Online magazín MFantasy vyhlašuje 2. ročník literární soutěže O Dračí řád!!!

Ano, naše soutěž je zpět. A s několika vylepšeními, která by měla přinést velké výhody pro soutěžící. Můžete se těšit na slovní hodnocení povídek, které v drtivé většině soutěží chybí. Každý z autorů od nás dostane na svůj e-mail vyjádření všech porotců, které mu pomůže zlepšit se víc než jakékoliv bodové hodnocení, pořadí nebo ocenění. Mezi členy poroty tentokrát nezasednou jen redaktoři webzinů, ale i redaktoři českých nakladatelství vydávajících fantasy. Máte tedy větší šanci, že některému padnete do oka a ti vyvolení možná budou mít v budoucnu snazší cestu k vydání svých prací. A nebo od nich dostanete cenné rady pro další psaní, protože to oni rozhodují o tom, co stojí za vydání a co ne.

A co dál? Soutěž bude tentokrát anonymní. Jde o opatření spíše preventivní, doposud jsme neregistrovali žádný problém, avšak opatrnosti není nikdy nazbyt. Nechceme, aby výsledky soutěže cokoliv ovlivnilo. A kromě toho jsme se rozhodli upravit způsob hodnocení, aby nemohlo dojít ke shodnému umístění povídek. Další drobné úpravy pravidel byste neměli výrazně pocítit, doporučujeme však pozorně si pravidla pročíst. Když už si dáte práci s psaním povídky, byla by škoda zahodit šanci na výhru kvůli formalitám.

A ještě jedno malé překvapení. Vítězné povídky letošního ročníku se mohou dočkat zveřejnění ve sborníku, pokud se sejde dostatečné množství kvalitních prací a všechno „klapne“. O důvod víc pustit se do psaní, co říkáte?

Za MFantasy přeji úspěšnou tvorbu a hodně štěstí v našem literárním klání!

Ondřej Hawk Páleník

šéfredaktor

Uzávěrka: 31. 12. 2011

Vyhlášení výsledků: červenec 2012

Ceny: Seznam cen najdete zde! Výherci budou předběžně informováni, aby se mohli dostavit na předávání cen. Autoři nejlepších povídek mohou také dostat nabídku pozice v redakci.

Způsob hodnocení: Porota tentokrát poskytne soutěžícím kromě bodového hodnocení a možnosti účastnit se workshopu i zpětnou vazbu ve formě slovního hodnocení. Každý ze soutěžících tak bude vědět, proč neuspěl nebo kde jsou jeho silné stránky.

Pravidla

 • Prosíme, abyste si ve vlastním zájmu pozorně přečetli pravidla soutěže. Předejdete tak zbytečnému vyřazení nebo sníženému hodnocení Vaší povídky.
 • Své povídky v českém nebo slovenském jazyce nám zasílejte na email soutez.mfantasy@gmail.com, kromě jména není nutné přikládat osobní informace. Své jméno nepište do souboru s povídkou, ale pouze do textu emailu, kam také napište název povídky.
 • Přijetí povídek nepotvrzujeme individuálně. Seznam přijatých povídek se objeví na MFantasy.cz.
 • Povídky posílejte jako přílohu ve formátu .doc (někteří porotci mohou mít problémy s formáty jako .docx nebo .odt, použitím vhodného formátu předejdete případným potížím při hodnocení). Soubor s povídkou pojmenujte názvem povídky.
 • Jediný povolený žánr v této soutěži je fantasy, před odesláním své povídky zvažte, zda tomuto žánru odpovídá. Neplatí ovšem, že čím „víc fantasy“, tím lepší umístění, pouze nechceme v soutěži čistou sci-fi atp.
 • Zaslat nám můžete pouze 1 povídku o maximální délce 36 000 znaků včetně mezer (20 normostran), čitelně naformátovanou (ideálně patkové písmo velikosti 12, rozumné okraje a řádkování). Mějte na paměti, že každý znak se počítá, včetně zbytečného oddělování textu řadou teček nebo hvězdiček. Před odesláním prosím zkontrolujte počet znaků v textovém editoru.
 • Soutěžní povídka se nesmí až do dne vyhlášení výsledků účastnit jiné soutěže, ani našeho workshopu.* Nesmí jít o povídky již zveřejněné (včetně publikace na internetu).
 • Povídky budou hodnoceny na bodové stupnici a při shodě bodů zvítězí povídka, která obdrží více maximálních hodnocení. Při shodě celkového počtu bodů rozhoduje počet bodů udělených předsedou poroty. Pokud ani tento způsob hodnocení nerozhodne, předseda poroty rozhodne dodatečným hodnocením.
 • Zasláním své povídky na náš email souhlasíte s jejím bezplatným zveřejněním na MFantasy.cz a ve sborníku. Zveřejněny budou jen nejlepší povídky. Pokud nesouhlasíte s uveřejněním slovního hodnocení Vaší povídky, prosíme o výslovné uvedení v e-mailu.
 • Doporučujeme průběžně sledovat MFantasy pro informace o cenách a porotcích.
 • Výherci mají právo na obdržení cen. Předání cen proběhne na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Při absenci výherce mu budou ceny zaslány na dobírku (pro uhrazení poštovného). MFantasy si vyhrazuje právo naložit s cenami jiným způsobem, pokud výherce neposkytne potřebnou součinnost, zejména pokud nesdělí na požádání bez zbytečného odkladu svoji adresu nebo odmítne ceny převzít.
 • Povídky, které nedodrží pravidla soutěže, mohou být ze soutěže vyloučeny, a to i zpětně, pokud vyjde porušení pravidel najevo dodatečně. Pravomoc vyloučit povídku ze soutěže náleží organizátorovi.

 

*Toto nesympatické pravidlo je nepříjemnou nutností. Z pohledu soutěžícího možná nelogické, ale brání, aby soutěž zahltily povídky, které jinde neuspěly, nebo hůř, které někde uspěly. Stejně tak ze soutěže vylučujeme povídky, které již v minulosti zhodnotili naši redaktoři ve workshopu a pomohli tak k jejich zlepšení.

 Partneři soutěže: