Strom života

Jasan Yggdrasil představuje v severské mytologii strom života a zároveň tvoří osu světa. Padá z něj na zem rosa a jeho plody pomáhají při porodu. Je strážným stromem bohů, kteří pod jeho klenbou konají svá shromáždění. Je symbolem univerzálnosti, spojující různé druhy bytostí a tvořící devět světů. V ranných představách bylo universum tvořeno devíti světy poskládanými jeden na druhým na stromě života.

Jeho větve sahají vysoko do nebes a v zemi je zapuštěn třemi mohutnými kořeny. První z kořenů vede do podsvětní říše Hel, zde kořen okusuje had Nidhögg (někdy uváděný i jako drak). Druhý končí ve světě ledových obrů – Utgardu. Poslední kořen zapustil u země bohů Ásgardu. Pod jasanem bydlí tři sudičky – Norny jménem Urd (Osudová), Skuld (Stávající) a Verdandi (Co musí být) a pečují o strom tím, že ho každý den zalévají vodou z Urdiny studny.

Na samém vrcholku stromu sedí vševědoucí orel. Po kmeni stromu běhá nahoru a dolů potměšilá veverka Ratatosk, která předává nevraživá slova mezi orlem v koruně a hadem u kořenu.

Yggdrasil v překladu znamená doslova Yggův kůň, Ygg je jiné jméno pro Ódina a kůň je opisem pro šibenici. Ódin se totiž na devět dní pověsil na tento strom, probodnut kopím, aby tak vytvořil rituální oběť a získal moc magických run. Vikingové po bitvách také věšeli své zajatce jako poděkování Ódinovi.

9 severských světů

Muspellsheim

Ohnivá a horká země Muspellsheim je nejstarší zemí vůbec. Na hranici země stojí ďábelský obr Surt s hořícím mečem a chrání ji před vetřelci.

Z jisker, vylétajících z Muspellsheimu, stvořil Ódin a jeho bratři při vzniku světa nebeská tělesa.

  

Nilfheim

Hned po Muspellsheimu vznikl prasvět Nifheim plný mlhy a ledu. Ve středu Nilfheimu je studna Hvergelmi, z níž vyvěrají ledové řeky.

Ledovost Nifelheimu dala společně s ohnivostí Muspellsheimu základ pro vznik ostatních světů.

 

Midgard

Svět lidí, tedy svět, ve kterém žijeme. Midgard je kolem dokola obklopován mořem a obepíná ho mořský had Jörmungand. Při okrajích světa mají své sídlo dva obří rody – mraziví obři na severu a skalní obři na východě.

 

Ásgard

Ásgard se nachází uprostřed Midgardu a je zemí (či spíše pevností) bohů. Je popisován jako výjimečné místo plné zlata a přepychu. Každý z bohů tu má svůj příbytek a stojí zde také zlatý Glasheim (Domov radosti) s dvanácti trůny bohů a nejvyšším stolcem pro Ódina.
Do Ásgardu vede duhový most Bifröst, na kterém hlídkuje bůh Heimdall. Hoří zde věčný oheň, jako varování pro všechny skalní i ledové obry. Mimo jiné bůh Heimdall je tak ostražitý, že slyší růst trávu na zemi a vlnu na ovcích. Je bohem jitra a jeho zuby i hříva jeho koně jsou ze zlata. Spí méně než ptáci.

 

Jötunheim

Při okrajích lidského světa Midgardu se nachází nehostinná říše obrů, někdy nazývaná i jako Utgard (Vnější svět, Zásvětí).

Jötunheim je bezútěšná, drsná a skalnatá země.

 

Vanaheim

Vanaheim je domovem božského rodu Vanů. Jedná se o úrodnou zemi plnou klidu, míru a hojnosti. Pramení zde řeka zvaná Vanská. V čele Vanů stojí bůh moře Njörd.

 

Ljósálfheim

Ljósálfheim nebo také Álfheim je domovem světlých álfů. Álfové jsou něco jako skřítci, tyto nadpřirozené bytosti jsou buď normálního lidského vzrůstu nebo i menší.
Světlí álfové na rozdíl od těch temných jsou jasnější než slunce.
Strážcem Ljósálfheimu je álf Deling, který společně se svou chotí Nótt, personifikací noci, dává vzniknout dennímu světlu.

 

Svartalfheim

Je protisvětem Ljósálfheimu a žijí zde temní álfové, nejedná se však o temnotu charakteru, ale všichni tito skřítci jsou tmaví jako smola, protože jejich říše se nachází pod zemí. Temní Álfové se věnují především kovářství a výrobě magických předmětů.