Tentokrát bych vám ráda poodhalila tajemství záhadné runové abecedy.

Slovo runa pochází z germánského rún neboli tajemství. Germánské znakové písmo se poprvé objevuje ve 2. století n. l. Germáni však písmo nepoužívali k běžnému psaní, ale přikládali mu magický význam, proto si runy vyrývaly na šperky či bojové přilbice. Dále se runy tesaly do kamenů (skal, jeskyní, náhrobků), kostí či dřeva.

Původní runová abeceda má celkem čtyřiadvacet znaků a nazývá se futhark, podle úvodních šesti run (Fehu-Uruz-Thurisaz-Ansuz-Raido-Kenaz). Ráda bych se vám pokusila přiblížit význam každé z nich.

 

Runatál

Runatál je norská báseň, která nám vypráví nejprve o Ódinově oběti na stromu světa, odkud po devíti nocích přinesl runy, dále pak o moci run a umění s nimi zacházet.

On visel na větry
zmítaném stromě,
v neznámu co koření;
jsa proklán kopím
po devět nocí
moudrý Ódin sám sobě obětí.
  
Nejedl chléb a nepil nic,
jen hleděl v hlubin tmy,
pak zaplakal a runy vzal.
Konečně vrátil se.
  
Boithomův syn, který jest otcem Bestliným,
devět mi písní pěl, medovinu mi naléval,
čarovný Ódraedir.
  
Pak rostl v tajných věděních v moudrosti veliké
ožily skutky ve skutcích a slova slovům dala žít.
Runám se uč,
uč se je číst, ty mocné silné znaky ság,
znaky, jež Bolthorn krví psal
a Ódin do skal vyrýval.
  
Pro Ásy Ódin,
pro elfy Dain,
Dvalin pro trpaslíků svět,
Asvid pro obry ukrutné,
a teď je ryju já.
  
Než stvořen člověk, Thund je ryl,
Co rychle vzchází, uvadá.
Umět je rýt, umět je číst,
vědět jak barvit, ověřit,
kterak se ptát a oběť dát,
odeslat je, i moc jim vzít.
  
Spíše se ptej než přechvaluj,
dar každý hledá dar,
raději odpusť než zatrať:
dříve než člověk napsal Thund.

Runy

Fehu

Význam: Dobytek
Dříve se bohatství posuzovalo podle počtu kusů dobytka, proto je Fehu runou majetku a bohatství. Jedná se jak o majetek movitý (peníze), tak i o emocionální. Zároveň se tímto výrazem chápe i tvrdá práce, která je k získání bohatství potřeba.
Patronem runy je bůh hojnosti a prosperity Frey.

 

Uruz

Význam: Pratur
Pratur je silné bojovné zvíře, které vypadalo asi jako velký bizon a vyhynulo v 17. století. Je symbolem velké fyzické síly, vytrvalosti, nezkrotnosti, odvahy a volnosti.

 

Thurisaz

Význam: Obr, trn
Obr má v sobě neomezenou energii, kterou lze využít pozitivně, ale která může vyvolat i chaos. Představuje lidskou zlost a chtíč.
V anglosaských runách je Thurisaz vykládán i jako trn – na jednu stranu bodá a způsobuje rány, na stranu druhou i chrání (např. trny růže).

 

Ansuz

Význam: bůh
Představuje boha jako takového, ale i tvůrčí, božskou sílu. Symbolizuje nejvyššího boha Ódina a s ním spojenou moudrost a rozum.

 

Raido

Význam: Kolo
Runa Raido značí kolo či cestu, může být chápána i v hlubším smyslu jako kolo života. Je runou cestování.

 

Kenaz

Význam: Pochodeň
Světlo zahání stíny a pomáhá nám vidět zřetelně. Plameny však dokážou i škodit a runa je spojována i s horečkou a pálivou bolestí.

 

Gebo

Význam: dar
Přijetí daru je jistým závazkem k dárci, tvoří se vztah, Gebo také může znamenat partnerství nebo svazek.
Runa také údajně chránila před jedem v poháru. Dodnes se uchoval zvyk označovat sudy s pivem třemi X, neboli třemi runami Gebo.

 

Wunjo

Význam: Radost
Pozitivní runa Wunjo značí slávu, štěstí, uspokojení a soulad v rodině.

 

Hagalaz

Význam: Krupobití
Neočekávané krupobití symbolizuje zásadní změnu v životě. Krupobití je destruktivní, řád narušující síla, cosi mimo kontrolu lidské vůle. Může také značit utrpení či nemoc.

 

Nauthiz

Význam: Nouze
Tato runa nese význam nouze, protivenství, těžkostí a neštěstí. Na druhou stranu však také zahrnuje schopnost nesnáze vydržet a přestát, skrývá vnitřní sílu.

 

Isa

Význam: led
Led je nepřátelskou přírodní silou. Ačkoli je na pohled krásný, může být velmi nebezpečný. Významem runy může být jak tajemná výstraha, tak i jednoznačně míněná praktická rada.
Isa se dá vyložit i ve smyslu zmrazení a uchování.

