Představte si, že vaší největší noční můrou je sama noc. Život ve světě, kde je tma nepřirozená, u jeho obyvatel zákonitě způsobuje bytostnou hrůzu z absence světla. Postrádají-li jej delší čas, hrozí dočasné nebo i trvalé narušení psychiky. Někdy může dojít i k úmrtí – jak se ostatně přesvědčí vedení města, které provozuje Tunel záhad (čtvrthodinová jízda tmou). Nezbyde než povolat jednoho z největších odborníků na tmu, psychologa Sheerina 501, aby podal odborné stanovisko. Zde příběh začíná.

Bez hrdinů
Poněkud nadsazeno, ale vyjadřuje to jednu zásadní informaci. Nečekejte žádné nadexistence. Nesmrtelní a neporazitelní rytíři v lesklé zbroji na Kalgaši neexistují úplně stejně, jako neexistují na Zemi. Postav je zde hodně, ale o žádné se nedá dost dobře prohlásit, že by právě ona byla tím zásadním a rozhodujícím hlavním hrdinou. Rozdíl je jen v tom, do jaké míry a ve kterém okamžiku je prokreslen jejich charakter. A nikdo opravdu není dokonalý. Každá postava někdy zaváhá, klopýtne či se zmýlí.

Mezi jedinci, jejichž role sledujeme v tomto díle, je poměrně komplikovaná síť vztahů, a to jak osobních, tak i pracovních. Vlastně je to až zarážející, jak se všichni znají a nezávisle na sobě dojdou k poznatkům, které je následně vedou k významným společným závěrům. To, že si svá prvotní samostatná zjištění mohou navzájem zprostředkovat, je samozřejmě poměrně významné. Je zvláštní, že všechny zásadní informace mají právě vědci z jedné univerzity. Nicméně je naznačeno, že v některých případech mohli obdobné objevy uskutečnit i další, ale nemuseli (například) dojít ke správným závěrům. Vezmeme-li v potaz, že Silverberg zde spojuje tři Asimovovy povídky, uvědomíme si, že původní slohový útvar neumožňoval větší geografické rozložení postav a jejich menší provázanost. V povídce na to není prostor.

Zatmění
Toto slovo je zdaleka nejvýstižnější, chceme-li vyjádřit hlavní motiv Příchodu noci. Jde zde totiž jednak o přírodní jev a jednak o zatmění mysli. Na zcela obyčejné události, u které je pro současného pozemšťana těžké uvěřit, že by s ní někdo mohl mít vážnější problém, je ukázáno něco z lidské psychiky. Hrůza z nepoznaného a dodávání božského rozměru. Zhroucení civilizace jako následek zhroucení základních představ o světě. To jak před příchodem konce světa vzrůstá vliv náboženských sekt… To vše se nápadně podobá tomu, jak by mohla vypadat obdobně „nemožná“ katastrofa na Zemi. V tomto směru je Příchod noci zřejmě nadčasový.

Shrnutí
Kvalitní sci-fi, kterou si jistě vychutnáte. Pokud tedy nečekáte nevysychající potoky krve a legendární hrdiny. Násilné smrti v knize není zrovna málo, ale její děsivost na čtenáře nedoléhá skrze barvité popisy. Autoři si vystačí s ujasněním motivace vrahů. Což odpovídá celkovému ladění díla. S trochou nadsázky by se snad dalo i říci, že je to spíše psy-fi než sci-fi, protože psychologie je zde skutečně zásadní. Pokud tedy pro jednou oželíte roboty a dokážete si vychutnat román, který předpokládá čtenářovu snahu a emoční pochopení postav, Příchod noci by pro vás mohl znamenat několik pěkných večerů. Aneb: „Miláčku, půjčil jsem si pár knížek, uděláme si pěkný večer?“

Autoři: Isaac Asimov, Robert Silverberg
Nakladatelství: Laser-books
Rok vydání: 2011
Překlad: Luboš Makarský