Tentokrát vám povím příběh o tom, jak si Seveřané představovali stvoření světa, nezapomínejte však že Vikingové byli velmi otrlým národem, takže i jejich kosmogonie se může zdát někomu trochu…no nechutná. Posuďte sami.

Na počátku všeho byla prázdná nicota zvaná Ginnugagap. Na jihu od ní ležela ohnivá země Muspelheim, kterou střežil démon Surt (Černý) a naopak na severu byl chladný a mrazivý Nilfheim (Mlžný svět). Ze středu ledové severní země pramenilo jedenáct řek, které pomalu zamrzaly a ledové rampouchy z řek se dostávaly až k zející propasti Ginnugagapu. Z jihu naopak k propasti vanul hřejivý vánek z Muspelhaimu. První známky života vznikly právě v místech, kde teplý vzduch z jihu začal ohřívat ledové severní rampouchy. Z tajícího ledu vznikl první člověk-obr Ymi, předchůdce všech dalších ledových obrů. Ymi se tak potil, že mu pod levou paží vyrostl muž a pod pravou žena, a jedna jeho noha zplodila s druhou syna. Tím vzniklo pokolení ledových obrů. Další stvoření a to skřítci se naopak vylíhli jako červy v obrově těle.

 
Usmrcení Ymiho Ódinem a jeho bratry od Lorenze FrølichaUsmrcení Ymiho Ódinem a jeho bratry od Lorenze Frølicha
 

 

Ymi se živil mlékem krávy Audhumly, ta se udržovala při životě pouhým olizováním slaných kamenů, z nichž tak vznikl za pouhé tři dny první božský prapředek Búry. Búry (neznámo jak) zplodil Bora, a ten pak s manželkou, obryní Bestlou, přivedl na svět tři syny. – Ódina, Viliho a Véa. Tito tři božští bratří zabili obra Ymiho a z jeho těla stvořili svět a to následovně: Z krve udělali moře a jezera, z masa zemi a z kostí skály. Ze zubů, stoliček a zlámaných kostí vznikly balvany a kamení. Z obrovo lebky udělali nebeskou klenbu, která se dotýkala čtyřmi cípy země. Do čtyř rohů Země postavili skřítky Nordriho (Severní), Sudriho (Jižní), Austriho (Východní) a Vestriho (Západní). Z obrových vlasů stvořili stromy a rostliny. A aby opravdu nic nepřišlo nazmar i z Ymih rozdrceného mozku vytvořili oblaka. Nakonec ještě bratři pochytali jiskry vycházející z ohnivé jižní země a naházeli je na oblohu, tím vznikla nebeská tělesa.

Když se bratři procházeli po pláži, objevili zde dva kmeny, které vyplavilo moře. Bohové se z nich rozhodli stvořit první lidské potomky. Ódin jim vdechl život, Vili jim dal rozum a pohyb a Vé tvář, jazyk, sluch a zrak. Muže pojmenovali Ask (Jasan) a ženu Embla (Jíva), od nich pak pochází celé lidstvo.