Je to patnáct let, co Araluenci vyhnali ze své země barona Morgaratha, který se vzepřel mladému králi a pokusil se uchvátit vládu nad Araluenem do svých rukou. Za tu dobu se z rebela stal napůl zapomenutý černý pán Deštných a temných hor. A také vyrostl chlapec. Sirotek, o jehož budoucnosti rozhodne to, kdo si ho vybere do učení.

Will kontra Horác
Will a Horác spolu sice vyrůstali, ale za nejlepší přátele se prohlásit nedají. Větší Horác provokuje Willa k rvačkám a bystřejší Will si nenechá ujít jedinou příležitost si z Horáce nějakým způsobem utahovat. Záminka se najde vždycky – oba se ostatně touží dostat do bojové školy a stát se rytíři, takže jistou soutěživost lze očekávat. Naštěstí jsou zde ještě další tři chráněnci, Alyss, Jenny a George, kteří se obvykle snaží případné spory urovnávat.

To, že se nakonec dostanou do učení každý jinam, jejich vztahy zprvu nijak nezlepší. Pro celý první díl série je tedy příznačná nevraživost mezi dvěma učni. Zdá se ale, že Will je s tímto stavem nespokojený a Horáce možná vede ke sporům nějaký skrytý důvod. Jako sirotek to ostatně v bojové škole nemá snadné, byť je velmi talentovaný. Oba chlapce sblíží až vypjatý společný zážitek.

Halt a hraničářský výcvik
Halt je hraničář Redmontského léna, tedy léna, kde vyrostl Will. Také je živou legendou. A i když je mlčenlivý a věčně zachmuřený, jeho inteligence a znalosti nemohou bystrého mladíka nezaujmout. Pravdou ale také je, že tajemná aura, která zahaluje hraničáře po celou dobu jejich existence, je poněkud znervózňující. Objevuje se tu potřeba mladého člověka mít mistra – někoho dokonalého, koho lze bezvýhradně následovat. Je to podobný model, jaký nalezneme například také v Eragonovi, kde by Haltovi odpovídal zejména Brom. A v mnoha dalších knihách.

Skoro celý první díl se zabývá Willovým výcvikem. Vlastně se dá říci, že je zde více starání o koně než příběhu. Zde je potřeba zapátrat po autorově motivaci, kterou spolehlivě nalezneme na konci knihy: „První knihu ze série Hraničářův učeň napsal John proto, aby svého dvanáctiletého syna přilákal ke čtení. Michael byl drobný kluk a všichni jeho kamarádi byli větší a silnější než on. John mu chtěl ukázat, že čtení je zábava a že hrdinové nemusejí být jen urostlí a svalnatí.“

To mluví za vše. Vysvětluje to nejen zaměření na výcvik a Willovo zlepšování se, ale také proč Flangan poštval dva nejvýraznější chlapecké hrdiny proti sobě. Pokud měl přesně takový záměr, jaký je formulovaný v citaci, tak jej jistě splnil.

Stvůry
O své řazení do fantastiky se Hraničářův učeň zasloužil – pomineme-li vymyšlený svět, který se ovšem tomu našemu velmi podobá a odlišnosti jsou především geografické – dvěma druhy stvůr. Jsou to wargalové, bojeschopné polointeligentní šelmy, které lze ovládat silnou vůlí, a kalkary – těm je za jejich služby potřeba nabídnout něco výměnou. Wargalů má Morgarath bezpočet a jako pěšáci jsou ideální, jejich jedinou slabinou je strach z koní. Oproti tomu je kalkar málo, ale jsou to nebezpeční zabijáci. Kdo bude koho lovit?

Shrnutí
Při hodnocení Rozvalin Gorlanu je potřeba přihlížet ke dvěma faktorům. Tím prvním je záměr autora a tím druhým cílová skupina. Přičemž ta je tak 9+ případně i 7+ u těch, kteří se naučí číst brzy. Ačkoli autor psal pro svého dvanáctiletého syna příběh o patnáctiletém chlapci, nesmíme zapomínat, že jeho syn v té době neměl ke čtení vztah – proto cílová skupina reálně začíná na nižším věku. Číst první díl Hraničářova učně ve vyšším věku než třináct let? Ano, pokud se chystáte ke čtení celé série, protože ta takříkajíc roste se čtenářem. Nebo pokud se chystáte hrát v DrD+ hraničáře. Od příběhu nelze zatím očekávat nic ohromujícího či převratného. Ve výsledku je ale jedinou výraznější slabinou občasná nesouvislost dialogů (bude demonstrováno v recenzi na druhý díl).

Do budoucna má série příslib rozvinutí děje a vzniku komplikované sítě vztahů. Co se stane u Hořícího mostu?

Autor: John Flanagan
Nakladatelství: Egmont
Rok vydání: 2008
Překlad: Zdena Tenklová