Jiřina Vorlová

 Československý fandom vyhlašuje 31. ročník literární soutěže Cena Karla Čapka.

 Své práce žánru sci-fi, fantasy nebo hororu s fantastickými prvky psané česky nebo slovensky zasílejte v elektronické formě nejlépe emailem, možno též na CD, DVD či disketě, a současně ve čtyřech čitelných papírových kopiích (anonymní výtisky bez uvedení jména autora, doporučená velikost fontu alespoň 12) na adresu administrátora:

 Jiřina Vorlová, Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 – Lhotka (e-mail AQUILA@ALTAR.CZ nebo AQL@SEZNAM.CZ)

 

Do obálky prosíme přiložte:

 1) průvodku obsahující vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní email, telefon a názvy všech zaslaných soutěžních prací – u povídkových kategorií lze soutěž obeslat nejvýše dvěma pracemi v každé kategorii, kategorie novela je omezena na jediný příspěvek od autora. Můžete uvést i orientační počet znaků (včetně mezer). Kontrolu přesného počtu znaků a zařazení do příslušné kategorie podle rozsahů uvedených níže provede administrátor.

 2) čestné prohlášení (vlastnoručně podepsané), že soutěžní práce dáváte k dispozici organizátorům soutěže pro jedno otištění bez nároku na honorář.

 

Upozorňujeme na omezení počtu prací od jednoho autora a na povinnost zasílat jak papírovou, tak elektronickou formu práce. Rozhodně však nelze považovat za elektronickou kopii oskenovaný text jako sled obrázků či formát PDF. Nejvhodnější je formát DOC z Microsoft Wordu, RTF, ODT  či prostý TXT (v rozumném kódování).

 Do soutěže nemohou být zařazeny práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách či na internetu nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu!

 

Vymezení soutěžních kategorií je následující:

mikropovídka – max. 9 000 znaků (včetně mezer)

krátká povídka – 9 001 až 30 000 znaků

povídka – 30 001 až 90 000 znaků

novela – 90 001 až 450 000 znaků

Práce delší 450 000 znaků (včetně mezer) nebudou do soutěže zařazeny.

O přesném zařazení do kategorie rozhoduje administrátor soutěže.

 

Uzávěrka tohoto ročníku soutěže je 30. listopadu 2011. (Jedná se o datum doručení, nikoli odeslání!) Práce doručené po tomto termínu budou po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na Parconu 2012 v Bratislavě.

 

Bližší informace podá administrátor nebo je lze najít na http://www.fandom.cz/ v sekci CKČ. Zde najdete mimo jiné v článku Několik rad a doplňujících pokynů… (http://www.fandom.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=59:nkolik-rad-a-doplujicich-pokyn-pro-soutici-o-cenu-karla-apka&catid=37:info&Itemid=59) neformální pojednání shrnující zkušenosti z dosavadního administrování a dále seznam příspěvků, které již byly do aktuálního ročníku zařazeny.

 Před odesláním příspěvku se ujistěte, že nebyl nikde publikován, a to ani na webu ani v rozhlase. Nezapomeňte na průvodní materiály – čestné prohlášení vlastnoručně podepište.

 Uzávěrka 30. 11. 2011 znamená datum doručení příspěvku, nikoli odeslání poštou! Již 2. 12. 2011 je totiž třeba zkompletované balíky a cédéčka odvézt porotcům na Fénixcon do Brna. Je možné domluvit si osobní předání příspěvků v Praze, účastníkům ze zahraničí jsem ochotna při včasné dohodě příspěvky vytisknout a podepsané čestné prohlášení přijmout oskenované ve formě souboru.

 A nakonec ještě jednou to nejdůležitější: kontakty. E-mail AQUILA@ALTAR.CZ, poštovní adresa Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 – Lhotka.

 

Těším se na vaše příspěvky!

 

Jiřina Vorlová

 

About The Author

Leave a Reply