Gandalfovo brko™ je cenou pro fantastickou publicistiku. Autoři fantastiky mají cen a soutěží, jimiž mohou poměřovat své kvality, spoustu. Ne tak publicisté. Možná i to je důvod, proč má česká publicistika zabývající se právě fantastikou ne zrovna vysokou úroveň. Jenže! Když nemají soudnost kritici, recenzenti, publicisté a jejich vydavatelé, jak potom můžeme chtít, aby měli soudnost samotní spisovatelé? A jak se v tom všem mají potom vyznat nešťastní čtenáři?

To je důvod, proč jsme se rozhodli udělovat každoroční ceny pro „naše“ publicisty. Ten nejlepší článek, recenze, úvaha… zkrátka text zabývající se fantastikou, chceme každý rok ocenit Gandalfovým brkem™. Gandalfovo brko™ bude cenou nejen pro autora, ale i časopis, fanzin nebo web; prostě pro médium, kde byl vítězný článek publikován.

Chválit je sice krásné, ale už Bismarck, blahé paměti, věděl, že s cukrem by měl přicházet i bič. Ve stínu Gandalfova brka™ tak bude stát Sauronovo péro™, cena pro největšího prznitele české fantastické publicistiky v dané sezoně. I ona bude cenou nejenom pro autora, ale i pro toho, kdo jeho škvár zveřejní. Na rozdíl od Gandalfáka, kterého budeme udělovat každý rok, však Sauronovo péro™ bude cenou příležitostnou. Bude udělena jenom za předpokladu, že se objeví článek tak strašlivý, že si zaslouží tento děsivý, s veřejnou pohanou spojený trest. Proto také doufáme, že Sauronovo péro™ zůstane navždy ve Stínu a nebude nikdy uděleno.

Obě ceny budou udíleny na Festivalu Fantazie v Chotěboři. Poprvé se tak stane v roce 2011, kdy dostanou cenu díla, která spatřila světlo světa v roce 2010.

A jak to bude fungovat? Panuje řada nejasných otázek™.

Kdo bude články nominovat? Šéfredaktoři médií, která se fantastické publicistice věnují. Oni musí vědět, které texty byly za uplynulý rok perlami v jejich koruně. A právě oni vyberou tři vyvolené, které pošlou naší slovutné porotě, před jejímž bystrým zrakem a jasnou myslí se utkají v krvavém souboji s dalšími kandidáty. Gandalfovo brko™ může vyhrát jen jeden!

Kandidáty na Sauronovo péro™ bude naše komise vybírat sama, samozřejmě za pomoci čtenářů, které tímto vyzýváme, aby se stali našimi neplacenými konfidenty a snaživě udávali každou ohavnost, na kterou narazí, na náš konspirační email Gandalfuv.Brk@seznam.cz

Kdo bude cenu udělovat? Užší nominaci pro Gandalfovo brko™ bude rozhodovat utajená skupina spisovatelů a publicistů,  pro které se stala fantastika celoživotní vášní a kteří nemohou pro svou zohavenost a nenavyklost slunci vystupovat veřejně. Z posledních tří nominovaných pak vítěze vybere Velká trojkave složení Františka Vrbenská, Antonín K. Kudláč a Jiří W. Procházka.

O udělení Sauronova péra™ rozhodne utajená skupina životem zhnusených a zahořklých individuí, které si jako živý štít™ před sebe vystavily Borise Hokra (junior manager), Leoše Kyšu (butcher manager) a Makabrozní Kočičku (bitch manager), kteří doufají, že případné útoky nositelů Sauronova péra™ ustojí.

 

Za Společenstvo Péra a Brka: Leoš Kyša a Boris Hokr