První ročník publicistické soutěže o Gandalfovo brko už zná svého vítěze. Stal se jím publicista a spisovatel Míla Linc za svůj seriál Hrdinové třicetileté války, který byl publikován na stránkách časopisu o fantastice Pevnost. Cena tak zároveň patří i časopisu Pevnost, protože vítězem je nejenom autor, ale i to periodikum, které jeho texty tiskne. Cena je totiž důkazem nejenom o kvalitách autora, ale i média, v němž se jeho texty objevují.

Cenu Mílovi Lincovi na akci Coniáš pořádané Městskou knihovnou Praha předali organizátoři soutěže Boris Hokr s Leošem Kyšou a také člen poroty, která z nejužších nominací vítěze vybrala, spisovatel Jiří Walker Procházka.

Z pětice nejužších nominací vybrala komise ve složení Františka Vrbenská, Antonín K. Kudláč a Jiří Walker Procházka poměrně rychle, i když z počátku to vypadalo na tuhý boj s dalším z postupujících kandidátů. Lincovy texty však nakonec vyhrály proto, že jejich autor dle mínění poroty dokázal lehce spojit čtivost, zábavnost textu, ale i jejich velmi kvalitní obsah.

Zároveň byla předána i temná podoba Gandalfova brku a to Sauronovo péro. Anticena, kterou si organizátoři soutěže vymysleli pro texty prznící fantastiku, pro články tak hloupé a omezené, že si prostě nezaslouží nic jiného než být naždy spojeny se Sauronovým pérem. Letošním vítěze se bezkonkurenčně stal spisovatel Ludvík Vaculík a s ním i Lidové noviny, kde jeho článek vloni čtrnáctého září vyšel. Vaculíkovo tradiční Poslední slovo se tu věnovalo tématu komiksu.

„… Dalším novým jevem na této scéně jsou komiksy (Novým!? Poznámka Bratrstva Gandalfova brku a Sauronova péra). Odebíral jsem kdysi Mladého hlasatele, četl „Rychlé šípy“, líbilo se mi to. Ale účinkovalo to vlastně jako reklama na čtení knih. Teď mi to připadá infantilní až ubohé. Stránku se Zeleným Raoulem v Reflexu obracím s pocitem ošklivosti. Jako bych v televizi vypínal Simpsonovy.
Jeden přítel mne teď upozornil na komiks hodný pozoru. A přinesl mi ho. Napsal, lépe řečeno udělal ho Art Spiegelman, jmenuje se „Maus“. Kniha se na záložce chlubí, že ji jako umělecký výkon ocenil časopis New York Times Book Review: pro ten příběh. Začal jsem to číst; příběh se dal krásně napsat normálně, jako slovesné dílo. Toto je co: příběh se děje formou dialogů a cokoli se tam děje mimo řeč, je napsáno takto: Peng… fíít! Ou och oj… Nejde tedy o slovesné dílo. A výtvarná stránka? Ještě horší! Postavy jsou myši a kočky: autor by neuměl nakreslit ani ruku, ucho. Jsou to jen jakési čumáčky s nějakýma očima. On neumí nic. Jsou to znaky postav, schémata. Komiks je ideální žánr pro toho, kdo neumí psát ani kreslit. Ale snad je omyl počítat to do literatury, vždyť jinak může člověk dělat, bavit sebe i jiné lidi, jak chce a umí.
Jistě: na veletrhu také knihy hledají své čtenáře. Úplně to člověk někdy cítí. Ať si je i komiks najde. Já jsem tu jenom chtěl říct, co si o něm myslím v oboru písemnictví. Jináč: já se rád dívám na obrázky. Teď jsem dočetl Těsnohlídkovu knihu „Poseidon“, bohatě ilustrovanou; kniha má mít obrázky!
Kdyby tento „Maus“ byl můj a já ho nemusel vracet, vzal bych ho – a třísk!“

„Bez ohledu na vážnost, které se u nás Ludvík Vaculík těší, tímto textem nepředvedl nic jiného než dokonalou omezenost smíšenou s absolutní arogancí,” konstatovali organizátoři.

„Zajímavé je, že pan Vaculík měl nakonec v jedné věci pravdu – komiks nepatří do literatury. Ovšem skutečnost, že se někdo k takovémuto objevnému prohlášení dopracuje v roce 2010 (sic!), je tím posledním důkazem, že autorovi neujel jenom jeden vlak…“ dodal na Coniáši k udělení Sauronova péra Boris Hokr. 

 

Užší nominace publicistů z Bratrstva Gandalfova brka™, z nichž byl nakonec vybrán vítěz:

František Novotný – Ryhopský les osiřel (Magazín Fantasy & Science Fiction )
Ján Ščigulinský alias „Max“ – Retrospektivní článek o hrách roku 2009 (Mfantasy.cz)
Petr Acidburn Bouda – Neuromancer – Gibson William (FantasyPlanet.cz)
Jiří Halama – Cyklus Počátky Zlatého věku (Sarden.cz)
Míla Linc  – Hrdinové třicetileté války (I. – IX.), Pevnost 04–12/2010