na zlosynech všeho druhu. Prožijeme historky úsměvné i kruté a nemilosrdné, které by se hodily jako námět nejednoho příběhu dnešního drastického filmu. To vše s jedním rozdílem, Janovi se podaří pozdvihnout katovské řemeslo, docílit toho, aby kat pražský byl oslovován a brán s plnou úctou.

Právě snahu obou Mydlářů učinit z řemesla katů práci, které si budou ostatní vážit, považuji za jednu z hlavních tažných sil knihy. Předsudky lidí jdou napříč časem i místem a jsou aktuální i dnes. Avšak nesmíme opomínat ani historické informace, které čtením získáme – ano, něco je fikce, ale jak mohl život kata vypadat a jak vypadaly popravy, používaly se mučicí nástroje, to žádná smyšlenost není. Fikcí, která knížku posouvá blíže k fantasy, je předpověď katovských popravčích mečů, které dokáží o přítomné osobě „prohlásit“, zda náhodou nebude jimi popravena, což si autor mohl dovolit, protože věděl, jak se všechno semele, kdo na šibenici opravdu skončí.

Pokud –  teď můžeme docela dlouho jmenovat – vám nevadí trochu starší tvorba, zajímáte se o českou historii, jste fanouškem katů, máte rádi český jazyk jako takový, chcete mít trošku širší rozhled, tak se nebojte si tento titul sehnat, vypůjčit. Možná vás potěší, že roku 2010 vyšla kniha Kat katem kata z pamětí kata Mydláře (mimochodem strašně krkolomný název), kde Vojtěch Steklač převypravuje Pamětí katovské rodiny Mydlářů, do jaké míry dodržuje autorův rukopis a pojetí příběhu, už zaručit nemohu.

Hodnocení: 60%

Zařazení: výbor ze čtyřsvazkového cyklu „Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze“
Dílo:  Paměti kata Mydláře
Autor: Josef Svátek
Přípravu textu a literární úprava: Jana Štefánková
Nakladatelství: Region, 1991
Redaktor: Drahoš Lustig
Ilustrace: Václav Boukal
Počet stran: 255
Cena: 43Kčs (novou knihu z roku 2010 seženete za 229Kč)