 

Jera

Význam: rok
Zahrnuje v sobě myšlenku střídání ročních období, znamená pohyb, změnu a přirozený vývoj.
Znak příčiny a následku, může tedy předvídat spravedlivou odplatu, jako například trest za zločin.
Jera je také runa sklizně, označující hojnost a blahobyt.

 

Eihwaz

Význam: tis
Tis představuje smrt, ale ne definitivní, je to věčně zelený strom a smrt nemusí být definitivním zánikem, ale také novým začátkem. Není třeba se tedy této runy děsit, může znamenat i vytrvalost.

 

Pertho

Význam: pohárek na hrací kostky
Symbolizuje dovednost ve hře a také schopnost vybrat si nejlepší cestu z těch, které jsou dány osudem.

 

Algiz

Význam: los
Algiz připomíná jak losí paroží, tak i roztažené prsty na ruce, která se snaží odvrátit nebezpečí. Algiz je tedy ochranná runa.

 

Sowulo

Význam: Slunce
Runa Sowulo značí slunce a jeho pozitivní sílu, stejně tak je známa jako symbol vítězství světla nad tmou a dobra nad zlem.

 

Teiwaz

Význam: bůh Týr
Runa zasvěcená bohu Týrovi, jednorukému bohu války a vítězství, ochránci před nebezpečím. Týr byl také symbolem spravedlnosti, zákonů a řádů.
Vzpomeňte si na příběh, který jsem vám vyprávěla ve čtvrté části, kdy Týr dobrovolně obětoval svou paži, aby bohové mohli spoutat zlého vlka Fenriho.

 

Berkana

Význam: bříza
Bříza byla posvátným stromem, spojovaným s jarními rituály plodnosti. Tato runa tedy značí obnovu, regeneraci, očištění, léčení a uzdravení.

 

Ehwaz

Význam: kůň
Koně, především bělouši, byli posvátnými zvířaty. Nepoužívali se k žádné práci, ale jen za účelem věštby. Král nebo kněz předvídal budoucnost z jejich frkání a ržání. I Ódinův osminohý hřebec Sleipnir byl sněhově bílý.
Runa Ehwaz značí změnu, pokrok, někdy také cestu. Symbolizuje představu koně, hrdého na svou vlající hřívu a věrného svému pánu.

 

Mannaz

Význam: člověk
Mannaz představuje člověka a lidství v každém z nás. Nese s sebou ochranou moc, ale také nevyhnutelnost osudu – bůh předurčil všem lidem konečné místo v zemi.

 

Laguz

Význam: voda
Pro Seveřany, kteří se neustále plavili po mořích a řekách, byla voda nedílnou součástí života a také stálým nebezpečím.
Laguz symbolizuje plynutí, proměnlivost, nedostatek kontroly a ovládání. Představuje tedy podvědomí, intuici a neovládanou sexualitu. Voda je zrádná právě svou proměnlivostí a nestálostí, není však přímo zlá.

 

Inguz

Význam: bůh Frey
Ing bylo jiné jméno pro boha plodnosti Freye, proto i jeho runa je symbolem dozrávání, naplnění těhotenství či mužské potence.

 

Othila

Význam: dědictví
Runa Othila představuje domov, dědičnost, sílu rodu či zemi předků. Obsahuje v sobě ty části naší osobnosti, které nám předali naši předchůdci a které my sami předáme svým potomkům.

 

Dagaz

Význam: den
Dagaz znamená den, který pro Seveřany, zvyklé na dlouhé noci, představuje blahodárné teplo, světlo a pocit bezpečí. Jedná se tedy o silně pozitivní runu.

 

Využití run

Pokud se nacházíte v mezní životní situaci, můžete runy požádat o radu.

Nejprve si musíte vyrobit všech čtyřiadvacet runových kamenů. Musí být samozřejmě vyrobeny z přírodních materiálů, jako je dřevo či kámen, stejně jako je vytvářeli dávní Vikingové. Pokud si runy vyrobíte samy, budou mít samozřejmě větší moc, stejně tak to platí u talismanů.

Všech čtyřiadvacet run vložte do sáčku a promíchejte. Myslete na svou otázku a vytáhněte tři runy – první runa symbolizuje přítomnost, tedy situaci, ve které se právě nacházíte. Druhá runa naznačuje cestu, kterou byste se měli vydat. A nakonec třetí runa představuje vaši budoucnost.

Runy lze využít i jako talismany. Opět musí být vyryty nebo namalovány na přírodniny – kámen, dřevo, kov. Často se také tvoří magické symboly pomocí kombinace několika run.

Talisman lásky vznikne kombinací run Wunjo (radost) a Gebo (partnerství), které dohromady tvoří i runu Isa (uchování).

Talisman na ochranu domova je kombinací run Eihwaz (ochrana) a Othila (domov) . Ty dohromady tvoří runu Isa, která zajistí trvalou ochranu, a dvakrát runu Thurisaz, která může sloužit jako ochranný plot kolem domova. Tento nápis můžete namalovat na dveře svého domu nebo zavěsit jako ozdobu nad vchod.